Yumuşama Dönemi -3

Yumuşama Dönemi -3

Tebrikler - Yumuşama Dönemi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Körfez Savaşı Irak'ın.................topraklarını işgal etmesiyle başlamıştır,

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ülkelerden hangisi yazılmalıdır?

A
İran
B
Suriye
C
Kuveyt
D
Bahreyn
E
Katar
Soru 2
1960'tı yıllarda ABD'nin SSCB ile olan ilişkilerinin gerginleşmesinde,

I. U2 Bunalımı,

II. Küba Bunalımı,

III. Kıbrıs Bunalımı

gelişmelerinden hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Yumuşama Dönemi'nde,

I. Birleşmiş Milletler'in kurulması,

II. İnsanlı ilk Ay yolculuğunun gerçekleşmesi,

III. Moskova Olimpiyatları'nın Batılı devletlerce protesto edilmesi

gelişmelerinden hangileri yaşanmamıştır?

A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
Yalnız lII
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Camp David Antlaşması'yla İsrail'i resmen tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ilk Arap devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Irak
B
Mısır
C
 Ürdün
D
Suriye
E
Suudi Arabistan
Soru 5
Yumuşama Dönemi'nde yaşanan

I. OPEC'in kurulması - Petrol üretiminin azalması,

II. Müslüman devletler arasında işbirliğinin amaçlanması - İslam Konferansı Örgütünün kurulması

III. İran - Irak Savaşı'nın yaşanması - Orta Doğu'da yeni devletlerin kurulması

gelişmelerinden hangileri arasındaki neden-sonuç ilişkisi doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
İsrail, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Mısır ve Suriye karşısında üstünlük sağlamasına karşın ateşkes tekliflerini kabul etmiştir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin askeri müdahalede bulunacağını açıklaması rol oynamıştır?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Sovyetler Birliği
C
Fransa
D
İngiltere
E
Türkiye
Soru 7
1980'de Irak-İran Savaşı'nın yaşanmasında,

I. Şatt'ül Arap Su Yolu Sorunu'nun büyümesi,

II. Irak'taki Şii unsurların İran etkisine açık olması,

III. İran'da dini nitelikleri ağır basan bir Şii yönetiminin egemen olması

gelişmelerinden hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Arap ülkelerinin 1973'te petrolü Batı ülkelerine karşı bir silah olarak kullanma yoluna gitmesi,

I. Türk ekonomisinin enerji harcamalarının artması,

II. uluslararası ekonomik ilişkilerin canlılık kazanması,

III. Arap ülkelerinin ihracat gelirlerinin artması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
I. Mısır

II. Libya

III. Hindistan

IV. Endonezya

V. Batı Almanya

Yukarıdaki devletlerden hangisi Bağlantısızlar grubu içerisinde yer almaz?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1990 yılları arasında Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yapmamıştır? 

A
Cemal Gürsel
B
Fahri Korutürk
C
Kenan Evren
D
Süleyman Demirel
E
Cevdet Sunay
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com