Kategori: MAKALELER

Çanakkale Savaşı’nda Asker Nasıl Beslenirdi?

İçecek su nereden bulunur? Bir hastalık varsa sağlık sorunları nasıl çözülür? Askerin morali, eğitimi ve duygu dünyası nasıldır? Öyle bir organizasyon kurmalısınız ki bütün bu sorunları usulünce çözebilmelisiniz. Yalnız bir ürünü üretip, tüketenin kullanımına sunmak yetmiyor… Onu almak, ta cephelere kadar taşımak; depolamak, depo ortamlarında sağlıklı biçimde saklamak ve dağıtmak da gerekiyordu. Çanakkale Savaşı’nı yalnız…
Devamı

Türkiye’de Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri

Türk Ulusu’nun önderi Mustafa Kemal, 1923 yılında kurulan yeni rejimin sağlam temellere dayandırılması ve yükseltilmesi ülküsü ile hareket ederken demokratik bir tutum takınmamıştır. Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti’nin istikametini belirleyen devrimlerin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından demokratik bir siyasi ortamın oluşması arzusunu dile getirmeye başlamıştır. Aslında bu da Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği devrimlerden birisi olmuştur. Türkiye Büyük…
Devamı

Vahdettin, Mustafa Kemal’i Samsun’a Neden Yolladı?

Evet Vahdettin ”Paşa paşa, devleti kurtarabilirsin!’ demiştir fakat Vahdettin’in kurtuluştan kastettiği kurtuluş savaşını başlatmak değil İngilizleri kızdırmamaktır. Vahdettin’in kızı bile babasının kurtuluş savaşını hiç düşünmediğini, İngiliz dostu olduğunu dürüstçe söylemektedir. Atatürk ve kurtuluş savaşını küçük düşürmek ve Vahdettin’i yüceltmek için yıllardır bir yalan tekrarlanıyor İddiaya göre Atatürk ve Vahdettin aralarında gizli bir anlaşma yapmışlar. Bu…
Devamı

Birinci Dünya Savaşında Nili İstihbarat Örgütü Ve Konyada Bir Yahudi Casus Simi Simon

Dr Burhanettin Şenli[2] Filistin cephesi I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın isteği üzerine açılan bir cephedir. Osmanlı ordusu, 1915’te Birinci Kanal Harekatı’nı, 1916’da İkinci Kanal Harekatı’nı düzenledi. Amaç; Osmanlı İmparatorluğu’nun Süveyş Kanalı’nı ele geçirmesi ve Mısır’a yeniden sahip olmasıydı. Başarılı olunursa İngilizlerin Uzak Doğu’daki sömürgeleri ile bağlantısı kesilecekti. Centilmen savaşçı olmayan İngilizler Altınlarıyla Araplar arasından çok…
Devamı

Eski Türklerde Törenin Yeri ve Önemi

İslam öncesi Türkler, ‘’Töre’’ kelimesini ‘’Törü’’ olarak telaffuz etmişlerdir. Uygurlara göre ‘’Törü’’ kanun demektir. Göktürkler ise Törü kelimesini devlet kanunları anlamında kullanmışlardır. (3) Genel olarak ise Törü sadece kağanın uyması gereken kanunlar değildir. Törü aynı zamanda halkın uyması gereken sosyal, sözlü kanunlardır. Kaynağını ise geleneklerden ve Türklerin dininden almaktadır. Türkler, tarih boyunca her zaman devlet…
Devamı

Oğuz Kağan Kimdir?

Oğuz Kağan’ın kişiliği üzerine pek çok farklı görüş öne sürülmüştür. Oğuz Kağan’ın bir peygamber olduğu iddia edenler kadar onu Mete Han ve Alper Tunga ile özdeşleştirenler de olmuştur. Peki Oğuz Kağan kimdir? Oğuz Kağan gerçek bir tarihi şahsiyet midir? Geleneksel anlatılarda, Oğuzların kurucu atası olarak tanıtılan, Oğuz Kağan ile ilgili pek çok farklı rivayet söz…
Devamı

İngiliz Belgelerinde Milli Mücadele Ve Vahdettin

Osmanlı Devleti’nin son padişahı olan Sultan VI. Mehmet Vahdettin tahta geçer geçmez çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Kasım 1918’de İstanbul’un fiilen işgal edilmesinden sonra kurulan İngiliz Yüksek Komiserliği padişah ve İstanbul hükümetleriyle sıkı temaslarda bulunmuştur. İşgallere karşı ülkenin her yerinde başlayan yerel direnişler Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesiyle örgütlenerek siyasi ve askeri zemine oturtulmasından…
Devamı

Karahanlı Devleti Tarihi

Karahanlı Devleti, günümüz Doğu Türkistan bölgesi ve Orta Asya topraklarında 840-1212 tarihlerinde hakimiyet kurmuş bir Türk devletidir. Karahanlı Devleti, Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devleti olma özelliği taşır. Rus Oryantalist Vasilij Vasilevic Grigorev, bu devletin hanedan üyelerini; kara han, arslan kara hakan, kara hakan vb. unvanlar ile andıkları için 1874 tarihinde yazmış olduğu bir makalesinde…
Devamı

Sümerlerin Türklüğü

Sümerlerin Türklüğü Sümerlerin Türklüğünü, bilimsel kaynaklarla gösteren yabancı bilim adamlarının kaynaklarının incelemesi Ön Söz Ulu önderimiz Atatürk’ün izinden giderek, kendisinin sürdürmüş olduğu, savlarını tamamen bilimsel verilere ve kaynaklara dayandırdığı Türk Tarih Tezi’nin geliştirilmesini bir Türk genci olarak borç bildiğim için okuyacağınız araştırmayı yaptım. Ümit ediyorum ki bu çalışmam, bu alanda nice çalışmalara vesile olur ve…
Devamı

Rönesans’ın Nedenleri ve Sonuçları

Rönesans, 14. yüzyıldan günümüze kadar uzanan Avrupa tarihinin en önemli hareketidir. Orta Çağ’ı kapatarak Aydınlanma Çağı’nı açan bir dönemdir.Rönesans’ın Nedenleri ve Sonuçları Rönesans, klasik dünyanın fikirlerini vurgulayan bir harekettir. Orta Çağ dönemini sona erdiren, Avrupa’nın modern çağının başlangıcını haber veren bir dönemdir. 14. ve 17. yüzyıllar arasında sanat ve bilim, imparatorluklarla birlikte gelişti ve kültürler…
Devamı

www.tarihtendersler.com
error: Content is protected !!