Kategori: MAKALELER

Adolf Hitler’in Hakimleri

Hitler’i, Hitler yapan önce Alman halkı, sonra Alman yargısıydı. Eğer Alman yargısı mensupları en baştan Hitler’e karşı dik durabilselerdi, Hitler sahip olduğu güce ulaşabilir miydi? Hitler’e bağlılık yemini edip ”Kanun demek Hitler demektir” diye övünmek yerine Anayasa’ya bağlılıktan vazgeçmeselerdi bu kadar insan hayatını kaybeder miydi? Cevap: ”Kesinlikle Hayır!..” Diktatör rejimlerinin en önemli güçlerinden biri yargıdır.…
Devamı

Milli Mücadele Düşmanı Bir Vatan Haini: Ali Kemal

Ali Kemal’in aktif siyasi hayatı Mütareke döneminde başladı. Milli mücadele karşıtı olan Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti yönetim kurullarında görev alan Ali Kemal, ayrıca 4 Mart 1919 da kurulan 1. Damat Ferit hükümetinde maarif nazırlığı yapmıştır. İzmir’in işgalinden sonra 19 Mayıs 1919 da kurulan 2. Damat Ferit hükümetinde ise…
Devamı

Selçuk Bey

Selçuklu hanedanının atası Selçuk Bey, Oğuzların Kınık boyundandır. Selçukluların atası olarak kabul edilen ilk kişi “demir yaylı” unvanını taşıyan Selçuk Bey’in babası Dukak’tır. Dukak Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde üst dereceli bir komutandı. Selçuk, tahminen 900 yıllarında doğmuştu. Babası öldüğünde 17-18 yaşlarında idi. Selçuk da babası gibi Oğuz yabgusunun hizmetine girdi. Yeteneği ve bilgisi sayesinde kısa…
Devamı

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1075-1086 yıllarında hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk Sultanıdır.Süleyman Şah, Selçuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğludur. Kutalmış, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan karşısında 1063 yılında giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp kaçarken atından düşüp ölmüş, çocukları Süleyman Şah, Mansur, Alp İlig ve Devlet (Dolat), Alparslan tarafından esir alınmıştı. Nizâmülmülk, Kutalmış’ın bütün çocuklarının öldürülmesini…
Devamı

Antik Yunanistan’da Demokrasi

Atina, antik Yunanistan’da bir şehir devleti olarak gelişen ve demokratik sistemle yönetilen en ünlü şehirlerden biriydi. Atina demokrasisi, yasama ve yasa tasarılarından oluşuyordu ve özgür erkek vatandaşlara katılımı sağlıyordu. Ancak, toplam sakin sayısının %10 ila %20’si kadar olan sınırlı bir nüfus oy kullanabiliyordu. Kadınlar, çocuklar, köleler ve metikler gibi diğer nüfus grupları demokratik sürece katılamazdı.…
Devamı

Milli Mücadeleye Ait Çizimler

Milli Mücadele öncesi ve sonrasını anlatan yayınlanmış çizimler.

Yahudiler ve Ağlama Duvarı

Bu yazıda Kudüs’ün tarihi geçmişine ve Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı’nın önemine odaklanıyoruz. Yahudilik için Kudüs, dinleri ve milli kimlikleri için temel bir semboldür ve Tanrı’nın Yahudilere vaad ettiği toprakların sembolü olarak kabul edilir. Ağlama Duvarı, Yahudiler için bir başlangıç noktasıdır ve Hz. Davud’dan Hz. Süleyman’a kadar uzanan tarihiyle büyük bir önem taşır. İşte…
Devamı

Türk Kültüründe Şamanlık

Dünyanın dört bir yanında izlerini bulabileceğimiz, insanın evren ile ilişkisi olan Şamanizm, insanlık tarihi kadar eskidir. Şamanizm, genellikle Sibirya halklarının dinsel inanışlarını anlatan bir deyim olup, Kuzey Asya halkları arasında “büyücü, sihirbaz” anlamına gelen Şaman kelimesinden türemiştir. Çok büyük bir coğrafyaya yayılmış olan ve Orta Asya kültür tarihinin, önemlisi de Türk kültür tarihinin bir bölümünü…
Devamı

Türk Ordusunun Tarihsel Gelişimi

(Bölüm 1) Bugün Türk kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak da kabul ettiğimiz M.Ö.209 yılı Mete’nin yönetimi devraldığı yıldır. O daha babası döneminde kendisine verilen 10 bin kişilik bir tümeni çok katı bir askeri disiplinle eğitmişti. Yönetimi aldığında tüm orduya bu sistemi uyguladı. Dönem için motorize kabul edilebilecek süvari birlikleri, katı bir askeri disiplinle bir araya…
Devamı

Memlükler Moğollara Karşı

Mısır’daki yönetimin sahibi olan Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, Hülagü Han’ın isteği olan Moğol denetimini reddederek onlar üzerine Suriye’ye sefere çıkmıştır. Haçlıların büyük bölümü ve Ermeniler Ketboğa komutasındaki Moğollara destek verirken, Akka ve Sayda Haçlı kontluklarının desteğini alan Seyfeddin Kutuz başarı ile Suriye’ye girmiştir. Memluklerin elde ettikleri nüfuzu ortadan kaldırmak isteyen Mısır Eyyubileri’nin son hükümdarı olan…
Devamı

www.tarihtendersler.com