Kategori: MAKALELER

İngiliz Belgelerinde Milli Mücadele Ve Vahdettin

Osmanlı Devleti’nin son padişahı olan Sultan VI. Mehmet Vahdettin tahta geçer geçmez çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Kasım 1918’de İstanbul’un fiilen işgal edilmesinden sonra kurulan İngiliz Yüksek Komiserliği padişah ve İstanbul hükümetleriyle sıkı temaslarda bulunmuştur. İşgallere karşı ülkenin her yerinde başlayan yerel direnişler Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesiyle örgütlenerek siyasi ve askeri zemine oturtulmasından…
Devamı

Karahanlı Devleti Tarihi

Karahanlı Devleti, günümüz Doğu Türkistan bölgesi ve Orta Asya topraklarında 840-1212 tarihlerinde hakimiyet kurmuş bir Türk devletidir. Karahanlı Devleti, Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devleti olma özelliği taşır. Rus Oryantalist Vasilij Vasilevic Grigorev, bu devletin hanedan üyelerini; kara han, arslan kara hakan, kara hakan vb. unvanlar ile andıkları için 1874 tarihinde yazmış olduğu bir makalesinde…
Devamı

Sümerlerin Türklüğü

Sümerlerin Türklüğü Sümerlerin Türklüğünü, bilimsel kaynaklarla gösteren yabancı bilim adamlarının kaynaklarının incelemesi Ön Söz Ulu önderimiz Atatürk’ün izinden giderek, kendisinin sürdürmüş olduğu, savlarını tamamen bilimsel verilere ve kaynaklara dayandırdığı Türk Tarih Tezi’nin geliştirilmesini bir Türk genci olarak borç bildiğim için okuyacağınız araştırmayı yaptım. Ümit ediyorum ki bu çalışmam, bu alanda nice çalışmalara vesile olur ve…
Devamı

Rönesans’ın Nedenleri ve Sonuçları

Rönesans, 14. yüzyıldan günümüze kadar uzanan Avrupa tarihinin en önemli hareketidir. Orta Çağ’ı kapatarak Aydınlanma Çağı’nı açan bir dönemdir.Rönesans’ın Nedenleri ve Sonuçları Rönesans, klasik dünyanın fikirlerini vurgulayan bir harekettir. Orta Çağ dönemini sona erdiren, Avrupa’nın modern çağının başlangıcını haber veren bir dönemdir. 14. ve 17. yüzyıllar arasında sanat ve bilim, imparatorluklarla birlikte gelişti ve kültürler…
Devamı

Osmanlı da Harf Devrimi Yapmak İstemişti

Osmanlı da Harf Devrimi Yapmak İstemişti içinbir yorum Osmanlı döneminde, Arap alfabesi her zaman bir grup azınlığın bildiği bir ayrıcalık oldu. Yüzyıllarca böyle devam etti ve hiç sorun olmadı. Ta ki Tanzimat dönemine kadar… İlk gazetelerin çıktığı, kitapların basımının arttığı bu dönemde halkın okuma yazma bilmemesi bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçta basılan kitapları, gazeteleri…
Devamı

İslam Ülkelerindeki Eğitim

PAKİSTANLI MÜSLÜMAN BİR BİLİM ADAMININ İLGİNÇ ARAŞTIRMASI.. Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi var; ~Amerika’da 7 milyon, ~Asya’da 5 milyon, ~Avrupa’da 2 milyon, ~Afrika’da 100 bin Adet Musevi yaşıyor.. . Soru: Pekiyi de kaç adet Müslüman İnsan var? Cevap: 1,4 milyar Müslüman; ~1 milyar Asya, ~400 milyon Afrika, ~44 milyon Avrupa, ~6 milyon Amerika Kıt’asında Yaşıyor.…
Devamı

İstanbul’un Kurulması

Constantinus, Licinius Licinianus karşısında kazandığı zafer, ona Doğuyu teslim edince, daha 324’te, dâhiyane bir kararla, Bizans’ı seçti. Hemen başlayan çalışmalar 336 yılına kadar sürdü ve çok sayıda işçi çalıştırıldı: toprak tesviyecisi olarak, bir hamlede, 40.000 Got işe alındı. Yeni kentin süslenmesi için, birçok büyük kent, sanat yapıtlarından, sütunlarındaki anıtlardan ya da heykellerinden yoksun bırakıldı. İstanbul’un…
Devamı

Tur ve İraç Kardeşliği Olarak Özsoy Operası

‘Türklüğün ezeli hamaset şairini temsil eden ozanın okumağa başladığı bir destanla seyircilerini 40 bin sene evveline irca ederek insaniyetin etrafından kara bu­lutları yırtan Kâve-Bozkurt inkı­lâbından sonraki büyük hükümdar Feridun’un Tur ve İraç adlarını koyduğu bu ikiz çocuk tarihin her safha ve dev­resine hâkim olmuş iki büyük nes­lin cetleridir’ İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 1934 yılında 27…
Devamı

Ahmet Rüstem Bey (Alfred Bilinski)(1862-1935)

Ahmed Rüstem 1862 yılında Midilli’de doğdu. Babası 1854’te Osmanlı hizmetine girerek Nihat Paşa adını alan Polonyalı Bilinski’dir. Ahmed Rüstem, ilk ve orta öğrenimini İzmir İngiliz Okulu, İstanbul Kadıköy Fransız Frerler Okulunda tamamladı. Avusturya Lemberg Siyasal Bilgiler Okulundan yükseköğrenim diploması aldı. Müslüman olduktan sonra Alfred Bilinski olan adını Ahmed Rüstem olarak değiştirdi. 1882’de Bulgaristan Komiserliği Fransızca…
Devamı

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında bir Çocuk Dergisi: Gürbüz Türk Çocuğu

Gürbüz Türk çocuğu dergisinde en ilginç etkinliklerden biri de halkı sağlıklı çocuklar yetiştirmeye teşvik etmek için düzenlenen Gürbüz Türk çocuğu yarışmalarıdır. Yarışma sayesinde hem sağlıklı gürbüz Türk çocuklarının fotoğrafları yayınlanarak ideal Türk çocuğunun nasıl olması gerektiği gösterilmiş, hem de gürbüz çocukların arttırılması teşvik edilmiştir. Cumhuriyet ilan edildiğinde en önemli sorunlardan biri sağlıktır. Uzun süren savaşlar…
Devamı

www.tarihtendersler.com
error: Content is protected !!