Kategori: MAKALELER

19. Yüzyıl’da Osmanlı’nın içine düştüğü durumu ve Galata Bankerleri

19. Yüzyıl’da Osmanlı’nın içine düştüğü durumu bir İngiliz tüccar şöyle ifade ediyordu: “Osmanlı Devleti, adeta memleketin zararı pahasına 3-5 tefeci ve zenginleşen birkaç paşanın çıkarlarını korumak için varlığını sürdüren bir devlet konumuna gelmiştir.” Osmanlı, İstanbul’a girişte Türklere vize uygularken, İstanbul’da rumlar,yahudiler ve ermeniler ticaret alanında köşe başlarını tutmuş Galata Esnafı olarak anılmaktaydı. Aynı Galata esnafı…
Devamı

Yıldırım Bayezid, Emir Timur’a Mektuplar

     “Ey ihtiyar köpek, tekfurdan daha şiddetli kâfirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hile ile kandırmak istemişsin. Şöyle mi ẓan idersin ki, ben Acem padişahları gibi olam veya askerüm deşt-i Ḳıpçaḳ-i Tatarı gibi avare ola veya Hint taifesi gibi başıboş ola. Bizim askerlerimiz, Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir.…
Devamı

İzmir’in İşgali ve ”Karagün”

Tarih, 15 Mayıs 1919; günlerden Perşembe günüydü. İzmir’de günlerdir süren heyecanlı bir bekleyiş vardı. İzmirli Türkler 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan gece hemen hiç uyumamışlardı. İzmir’in işgal edileceği ve sabahın erken saatlerinde körfez açıklarında bekleyen İtilaf Donanması’nın rıhtıma asker çıkaracağı duyumları alınmıştı. Kentin bilindik tanıdık yüzleri Vali İzzet Paşa’nın yanına koşuyor ve duyulan haberlerin doğru…
Devamı

Dünyanın Hayran Kaldığı Şaheserler:

Giza Piramitleri ve Büyük Sfenks 4.500 yıl önce Mısır’da büyük taş bloklar kullanılarak yapılan Giza Piramitleri, Nil Nehri’nin doğusundaki (hayat) ve batısındaki (ölüm) konumlarıyla hayatı ve ölümü simgeliyor. Dış uzaylı müdahalesini ima eden komplo teorilerine rağmen, bunlar aslında firavunlara gönüllü olarak hizmet eden işçiler tarafından inşa edildi. Doğal ve insan kaynaklı birçok tehdide karşı direnen…
Devamı

Çağlar Boyu Ankara

Ankara, en azından 3000 yıllık geçmişiyle ilk çağlardan beri Anadolu’nun en eski kentlerindendir. Ankara, belirli bir zamanda, ilinen bir kişi ya da millet tarafından kurulmuş olmayıp Eskitaş (Paleolitik) devrinden beri bir yerleşim yeridir; zaman içerisinde, yavaş yavaş genişleyerek büyümüş ve büyük bir olasılıkla Hititlerden önceki devirlerde bugünkü söylenişine çok yakın olan bir biçimde adlandırılmıştır (Erzen,…
Devamı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türkiye Mason Cemiyeti’ni kapattırdığı için Yahudi Masonlar zehirledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türkiye Mason Cemiyeti’ni kapattırdığı için Yahudi Masonlar zehirledi. Plan Kremlin’de yapıldı, Türkiye’de uygulandı… Egenin ve Balkanların tanınmış kıdemli komünist mübeşşiri Varnalı Bulgar Yahudilerinden 33 dereceli Farmason Avram Benaroyas, Yunan komünistlerin yayın organı Laiki Foni (Halkın Sesi) Gazetesi’nin 1 Ağustos 1948 tarihli nüshasında yazdığı anılarda şöyle dedi: “1937 yılının ortalarında, ismini açıklayamayacağım…
Devamı

Balkan Savaşları ve Bab-ı Ali Baskını

Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı ve Yemen’deki isyanla meşgulken, Balkan ülkelerinin isyan etme riskine karşı askerlerini Trablusgarp’a ve Yemen’e kaydırarak büyük bir hataya imza attı. Aynı dönemde 70,000 askerin tasarruf amacıyla terhis edilmesi, Osmanlı Devleti’ni savunmasız hale getirdi. Bu fırsatı değerlendiren Balkan ülkeleri, Rusya ve İngiltere’nin desteğiyle Osmanlı Devleti’ne saldırdılar ve savaş kaybedildi. Savaşın kaybedilmesinden Harbiye…
Devamı

Enver Paşa’nın I. Dünya Savaşı Oyunu

Almanya, 1871’de birleşerek yükseldi ancak Emperyal İngiltere, Fransa ve Rusya ile çekişti. Osmanlı İmparatorluğu, savaşa girmeyi düşündü, ancak içerisinde farklı görüşler vardı. Enver Paşa Almanya ile ittifak arayışındaydı, Mustafa Kemal ise savaşa karşı çıkıyordu. Sonunda, Enver Paşa’nın isteğiyle Osmanlı, Almanya ile gizli bir ittifak antlaşması yaparak savaşa sürüklendi. 1871 yılında başta Prusya ve diğer küçük…
Devamı

Adolf Hitler’in Hakimleri

Hitler’i, Hitler yapan önce Alman halkı, sonra Alman yargısıydı. Eğer Alman yargısı mensupları en baştan Hitler’e karşı dik durabilselerdi, Hitler sahip olduğu güce ulaşabilir miydi? Hitler’e bağlılık yemini edip ”Kanun demek Hitler demektir” diye övünmek yerine Anayasa’ya bağlılıktan vazgeçmeselerdi bu kadar insan hayatını kaybeder miydi? Cevap: ”Kesinlikle Hayır!..” Diktatör rejimlerinin en önemli güçlerinden biri yargıdır.…
Devamı

Milli Mücadele Düşmanı Bir Vatan Haini: Ali Kemal

Ali Kemal’in aktif siyasi hayatı Mütareke döneminde başladı. Milli mücadele karşıtı olan Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti yönetim kurullarında görev alan Ali Kemal, ayrıca 4 Mart 1919 da kurulan 1. Damat Ferit hükümetinde maarif nazırlığı yapmıştır. İzmir’in işgalinden sonra 19 Mayıs 1919 da kurulan 2. Damat Ferit hükümetinde ise…
Devamı