Kategori: MAKALELER

Avrasya Ve Kuzey Amerika Atları Arasındaki Gen Akışı Anlaşıldı

Antik atlar, Pleistosen boyunca Kuzey Amerika ve Avrasya arasında, her iki yönde Bering Kara Köprüsü’nün üzerinden defalarca geçti. Kuzey Amerika ve Avrasya’da bulunan at fosillerinden elde edilen antik DNA, iki kıtadaki at popülasyonlarının Bering Kara Köprüsü aracılığıyla yüzbinlerce yıl boyunca birbirine bağlı kaldığını ve birçok kez melezleştiğini gösteriyor. Yeni bulgulara göre, Son Buzul Çağın sonunda…
Devamı

Türk Milletine Taarruz Eden Düşman Önce Türk Subayını Aşağılamak İster

Atatürk’ün bilinmeyen bir konuşması…Mustafa Kemal Atatürk’ün 31 Temmuz 1920 tarihinde Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde subaylara hitaben yaptığı konuşma:”Efendiler !     Eski silâh arkadaşlarımla böyle yakından ve samîmî temasta bulunmaktan büyük vicdânî zevk hissediyorum. Sizinle oturup uzun hasbıhâl etmek isterdim. Fakat çoksunuz, müsâit yer de yok. Bu sebeple hissiyâtımı birkaç cümle İle mülâhaza etmekle yetineceğim.Arkadaşlar!     İngilizler…
Devamı

Milli Bağımsızlık

“Esas, Türk milletinin saygın ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas, ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun, bağımsızlıktan mahrum bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan yüksek bir davranışa lâyık olamaz. Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden yoksunluğu, beceriksizlik ve…
Devamı

Milli Egemenlik

Egemenlik, hiçbir mâna, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez. 1922 Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve katî mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hürriyet…
Devamı

26 Ağustos-9 Eylül

     Atatürk’ün hayatındaki en zoru günü 26 Ağustos 1922’dir çünkü bu tarih Türklerin Anadolu’daki son bağımsız günü olabilirdi. Atatürk de bunun bilincindeydi. Devlet 1911’den beri tam 11 yıldır savaştadır. Tükenmek üzeredir. Tek atımlık  barutu kalmıştır. Atatürk 1921’de Sakarya Savaşı’nı kazandı fakat ordunun önemli bir kısmı firar etti. Üstelik mevcut subayların çoğu şehit oldu. Yunan…
Devamı

12 Adalar ve İsmet İnönü

    Cumhurbaşkanı ile Kars gezisinde temasa geçen Başvekil Şükrü Saracoğlu’nun, von Papen’in kendisine Almanya’nın adaları teklif ettiğini bildirdiği görülüyor. Cumhurbaşkanı, “Almanların adaları kayıtsız şartsız teslim etmeyeceğinin çok açık olduğunu, bu yüzden İngilizler ve Yunanlarla ihtilafa girilemeyeceğini” belirtiyor.      1943 yılında Türk dış politikası büyük gerilim içindeydi. Sovyetler Birliği ile istenen Saldırmazlık Paktı, Stalin’in…
Devamı

Türklerin Kayıp 150 Yılı

     Çin Şian’daki Terracotta’dan Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’a kadar Türk, Soğd ve Hint alfabeli yazıtlar yeni yeni çözülüyor ve Türk tarihini 150 yıl daha erkene çekiyor.Türkçe ve Türkçenin en eski yadigârları dendiğinde hemen herkesin aklına ilk “Göktürk Abideleri” gelir. Bu abidelerle kastedilen, Göktürk Kağanlığı diye bilinen İkinci (Doğu) Türk Kağanlığı’ndan (İS 682-744) kalma, Türkiye’de neredeyse…
Devamı

Marco Polo’nun Destansı Yolculuğu

     Dünyanın en ünlü gezgini Marco Polo birçok şeyle tanınıyor, ancak onu meşhur kılan asıl şey, dünyanın ilk çok satan seyahatnamesini yazmış oluşu. 1300’lerde yayımlanan kitabı, Venedik’ten Asya’ya, Asya’dan tekrar Venedik’e yaptığı 24 yıllık büyüleyici yolculuğu tüm detaylarıyla önümüze seriyor.                    1254’de İtalyan bir tüccarın oğlu…
Devamı

Boris’in Dedesi: Ali Kemal

     Ali Kemal, İttihat ve Terakki karşıtlığından Milli Mücadele düşmanlığına savruldu. Yazılarında Kuvayı Milliye’ye ve Atatürk’e saldırdı. Koyu İngilizciydi. Ayrıca Artin Kemal diye anıldı.         İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri Boris Johnson, İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. İlginçtir! Boris Johnson, Osmanlı’nın son İçişleri Bakanlarından Ali Kemal’in torunu Stanley    “Osmanlı torunu İngiltere başbakanı…
Devamı

https://www.tarihtendersler.com