Kategori: İlk Çağ Tarihi

İlkçağın Özellikleri

Yazının icadı ile başlayıp Kavimler Göçüne kadar süren zamandır.Bu çağda çok tanrılı dinler hakimdir.Bunun yanında Musevilik ve Hıristiyanlık bu çağda gelmiştir.Siyası yapı olarak şehir devletleri merkezi krallıklar ve imparatorluklar görülür.Yönetim şekli ise teokratik demokratik oligarşi mutlakıyetler görülür.Halk sınıflara ayrılmıştır.Ekonomik ilişkiler gelişmiştir.İpek baharat ve kral yolları etkindir.Pozitif ilimlerde gelişme olmuş, yeni icatlar bulunmuştur.Para, takvim, alfabe bu…
Devamı

Çin Medeniyeti

Dünyanın en uzun tarihine sahip bir medeniyettir. Geçmişlerine ait en eski yazılı belgeler Çin medeniyetindedir. Türk, Moğol, Tunguz ve  Tibet medeniyetlerinden etkilenmişlerdir. Tek bir kavmin medeniyeti değildir. Dışarıdan gelen kavimler buraya yerleşmiş zaman içinde Çinlileşmişlerdir. M.Ö 3.yılın başlarında millileşmişlerdir. Daha sonra 22 sülale Çin’de sırasıyla hüküm sürmüştür. Buların arasında 2 de Türk sülalesi vardır. Hunların…
Devamı

Hint Medeniyeti

Hint tarihi taş devrine kadar gider. İlk medeniyetleri İndus Nehri yakınlarında Sind adı altında kurulmuştur. Verimli toprakları ve ikliminden dolayı sık sık istilalara uğramıştır. Birçok kavim gelip buraya yerleşmiştir. Sık sık gerçekleşen istilalardan ve Hindistan’ın coğrafi yapısından dolayı burada millileşme olmamıştır. MÖ 8yy. Ariler buraya gelerek burada Kast sistemi denilen sınıf sistemini kurmuşlardır Çok sert…
Devamı

İskit Medeniyeti

 

Mezopotamya Medeniyetleri

Kelime anlamı “iki nehir arası” olan Mezopotamya Güney Doğu Toroslardan Basra’yı kadar olan Fırat Dicle arasındaki topraktır. Yukarı ve aşağı olmak üzere ikiye ayrılır. MÖ.4 binlerde insanlar buraya yerleşerek bataklıkları kurutmuşlardır. Buranın verimli topraklara sahip olması coğrafi olarak kendini koruyamaması sık sık istilalara uğramasına neden olmuştur. Taş olmadığı için kerpiçten eserler yapıldı. Bu iki sebepten…
Devamı

Mısır Medeniyeti

Bu medeniyet Nil Nehri’nin etrafında doğmuştur.Yukarı ve aşağı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştır.Yontma taş çağına kadar tarihi gitmektedir.Mısırın coğrafi konumundan dolayı pek istilalara uğramamıştır.Bu da Mısır’daki devletlerin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.Dış medeniyetlerden pek etkilenmemiş ama onları etkilemiştir.Mısır medeniyeti Samiler ve Hamiler tarafından kurulmuştur.Mısırdaki yöneticilere Firavun denir ve tanrı krallardır.Şehirlere nom veye nomus denilmiştir.Ege göçleri sırasında…
Devamı

Fenike-İbrani-Pers Medeniyetleri

FENİKELİLER MÖ 1200’lerde Lübnan dağları eteklerinde medeniyet kurdular.Şehir devletleri şeklinde yaşadılar.Bölge tarıma elverişli olmadığından ticaretle uğraştılar birbirleri ile rekabet ettiler birlik kuramadılar.Kara ticaretine nazaran deniz ticaretine daha çok önem verdiler.Belli bir zaman sonra Akdeniz ticaretini ellerine geçirdiler.Doğu ve Ön Asya medeniyetini Ak Deniz havzasına yaydılar ve koloniler kurdular.Bunlar kurulan ilk koloniler olup bunlar sayesinde Doğu…
Devamı

Anadolu Medeniyetleri

Anadolu’nun coğrafi konunumu tarih içerisinde onun birçok medeniyete ev sahipliği yapmasına neden olmuştur.Ticaret yolları üzerinde olması Asya Avrupa Afrika’yı birbirine bağlaması iklimi ve tarıma elverişli toprağının olması bunda etkilidir.İşte bu yüzden yontma taş çağına kadar ilk yerleşimler gitmektedir. Yontma taş çağında Antalya’da Karain Beldibi Belbaşı Öküzini Samsun’da Tekkeköy Adıyaman’da Şehramuz Antep’te Düllük Ankara‘da Macunçay Göller…
Devamı

tarihtendersler.com