Kategori: Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş Kavramı

III.ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ      Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı′ndan galip çıkmış ABD, SSCB ve bu iki gücün çevresinde toplanan diğer devletler arasındaki anlaşmazlık ve rekabetin, silahlı çatışma yaşanmaksızın sürdürüldüğü döneme verilen isimdir. Bu yeni süreç II. Dünya Savaşı sonrasında yirmi yıl boyunca sürmüştür. Bu yirmi yıllık sürecin oluşumu temelde Sovyet ABD güvensizliğine ve karşılıklı…
Devamı

Soğuk Savaş Dönemi Dünyada Bilim

F.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA Dönemin Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri 1948 Richard Feynman, kuantum mekaniği ve elektrodinamik kuramlar üzerine yaptığı çalışmalarını tamamladı. Feynman bu çalışmasıyla eski kuantum elektrodinamik kuramının kimi saman anlamsız sonuçlara yol açan yanlarını da çözüme kavuşturmuş oldu. 1952 Jonas Saik çocuk felci aşısını geliştirdi. İlk hidrojen bombası denemesi yapıldı. Büyük Okyanus′ta gerçekleştirilen denemede…
Devamı

Soğuk Savaş Dönemi Türkiye

E.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE 1.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI –      Türkiye, II. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin yanında yer almış, buna karşın savaştan hemen sonra önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. –       Bu dönemde toprak bütünlüğünü güvence altına almak Türk dış politikasının esasını oluşturdu. Türkiye, bu amaçla bazı ittifakların kuruluşunda aktif rol aldı.…
Devamı

Değişen Sömürgecilik Ve Bağımsızlık Hareketleri

D.ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU 1.GÜNEY ASYA’DAKİ GELİŞMELER Sömürgeciliğin Sonu ve Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı II. Dünya Savaşı′ndan sonra, değişen güç dengelerine bağlı olarak sömürgelerde de önemli gelişmeler meydana geldi. Sömürge imparatorlukları yıkılmaya ve yeni devletler kurulmaya başladı. Kurulan yeni devletlerin sayısı, 1945 yılına kadar var olan devletlerin sayısını geçti. Bu gelişmede etkili olan faktörler şunlardır:…
Devamı

Soğuk Savaş Dönemi Orta Doğu

B.PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU 1.İSRAİL’İN KURULUŞU Yahudiler, Filistin′de bir İsrail devleti kurma çabalarına II. Dünya Savaşı öncesinde başlamıştı. Bu yolda en önemli desteği Filistin′de manda yönetimini elinde bulunduran İngiltere′den gördü. Filistin′e göçün kontrolü Yahudi Ajansı′na bırakıldı. Yahudi göçü teşvik edildi.  Filistin Sorunu İngiltere ve ABD′nin desteğiyle 1947′de BM′ye götürüldü. BM, Filistin′in Araplar ve Yahudiler arasında bölünmesine,…
Devamı

tarihtendersler.com