Kategori: Arap İslam Tarihi

Hz.Muhammed (s.a.s.) Dönemi

İSLAMDAN ÖNCE ARAP YARIMADASI Arap Yarımadası’nın güneyine Yemen, ortasına Necit, kuzeyine de Hicaz denir.Hicaz Mekke, Medine ve Taiften oluşur.Yarımadada İslam’a kadar Main, Saba, Himyeri, Nebatlılar, Gassani, Tedmür, Kinde ve Hire devletleri kurulmuş.Kabileler arasındaki sürtüşmelerden dolayı asla siyasi birlik sağlanamamıştır.İslam’dan önceki yaşantıya Cahiliye döneme denmiş, çölde göçebe yaşayanlara Bedevi ve şehirlerde yaşayanlara Medeni denilmiştir.En yaygın din…
Devamı

Dört Halife Dönemi

Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar din ve devlet işlerini yürütmek için bir lider seçtiler.Bunlara halife denildi.Seçimle işbaşına gelindiği ve işler danışarak yürütüldüğü için bu döneme cumhuriyet dönemi denildi. HZ. EBUBEKİR 632-634 Hz. Ebubekir ilk önce iç karışıklıkları önlemek için, zekat vermeyen ve dinden dönen kabileler ve yalancı peygamberler (Kinde Savaşları)üzerine yürüdü.Böylece devletin otoritesini tekrar kurdu. Bahreyn,…
Devamı

Emeviler – Abbasiler

EMEVİLER MUAVİYE 661-680 Muaviye önce iç huzuru sağlamaya yöneldi.Sonra fetihlere hız verdi.Rodos’a ve Girit’e sefer düzenledi.669’da İstanbul’u iki defa kuşattı.Semerkant ve Buhara’yı (soğd) fethetti.Muaviye Kuzey Afrika’da da fetihlere devam etti.Posta ve muhafız alayı kurdu. Daha sonra oğlu Yezide kendisi hayatta iken biat ettirdi.Böylece halifelik babadan oğula geçmeye başladı. YEZİT 680-684 Yezidin halife olmasıyla Küfe halkı…
Devamı

İslam Kültür Ve Medeniyeti

İslam medeniyeti Arap Yarımadası dışına çıkınca çeşitli medeniyetlerle karşılaştı.Bunlardan Kur′an ı Kerim’e uygun düşenleri aldı ve böylece İslam medeniyetinin temelinde ölçü olarak Kur′an oldu. İslam medeniyeti İslam’ı kabul eden ve etmeyen bütün milletlerin medeniyetinden yararlanarak çeşitli medeniyetlerin tesirinde kaldı. Ebu Cafer Mansur döneminde Yunan ve Helenistik döneme ait eserler Arapçaya çevrildi.Harun Reşit zamanında Urfa-Harran (avasım)ın…
Devamı

www.tarihtendersler.com