Kategori: Yumuşama Dönemi Ve Sonrası

Soğuk Savaş Kavramı

III.ÜNİTE: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ      Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı′ndan galip çıkmış ABD, SSCB ve bu iki gücün çevresinde toplanan diğer devletler arasındaki anlaşmazlık ve rekabetin, silahlı çatışma yaşanmaksızın sürdürüldüğü döneme verilen isimdir. Bu yeni süreç II. Dünya Savaşı sonrasında yirmi yıl boyunca sürmüştür. Bu yirmi yıllık sürecin oluşumu temelde Sovyet ABD güvensizliğine ve karşılıklı…
Devamı

Soğuk Savaş Dönemi Dünyada Bilim

F.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA Dönemin Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri 1948 Richard Feynman, kuantum mekaniği ve elektrodinamik kuramlar üzerine yaptığı çalışmalarını tamamladı. Feynman bu çalışmasıyla eski kuantum elektrodinamik kuramının kimi saman anlamsız sonuçlara yol açan yanlarını da çözüme kavuşturmuş oldu. 1952 Jonas Saik çocuk felci aşısını geliştirdi. İlk hidrojen bombası denemesi yapıldı. Büyük Okyanus′ta gerçekleştirilen denemede…
Devamı

Soğuk Savaş Dönemi Türkiye

E.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE 1.SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI –      Türkiye, II. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin yanında yer almış, buna karşın savaştan hemen sonra önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. –       Bu dönemde toprak bütünlüğünü güvence altına almak Türk dış politikasının esasını oluşturdu. Türkiye, bu amaçla bazı ittifakların kuruluşunda aktif rol aldı.…
Devamı

Değişen Sömürgecilik Ve Bağımsızlık Hareketleri

D.ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU 1.GÜNEY ASYA’DAKİ GELİŞMELER Sömürgeciliğin Sonu ve Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı II. Dünya Savaşı′ndan sonra, değişen güç dengelerine bağlı olarak sömürgelerde de önemli gelişmeler meydana geldi. Sömürge imparatorlukları yıkılmaya ve yeni devletler kurulmaya başladı. Kurulan yeni devletlerin sayısı, 1945 yılına kadar var olan devletlerin sayısını geçti. Bu gelişmede etkili olan faktörler şunlardır:…
Devamı

Soğuk Savaş Dönemi Orta Doğu

B.PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU 1.İSRAİL’İN KURULUŞU Yahudiler, Filistin′de bir İsrail devleti kurma çabalarına II. Dünya Savaşı öncesinde başlamıştı. Bu yolda en önemli desteği Filistin′de manda yönetimini elinde bulunduran İngiltere′den gördü. Filistin′e göçün kontrolü Yahudi Ajansı′na bırakıldı. Yahudi göçü teşvik edildi.  Filistin Sorunu İngiltere ve ABD′nin desteğiyle 1947′de BM′ye götürüldü. BM, Filistin′in Araplar ve Yahudiler arasında bölünmesine,…
Devamı

Arap-İsrail Savaşları

D.ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI SOVYETLER BİRLİĞİ VE ORTA DOĞU «   II.Dünya Savaşı′ndan sonra genişlemeye yönelen SSCB, Ortadoğu′ya olan ilgisini de artırdı. Batı devletleri, Arap  İsrail mücadelesinde İsrail′i tutarlarken, SSCB Arapları desteklemeye ve ekonomik yardım yapmaya başladı. Bu gelişme Arap devletleri arasında sosyalizme ilgiyi artırmıştır. «   Ortadoğu′da Sovyet etkisi 1967′de Arap-İsrail Savaşı′ndan sonra daha…
Devamı

İran-Irak Savaşları

F.İRAN-IRAK SAVAŞLARI 1.IRAK’TA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ 2.İRAN’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ «   1973 petrol krizi ile petrol fiyatlarının yükselmesi, İran′ın petrol gelirini beklenmedik bir şekilde artırdı. ABD′ye milyarlarca dolarlık silah sipariş eden İran, Basra Körfezi üzerinde egemenlik kurmayı planlıyordu. Ülkede zamanla sosyal ve ekonomik dengesizlikler arttı. Şah karşıtı güçler halk desteği bulmaya başladı. Bu güçler arasında en önemli…
Devamı

Yumuşama Döneminde Dünya

G.YUMUŞAMA DÖNEMİNDE DÜNYA 1.EKONOMİ 2.BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER 3.KÜLTÜREL HAYAT II.Dünya Savaşı′ndan sonra havacılık alanında yaşanan ilerlemeler süper güçleri uzay yarışında ön plana çıkmaya, diğer devletler üzerinde politik, ekonomik, psikolojik başarılar elde etmeye yöneltmiştir. İlk yapay uydunun 1957′de SSCB, 1958′de de ABD tarafından uzaya fırlatılması bu rekabeti açığa çıkarmıştır. Bilim ve teknoloji alanında sağlanan ilerlemeler,…
Devamı

Yumuşama Dönemi Ve Sonrası

IV.ÜNİTE:YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI A.ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ Yumuşama Ne Demektir? Yumuşama, farklı ekonomik ve toplumsal sistemlere sahip ülkeler arasındaki gerginliğin aşamalı ve bilinçli bir biçimde azaltılmasını öngören politikadır. Nükleer silahların kullanılacağı bir savaşın yaratacağı büyük tahribatın uyandırdığı endişe ve korku, büyük devletleri barış içinde yaşama çareleri aramaya yöneltmiştir. Devletler arası bloklarda 1960-1970 yılları arasında…
Devamı

tarihtendersler.com