Kategori: Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti

Osmanlı Kültür ve Medeniyet-I

OSMANLININ HÂKİMİYET ANLAYIŞI Devleti diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi yönetilirken İslam hukukunu ve İslam’a ters düşmeyen örfü kullanırdı.Devletin yönetiminde padişah mutlak hâkimdi.Osmanlı padişah adaylarına şehzade derdi.Bunlar belli yaşlara kadar sarayda eğitim gördükten sonra sancağa çıkarlardı.Yanlarına verilen Lala ile birlikte o sancağı yönetir böylece tecrübe kazanır ve halkı tanırlardı.Sancaklar genelde Anadolu′dan verilirdi, Rumeli’den sancak verilmezdi.Rumeli…
Devamı

Osmanlı Kültür ve Medeniyet II

MERKEZ TEŞKİLATI Osmanlı son dönemde mecburi olarak devlet teşkilatında büyük değişiklikler yapmıştır.Bu değişiklikleri yapanların başında ll. Mahmut gelir.Mahmut divan-ı hümayunu kaldırarak nazırlık sistemini getirmiş ve Meclis-i Has’ı (bakanlar kurulu) kurdu.Yetkiler böylece bakanlara geçti.Bab-ı Ali dediğimiz hükümet güçlü sadrazamlar zamanında büyük önem kazandı.II.Abdülhamit döneminde hükümet pek o kadar etkili olamadı.Yine bu dönemde saray, şeyhülislam ve hükümet…
Devamı

tarihtendersler.com