Kategori: Avrupa Tarihi

Orta Çağ Avrupa Tarihi

ORTA ÇAĞ Bu çağda İslamiyet ve Hıristiyanlık hızla yayılmıştır.Avrupa’da yaygın olan yönetim şekli feodalitedir.Kilisenin toplum üzerinde baskısı vardır ve skolastik düşünce hakimdir.Bu çağda Sasani, Bizans, Abbasi, Emevi, Selçuklu ve Osmanlı çağın güçlü devletleridir.Kağıt, pusula, barut, matbaa bu çağda Çin’in dışına çıkmıştır.Bunlar önce Türklere sonra İslam dünyasına daha sonra Avrupa’ya gitmiştir.Haçlı seferleri Moğol istilası bu çağda…
Devamı

Yeni Çağ Avrupa Tarihi

İstanbul’un fethiyle başlayıp Fransız İhtilali’ne kadar geçen zamandır. Coğrafi keşifler bu çağda olmuştur.Avrupa kıtası bu çağda zenginleşmiştir. Rönesans ve Reform bu çağda olmuştur.Avrupa bilimde, sanatta ilerlemiştir. Sömürgecilik ve sömürge imparatorlukları bu çağda doğmuştur. Ticaret yolları değişmiş ve gelişmiştir.Burjuva sınıfı güç kazanmıştır. Kilisenin toplum üzerindeki baskısı kalkmıştır. Feodalitenin yerini merkezi krallıklar milli monarşiler almıştır. Avrupa’nın en…
Devamı

Yakın Çağ Avrupa Tarihi

İmparatorluklar yıkılmış milli devletler kurulmuştur.Demokrasi yayılmıştır.Fransız ihtilali sanayi inkılâbı bu çağda olmuştur.Sömürgecilik hız kazanmıştır.Dünya savaşları yaşanmıştır.Komünizm, kapitalizm, sosyalizm,  liberalizm bu çağda doğmuştur.Devletler arasında bloklaşmalar doğmuştur. FRANSIZ İHTİLALİ 1789 İÇ SEBEPLERİ ♦Krallık rejiminin baskısı ♦Halkın soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılması ♦Monteskiyo, Valter, Jan Jak Russo, Diderot gibi aydınların Fransız halkını aydınlatması ♦Mali zorluklar…
Devamı

tarihtendersler.com