Kategori: Milli Mücadele Cepheler

Güney Cephesi

Mili mücadele döneminde üç cephede mücadele edilmiştir. Bu üç cephe de birbirinden ayrı özellik göstermiştir.Güney cephesinde halk ayaklanmış ve işgalcileri kovmuştur.Doğuda Osmanlıdan kalma bir kolordu organize edilmiş ve Ermeniler mağlup edilmiştir.Batıda ise önce Kuvva-i Milliye ile başlanmış sonra düzenli ordu ile iş bitirilmiştir.En şiddetli savaşlar batı cephesinde olmuştur. GÜNEY CEPHESİ 18 Ekim 1918’de İngilizler Suriye’de…
Devamı

Doğu Cephesi

1877 -1878 (93) Harbi’nde kaybettiğimiz Kars, Ardahan ve Batum’u (evliyay-ı seles) geri almak için savaşa girdi.Buralar kurtarılmaya çalışılırken Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz işgal edildi.Burada Ruslar Ermenileri öne sürerek olmadık vahşet yaptılar. Ermeniler olaylara daha fazla katılmasınlar diye 1915’te tehcire tabi tutuldular.7 Kasım 1917’de Rusya’da  Bolşevik İhtilali patlak verdi ve Ruslar savaştan çekildi.17 Aralık 1917’de…
Devamı

I.İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)-Londra Konferansı-Moskova Antlaşması-II.İnönü Savaşı (23 Mart-1 Nisan 1921)

Bu cephe Yunan’ın İzmir’e çıkması ile açılmıştır.Osmanlı hükümeti bir şey yapamayınca halk direnişe geçmiş ve Kuvva-i Milliye doğmuştur.Bu cephede düzenli olarak çalışmalar ve direniş Alaşehir Kongresi’nden sonra başladı.TBMM açıldıktan sonra düzenli orduya geçilmiştir.Yunan tam 4 defa saldırmıştır. Bu cephedeki savaşların genel sebeplerine bakıldığında ♦Eskişehir′i alıp üs olarak kullanmak ♦Ankara′yı alıp milli mücadeleyi ortadan kaldırmak ♦Sevr’i…
Devamı

Eskişehir Kütahya Savaşları (10 – 24 Temmuz 1921)-Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos -13 Eylül 1921)-Kars – Ankara Antlaşması

ESKİŞEHİR-KÜTAHYA SAVAŞI (10 – 24 Temmuz 1921) İnönü Savaşları’ndan sonra Yunan karşısındaki gücün Kuvva-i Milliye olmadığını güçlü bir ordu olduğunu anladı.İyi bir darbe vurmak için Anadolu′ya asker ve silah yığınağı yaptı, varını yoğunu ortaya koydu. Bu savaşının sebeplerine bakıldığında ♦Eskişehir′i alıp üs olarak kullanmak ♦Ankara′yı alıp milli mücadeleyi ortadan kaldırmak ♦Sevr’i  uygulamaya koyarak Batı Anadolu′ya…
Devamı

Büyük Taarruz (26 AĞUSTOS-9 EYLÜL 1922)-Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Barışı

SAKARYA’DAN SONRAKİ GELİŞMELER İtalya ve Fransa’nın çekilmesinden sonra İngiltere yalnız kaldı.Yunan’ın aldığı yenilgiler de İngilizlerin durumunu sarstı.Dünya kamuoyunda bu savaşı İngilizler sürdürüyor gibi bir anlayışın doğmasına İngiltere razı olamazdı.İngiltere’nin içine düştüğü durumdan kurtulması gerekiyordu.Bunu da ancak barış yolu ile sağlıyabilirdi.Diğer ortakları ile beraber 22 Mart 1922’de bir ateşkes antlaşması teklifinde bulundu. Paris Mükerratı denilen bu…
Devamı

tarihtendersler.com