Kategori: Dağılma Dönemi

XIX.YY Osmanlı Dağılma Dönemi 1792 – 1911

Osmanlı bu dönemde gücünü tamamen kaybetti.Bu yüzden topraklarını koruyamaz hale geldi.Çağın güçlü devletleri Osmanlı üzerinde çeşitli pazarlıklar yapmaya başladılar.Osmanlı bu yüzden sürekli değişen ittifaklar içerisinde yer aldı.Devletler arasındaki rekabet Osmanlının işine geldi.Osmanlıya saldıran devlete çıkarı elden giden devlet yardım etti.Bu da Osmanlının ömrünü uzattı.Osmanlının uyguladığı bu politikaya denge politikası denildi. 1806-1812 OSMANLI –RUS SAVAŞI (BÜKREŞ…
Devamı

III.Selimin Tahtan İndirilmesi Ve Senet-i İttifak

III.SELİMİN TAHTTAN İNDİRİLMESİ 1807 Selim’in nizam-ı cedit hareketleri ile Osmanlıyı canlandırması Avrupa’nın işine gelmiyordu.Osmanlı orduları Tuna boylarında Ruslarla savaşırken bunu fırsat bilen Avrupalı elçiler Kabakçı Mustafa’yı İstanbul’da kışkırttılar.Bu isyanda yeniçerilerin nizam-ı cedidin başarılarını çekememesinin de etkisi vardı.Sonuçta Selim tahtan indirilerek lV.Mustafa padişah yapıldı.Nizam-ı Cedit ordusu ve yenilikleri kaldırıldı.Yenilik yanlıları İstanbul’dan kaçarak Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa…
Devamı

Mısır Meselesi 1833-1841

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısıra asker olarak gitmiş sonra bir yolunu bularak valiliği eline geçirmiştir.Daha sonra yaptığı başarılı hareketlerden dolayı Osmanlı bu valiliği kabul etmiştir. Bunlar ♦1806-1812 Osmanlı – Rus – İngiliz savaşında İngilizlerin İskenderiye ve Reşit’e saldırılarını geri püskürttü. ♦Hicaz’da Vahabi isyanını bastırarak Haç yolunun güvenliğini sağladı. ♦Mısır’daki Kölemenleri ortadan kaldırdı. ♦Osmanlıdan daha güçlü ordu,…
Devamı

Kırım Svaşı 1853-1856

MÜLTECİLER MESELESİ Osmanlı tarihinde birçok mülteci meselesi yaşanmıştır.Bunların ilki İspanya’da gerçekleşti. Hıristiyan zulmünden kaçan bir kısım Yahudi ve Müslüman ll. Bayazit döneminde Osmanlı topraklarına kabul edildi.1711’de İsveç Kralı 12. Şarl Rusların önünden kaçarak Osmanlıya sığındı.Yine 1763’te Rusya Lehistan’a kendi yandaşı birini kral seçtirmek istediğinde Lehli milliyetçiler karşı çıkınca üzerlerine yürüdü onlar da kaçarak Osmanlıya sığındı…
Devamı

Osmanlıda Milliyetcilik Hareketleri

Osmanlı devletine 19 yy’da isyanlar çıkmıştır.Bu isyanlara bakıldığında genelde Balkanlarda çıktığı görülür. Sebepleri ise ♦Fransız İhtilali’nin ateşlediği milliyetçilik, bağımsızlık, eşitlik, adalet vs kavramlar. ♦Merkezi otoritenin bozulması ♦Yöneticilerin yanlış tutumu. ♦Bazı toprakların Osmanlının elinden çıkması.(Macaristan, Lehistan) ♦Balkanların savaş alanı durumuna gelmesi. ♦Rusların kışkırtması. SIRP İSYANI 1804 lll. SELİM Fransız İhtilali ilk etkisini Sırplar üzerinde gösterdi. Ayaklanma…
Devamı

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı

KIRIM SAVAŞI’NDAN SONRAKİ GELİŞMELER PANSLAVİZİM HAREKETLERİ Kırım Savaşı’ndan sonra imzalanın Paris Antlaşması ile Rusya’nın Osmanlı üzerindeki emellerine set çekilmişti. Fakat 1870 yılında Avrupa’daki gelişmeler bu durumun değişmesine yol açtı. Şöyle ki ♦1870’de İtalya, 1871’de de Almanya birliklerini tamamladı. ♦Böylece Avrupa’daki güçler dengesi bozuldu. ♦Fransa Sedan Savaşı’yla Alses Leoren’i Almanya’ya kaptırdı. ♦İtalya Avusturya’dan bir kısım toprak…
Devamı

Osmanlı Parçalanma Dönemi 1878-1908-II. Mahmut Islahatları

♦Bu dönemde Osmanlı devleti tüm gücünü kaybetti. ♦Bu yüzden mecburen barışçı bir politika izledi. ♦Güçlü devletler toprakları almaya başladı. KIBRIS’IN ELDEN ÇIKMASI 1877-1878 Osmanlı Rus harbinden sonra Ayestefanos Barışı imzalanmıştı.Bu antlaşmaya göre Rusya Ege Denizi’ne Bulgaristan sayesinde inmiş Fırat ve Dicle’ye yaklaşmıştı.Bu durum İngiltere’nin işine gelmedi ve bu barışa itiraz etti.Osmanlıya bu barışı bozduracağını fakat…
Devamı

tarihtendersler.com