Kategori: Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Havza (28-29 Mayıs 1919) Ve Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

HAVZA GENELGES İ(28-29 Mayıs 1919) Mustafa Kemal Samsun’dan sonra Havza’ya geldi ve hemen çalışmalara başladı. Buradan askeri birliklere gönderdiği emirde ♦Askerlerinizi terhis etmeyin ♦Silahlarınızı teslim etmeyin 29 Mayıs’ta ise Müdafaa-i Hukuk guruplarına ve belediye başkanlıklarına birer genelge gönderdi. Genelgede ♦İşgalleri protesto edici mitingler düzenleyin ♦İtilaf devletlerine ve İstanbul hükümetine protesto telgrafları çekin Emrini verdi.Kendisi 30…
Devamı

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) ve Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Milli mücadele döneminde toplanan kongreler 1. Kars Milli İslam Şurası : 14 Kasım 1918 2. Kars Milli İslam Şurası : 30 Kasım 1918 3. Kars Milli İslam Şurası : 17-18 Ocak 1919 İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti Kongresi : 17-19 Mart 1919 1. Balıkesir Kongresi : 28 Haziran-12 Temmuz 1919 2. Balıkesir Kongresi : 26-30…
Devamı

Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim1919) ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi (12 Ocak-12 Nisan 1920) Ve Misak-I Milli (20 Ocak 1920)

AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 Ekim1919) Mustafa Kemal ve İstanbul hükümeti arasındaki karşılıklı bu iyi niyetlerinden sonra İstanbul hükümeti Temsil Heyeti ile görüşmeye karar verdi.Bu görüşmede İtilaf devletlerinin Anadolu′daki fiili durumu bitirmesi için hükümete yaptığı baskı da etkili oldu.Görüşme teklifi İstanbul hükümetinden geldi.Bu da İstanbul′un Temsil Heyeti’ni resmen tanıdığını gösterir.Bahriye Nazırı Salih Paşa ve Mustafa Kemal Amasya’da…
Devamı

Sevr Barışı (10 Ağustos 1920) ve Düzenli Ordunun Kurulması

SEVR BARIŞI I.Dünya Savaşı’ndan sonra yenilen devletlerle hemen barış yapılmış ama Osmanlının barışı bir türlü yapılamamıştır. Bunun sebeplerine bakıldığında ♦Kendi aralarında anlaşamamaları ♦Osmanlıyı paylaşmakta güçlük çekmeleri ♦18 Ocak 1919’da Paris Barış Anlaşması’ndan sonuç alamamaları ♦Her geçen gün işgal arttığı için avantajlı duruma gelmeleri Belli bir zaman sonra İtilaf devletlerinin avantajları dezavantaja dönüşmeye başladı.Çünkü Mustafa Kemal…
Devamı

I.TBMM′in Açılışı (23 Nisan 1920) ve TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

İstanbul işgal edilip Mebusan Meclisi kapatılınca Mustafa Kemal 19 Nisan’da bir genelge yayınlayarak milletvekillerini Ankara′ya çağırdı.Bu genelge ile ayrıca bazı bölgelerde seçim çalışmalarının da başlamasını istedi.Sonuçta 23 Nisan 1920’de eski ve yeni milletvekilleri ile 78 kişi meclisi açtı.Bu sayı daha sonra 376’ya kadar çıkacaktır.Bir gün sonra Mustafa Kemal başkanlık divanına seçildi.Mustafa Kemal meclise bir önerge…
Devamı

tarihtendersler.com