Kategori: Mondros Mütarekesi Ve Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) Ve Cemiyetler

MONDROS MÜTAREKESİ Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Almanya ile kara bağlantısı kesildi.ABD’nin savaşa girmesi Almanya ve ortaklarını zor durumda bırakmıştı.Artık bu savaşın aleyhimize biteceği kesinleşmeye başlamıştı.Düşman Anadolu sınırlarına dayanmıştı.Bu arada Enver, Talat ve Cemal Paşa bir Alman denizaltısı ile yurdu terk etti.Ahmet İzzet Paşa sadarete geldi.Cephedeki subaylarımız yeni hükümetten ateşkes yapmasını talep ediyorlardı.Aksi takdirde İngilizler Suriye’den…
Devamı

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

18 Ocak 1919’da Paris’te İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen ABD, İngiltere ve Fransa’nın desteği ile Yunanistan’ın İzmir’e çıkmasına karar verildi.I.Dünya Savaşı devam ederken boğazlar gizili antlaşmalarla Rusya’ya verilmişti.İngiltere yine gizil antlaşmalarda Ege ve Akdeniz Bölgelerini de İtalya’ya vermekte bir mahsur görmedi Çünkü Marmara’daki Rusların altında güçlü bir İtalya onların daha aşağıya inmelerine engel olabilirdi.Rusya’nın savaştan çekilmesi…
Devamı

Mustafa Kemal’in Hayatı Ve Kuvva-İ Milliye

1881’de Selanik’te doğdu.Tahsil hayatına önce mahalle mektebinde başladı.Oradan Şemsi Efendi Okulu’na sonra Selanik Mülkiyesi’ne oradan da Askeri Rüştiye’ye geçti.Daha sonra Manastır Askeri İdadisi’ni bitirdi.İstanbul’daki harp okulundan mezun olunca görev almadan başarılı olduğu için harp akademisine başladı ve buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.İlk görev yeri Şam’daki 5.orduya staj yapması için atandı.Burada Vatan ve Hürriyet adı…
Devamı

tarihtendersler.com