Kategori: Kuruluş Dönemi

Osmanlını Büyümesini Kolaylaştıran Faktörler

1299 Söğüt’te küçük bir aşiretten önce beyliğe sonra daha sonra üç kıtaya hâkim olan Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında bazı avantajları vardı.Ayrıca bölgenin durumu da bu devletin kuruluşunda avantajlar sağlamıştır. BİZANS’IN DURUMU Bizans Marmara Bölgesi’ne sıkışıp kalmıştır.Anadolu Selçukluları döneminde yediği darbeler onu zayıf düşürmüştür.Ekonomisi bitik durumdadır, halka ağır vergiler yüklenmiştir ve halk bu durumdan memnun değildir.Ordusunun…
Devamı

Osman Ve Orhan Gazi Dönemi

OSMANLININ ANADOLU′YA GELİŞİ Osmanlılar oğuzların Kayı boyundandırlar.Anadolu′ya gelişleri hakkındaki bilgiler tam net değildir.Malazgirt’ten sonra Anadolu′ya gelmişlerdi.Alaaddin Keykubat Karacadağ dolaylarını bu boya yurt olarak vermiştir.Daha sonra ise Söğüt ve Domaniç dolayları yurt olarak verilmiştir.Ertuğrul Gazi yönetiminde bir müddet Çobanoğullarına bağlı yaşadılar.1281’de aşiretim başına Osman Gazi geldi. OSMAN GAZİ 1281-1326 Osman Gazi 1299 yılına kadar Bizanslı tekfurların…
Devamı

I.Murat Dönemi 1362-1389

Murat ilk iş olarak 1362’de Ankara’yı Eratna Beyliği’nden aldı.Ardından Rumeli′ye geçti fetihlere başladı Murat′ın ilk hedefi Edirne’yi almaktı.Bunun için önce Bizans’tan gelebilecek tehlikeyi önlemek için Lüleburgaz ve Çorlu’yu aldı.Batıdan gelebilecek tehlikeler için de İpsala, Dimetoka ve Dedeağaç’ı aldı.Artık Edirne’nin alınması kolaylaşmıştı ve Edirne kuşatıldı.Edirne’yi kurtarmaya gelen Bulgar ve Bizans ordusu Sazlıdere Savaşı’nda mağlup edildi.Bu zaferden…
Devamı

Fetret Devri 1402-1413 – I.Mehmet Dönemi 1413-1421

FETRET DEVRİ Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın dört oğlu arasında on bir yıl süren taht kavgaları dönemine Fetret devri denir.Savaştan sonra Timur Süleyman’a Edirne’yi (Balkanları), İsa’ya Balıkesir’i, Musa’ya Bursa’yı, Mehmet’e ise Amasya’yı verdi.İlk çekişme Musa ile İsa arasında oldu ve İsa Musa’dan Bursa’yı aldı, Musa kaçarak Mehmet Çelebi’ye sığındı.Çelebi Mehmet İsa’nın üzerine yürüdü ve onu ortadan…
Devamı

I.Bayezid Dönemi 1389-1402

I.Murat’ın şehit edilmesinden sonra savaş meydanında tahta geçti.Askere cülus bahşişi dağıttı ve bu bundan sonra adet haline geldi.Bu arada Osmanlının batıda olmasından yaralanan Karamanoğlu harekete geçerek Osmanlı topraklarına saldırdı.Yıldırım bu durum karşısında Bursa’ya geldi.Osmanlı Anadolu’daki faaliyetler için Bursa’yı merkez, ikinci başkent olarak kullanıyordu.Yıldırım hiçbir zorlukla karşılaşmadan Germiyan, Aydın, Menteşe, Saruhan, Hamitoğullarını ortadan kaldırdı.Daha sonra Konya’ya…
Devamı

II.Murat Dönemi 1421-1444 =1444-1451

Murat önce amcası Mustafa ile taht mücadelesi yaptı.Mustafa’yı Bizans kışkırtmıştı.Bu arada Bizans’a sığınmış olan Aydınoğlu Cüneyt Bey de İzmit’e geldi.Murat önce amcası Mustafa’yı ortadan kaldırdı.Daha sonra Bizans’ı kuşattı.Bizans bu sefer kuşatmadan kurtulmak için Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırtı.Mecburen kuşatma kaldırıldı ve Şehzade Mustafa ile taht mücadelesi yapıldı ve öldürüldü.Böylece devlet de otoritesine tesis etmiş oldu.…
Devamı