Kategori: Parçalanma Dönemi

Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyetler

TANZİMAT FERMANI 1839     1839’da Osmanlı bu fermanı ilan ettiği zaman Abdülmecit padişah, Mustafa Reşit Paşa sadrazamdı.Bu fermanın fikir babası II.Mahmut’tur.Gülhane parkında okunduğundan bir adı da Gülhane Hattı Hümayyunu’dur. Bu fermanın ilan ediliş sebeplerine bakıldığında ♦Balkanlardaki isyanları önlemek ♦Osmanlıyı dağılıp parçalanmaktan kurtarmak ♦Avrupa’ya yakın bir siyaset izlemek ♦Avrupa’nın iç işlerimize karışmasını önlemek Ayrıca ♦Mısır…
Devamı

Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Trablusgarp Savaşı II.Meşrutiyet’in ilanında rol oynayan İttihat ve Terakki meşrutiyetten sonra hükümet olmamış, kurulu hükümeti dışarıdan desteklemiştir.Bu hazırlıksız yakalanma ülkeyi daha da güçsüz kıldı.Bu da bazı devletlerin iştahlarını kabarttı.1911’de İtalya Trablusgarp’taki ufak bir karışıklığı bahane ederek burayı işgal etti. Bunun sebeplerine bakıldığında: İtalya’nın birliğini geç tamamlayıp sömürge yarışında geç kalması. Habeşistan’ı işgal edip uzaklığından dolayı…
Devamı

I.Dünya Savaşı 1914-1918

SEBEPLERİ ♦Fransız İhtilali’nin siyasi ve sosyal alandaki etkileri ♦1815 Viyana Kongresi’nde oluşturulan dengelerin 1870 Sedan Savaşı’yla bozulması. ♦Sanayi İnkılâbı ve bunun sonucunda sömürgeciliğin hız kazanması. ♦Bazı devletlerin (Almanya, İtalya) sömürge yarışında geri kalmaları ve sömürgeci devletlere karşı bloklaşmaları ♦Almanya İngiltere rekabeti ve İngiltere’nin kendisine rakip istememesi ♦Fransa’nın Sedan Savaşı’nda kaybettiği Alses Leoren’i geri almak istemesi.…
Devamı

tarihtendersler.com