Kategori: Türkistan Tarihi

Türklerin Anayurdu Ve Göçler

Türk adı çeşitli zamanlarda değişik milletler tarafından değişik manalarda izah edilmiştir.Bunların içinde en aygını güçlü kuvvetli, töre sahibi,türeyen çoğalan,mihverdi. TÜRKİSTAN’IN SINIRLARI Doğuda Kingan Dağları Batıda Hazar Denizi Kuzeyde Sibirya Altay DağlarıGüneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları. Bu bölgede çeşitli kültür merkezleri tespit edilmiştir. Anav Türkmenistan Aşkabat MÖ 5 ile1 binde Kalteminar Harzem MÖ 3 bin Afenosyova…
Devamı

Asya Hun İmparatorluğu

ASYA HUN İMPARATORLUĞU MÖ 1000 (220) MS 156-256 Göçlerden sonra Asya’da kurulan ilk Türk devletidir.Orhun Selenga Irmakları çevresinde kurulmuştur.Bu devletin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Tahmini olarak MÖ 1000-900 olarak değerlendirilmektedir.Hunlara ait ilk belge MÖ 318 yılına ait Çin kaynaklarında geçen bir ticaret sözleşmesidir.Bu belge Türk diploması hayatının ilk antlaşmasıdır.Bilinen ilk kağanları Teoman’dır. (MÖ 220-209) Teoman Türk…
Devamı

I. ve II. Göktürk Devletleri

GÖKTÜRK DEVLETİ 532-630 Hunların yıkılmasından sonra Asya’nın büyük bir bölümüne Juan Juan (Avar Apar cücen)’lar hakim oldu.Aşina boyuna mensup Bumin Kağan da boyuyla beraber Avarların himayesindeydi.Tölişler Avarlara isyan edince Avar kralının emri üzerine Bumin bu isyanı bastırdı.Hizmeti karşılığı Avar kralının kızını istedi. Avar kralı kızını vermeyince Bumin Avarlar üzerine yürüdü ve onları yendi. Merkezi Ötüken…
Devamı

Kavimler Göçü Ve Avrupa Hun İmparatorluğu

KAVİMLER GÖÇÜ Aral Gölü ve Balkaş Gölü etrafında toplanan Türkler (Hunlar) ♦Çin baskısı ♦Ekonomik sebeplerden dolayı 374 yılında batıya göç ettiler. Bu dönemde Roma’nın sınırları Avrupa’da Ren ve Tuna Nehirleri’ne Asya’da ise Dicle Nehri ve Kafkas Dağları’na dayanmıştı.Romalılar bu sınırların dışında kalan herkese Hıristiyan olmadıkları için barbar diyorlardı.Bunlar Franklar Alanlar Angıllar Vandollar Vizigotlar Ostragotlar Saüebler…
Devamı

Uygurlar

UYGURLAR 745-840 9 Oğuz-1 Uygur boyundan 10 Uygur diye de anılan Uygurlar Orhun Selenga Irmakları’ndan Aral Gölü’ne kadar uzanan bölgede yaşıyorlardı.Çinliler yüksek tekerlekli arabalarından dolayı Kavcı diye adlandırıyorlardı.Basmıl ve Karluklarla anlaşıp Göktürkleri yenmişler,744-745’te kendi devletlerini kurmuşlardır.Kurucuları Kutluk Bilge Kül Kagan’dır.Başkentleri önceleri Ötüken, sonraları ise Ordu Balık denilen Karabalgasun’dur.747’de Moyen Çür Kağan’ın Türkişleri ve Kırgızları itaat…
Devamı

İslam Öncesi Türk Kültür Ve Medeniyeti

DEVLET YÖNETİMİ Uygurlara kadar göçebe yaşayan Türklerde toplumun en küçük birimi Oğuş(aile) denirdi.Oğuşların birleşmesinden Uruğlar (soy-oymak) meydana gelirdi.Uruğların birleşmesinden boy-bodlar meydana gelirdi.Boyların birleşmesinden Budun-Bodun (Millet)meydana gelirdi.Budunun başında kağan bulunurdu.Türklerin göçebe yaşamalarındaki unsurlardan biri de bağımsızlıklarına düşkün olmalarıdır.Buna idi-oksızlık derlerdi.Siyasi teşkilatın en üst kademesi il-el olup bu devlettir.Devletin başında kağan-şanyü-han-hakan-idi kut unvanın taşıyan yöneticiler bulunurdu.Kağanlar Tanrı tarafından…
Devamı

www.tarihtendersler.com