Kategori: Üniversite Sınavı Tarih Soruları

2023 YKS Tarih Soruları

2023 TYT 1. Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, 26 kavmi tek bayrak altında toplamıştır. İkinci Göktürk Devleti zamanında da Kapgan Kağan, Orta Asya’daki tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak gücüne güç katmıştır. Uygur Kağanı Moyen-Çor ise Hunlarda ve Göktürklerde olduğu gibi öncelikle Orta Asya’daki boyları kendine bağlamıştır. Buna göre söz konusu devletlerle ilgili…
Devamı

2022 YKS Tarih Soruları

2022 – TYT/Sosyal Bilimler-1 1. X. yüzyılda Turfan’a gelen Çin elçisi, Uygurlar hakkında şu ifadelerde bulunmuştur: “Onların devletinin içinde fakir insan azdır. Yiyeceği olmayanlara da devlet tarafından yardım edilir. Birçokları yüz yaşına kadar yaşar. Olgunluk çağına erişmeden ölenlere pek rastlanmaz.” Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Orta Asya’da egemenlik kurduklarına B)…
Devamı

2021 YKS Tarih Sorular

2021-TYT/Sosyal Bilimler 1. Doğu Roma İmparatorluğu’yla Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margos Antlaşması’nın, • Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle antlaşmalar yapmayacak, • Doğu Roma, Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek, • Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek, • Doğu Roma’nın ödediği yılık vergi iki katına çıkarılacak maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine…
Devamı

2020 YKS Tarih Sorular

2020-TYT/Sosyal Bilimler 1. Doğu-batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin’den Budizmi, İran’dan Maniheizmi alan Uygurlar, Akdeniz Havzası’ndan Suriyeli rahipler ve Soğdlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir. Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Geniş bir coğrafya ile ilişki kurduklarına B) Farklı dinleri benimsediklerine C) Hoşgörülü…
Devamı

2019 YKS Tarih Soruları

2019-TYT/Sosyal Bilimler 1. Asya Hun Devleti’nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez? A) Türk…
Devamı

2018 YKS Tarih Soruları

2018-TYT/Sosyal Bilimler Tarih 1. Ammianus, ”Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi… Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler.” demiştir. Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili olarak; I. orduda onlu sistemi oluşturdukları,…
Devamı

2017 ÖSS Tarih Soruları

2017 YGS 1. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir? A)Etnografya       B) Heraldik C) Epigrafi D) Antropoloji E) Nümizmatik 2. Çin kaynaklarına göre Hunlarda Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlar, biraz büyüyünce…
Devamı

2016 ÖSS Tarih Soruları

2016 YGS 1. MÖ 3000 yılında Mısır′da tahta geçen Kral Menes, “nom” adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır′a tamamen hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral Dönemi′ni başlatmıştır. Bu bilgiye dayanarak Mısır′da, I. siyasi birliğin kurulduğu, II. dinî gücün tek elde birleştiği, III. toplumun sınıflara ayrıldığı, IV. feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı…
Devamı

2015 ÖSS Tarih Soruları

2015 YGS 1. Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, Çanakkale’de şehit düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alamayacağını sormuştur. Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi beklenir? A) Ferman B) Tarihî para C) İstiklal madalyası D)…
Devamı

2014 OSS Tarih Soruları

2014 YGS 1.Tarih öncesi çağların işlendiği bir derste aşağıdaki konuşma geçer: Öğrenci: Öğretmenim, geçmişte yaşanmış bir olayı bilmemizin bize ne faydası olacak? Hayatta bizim ne işimize yarayacak? Öğretmen: Tarih okumak, ­­­­…………. Bu konuşmada boş bırakılan yere, I. başkalarının yaşadığı olayların neden sonuçlarından dersler çıkarmayı sağlar II. geçmiş çağlar üzerine düşünerek insanlık bilincini geliştirir III. başkalarının…
Devamı

www.tarihtendersler.com