Kategori: Küreselleşen Dünya

SSCB′de Değişim

V.ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA A.SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI 1.SSCB’DE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE NEDENLERİ II. Dünya Savaşı dünyayı Doğu ve Batı olmak üzere iki bloğa ayırmış soğuk savaş dönemi boyunca dünya politikasına SSCB ve ABD yön vermişti. Doğu Blokunu sarsan ilk önemli gelişme 1975′te 35 ülke tarafından imzalanan Helsinki Nihai Senedi′dir. Bu Antlaşma Doğu-Batı ilişkilerinde yeni bir…
Devamı

Doğu Blokundan Sonra Avrupa

V.ÜNİTE: KÜRESELLEŞEN DÜNYA C.DOĞU BLOKUNDAN SONRA AVRUPA’DA YENİ ARAYIŞLAR 1.İKİ ALMANYA’DAN TEK DEVLETE II. Dünya Savaşı′ndan yenilen Alman toprakları Müttefikler tarafından işgal edilerek Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılmıştı. Doğu Almanya SSCB′nin, Batı Almanya ise ABD, İngiltere ve Fransa′nın kontrolüne girmişti. İki Almanya′nın birleştirilmesi, soğuk savaş döneminin önemli konularından biri olmuş, II. Dünya Savaşı′ndan sonra…
Devamı

Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar

E.YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR 1.YUGOSLAVYA SOSYALİST FEDERAL CUMHURİYETİ’NİN DAĞILMASI 2.ARNAVUTLUK’TA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ «   Dünya Savaşı′ndan sonra kurulan Yugoslavya, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Slovenya, Makedonya ve Karadağ′dan oluşan federal bir devlet idi. 1980′de Tito′nun ölümü ile cumhuriyetler arasındaki ilişkiler bozulmaya başladı. «   Temmuz 1989′da Slovenya Parlamentosu bağımsızlığını ilan etti. Bunu Hırvatistan izledi. Bu iki gelişme Yugoslavya parçalanma…
Devamı

Değişen Dünya Ve Türk Dış Politikası

H.DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI 1.RUSYA FEDERASYONU 2.KAFKASYA «   Kafkaslar Türkiye′nin uluslararası dış politikalarına etkisi yanında, bölgedeki Türk unsurlar nedeniyle ile iç politikasında da önemli rol oynamaktadır. Orta Asya′da bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye′nin temasının sağlanmasında Kafkaslar adeta bir köprü vazifesi görmektedir. «   Kafkasların bir barış kuşağı ve Rusya ile bir tampon bölge…
Devamı

1980 Sonrası Türkiye

I.1980 SONRASI TÜRKİYE Türkiye 70′li yıllarda toplumda yaşanan ideolojik ayrışmalara bağlı olarak ortaya çıkan terör ile uğraşmak zorunda kaldı. 1980 Darbesi sonrasında etkinliğini yitiren bu terör faaliyetlerinin yerini 80′li yıllarda bölücü terör aldı. İlk büyük bölücü terör eylemi 1984′de Eruh′ta gerçekleşti. Teröre karşı mücadele halen devam etmektedir. Avrupa Birliği, ABD ve NATO da dahil olmak…
Devamı

tarihtendersler.com