Kategori: İnkılaplar

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)-II.TBMM Ve Cumhuriyetin İlanı

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Mudanya’dan sonra artık her şeyin bittiğine inanan İtilaf devletleri bu işi bir an önce bitirmek için 27 Ekim’de İstanbul hükümetini 28 Ekim’de TBMM’yi Lozan’a çağırdılar.İtilaf devletlerinin böyle davranmasının gayesi ikilik çıkarıp bundan yararlanmaktı.Sadrazam Tevfik Paşa bu durumu TBMM ile görüşmek için çağrıda bulundu ise de TBMM bunu dikkate almadı ve…
Devamı

II. TBMM’deki Siyasi Partiler

I.TBMM’de çok değişik fikir grupları vardı.Bunların hepsinin ortak gayesi memleketin bağımsızlığıydı.Bundan dolayı aralarında pek fazla problem çıkmazdı.Savaştan sonra gruplar arasında yavaş yavaş problemler doğmaya başladı.I.TBMM’deki gruplara bakıldığındaTesennüt (dayanışma) Grubu – İttihat’ın devamıHalk Zümresi – Bolşevikliliği savunanlarIslahat Gurubu – Muhafazakarlar, ıslahattan yana olanlar, saltanatçılarİstiklal Grubu – Atatürk gibi düşünen fakat Atatürk’ü lider olarak kabul etmeyenMudafa-i Hukuk…
Devamı

3 Mart 1924 İnkılapları-Anayasalar

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI (3 MART 1924) Saltanat kaldırıldıktan sonra kanun gereği halifelik Osmanlı soyundan Abdülmecit Efendi’ye verildi. Ondan ♦Saltanat iddiasında bulunmaması, ♦TBMM’nin yaptıklarının desteklemesini istendi. ♦Saltanat kaldırıldığı gün halifelik makamı da kaldırılabilirdi ama henüz uygun şartlar oluşmamıştı. Daha sonra ♦Cumhuriyet’in ilanı ile devlet başkanı belli oldu ve halifenin durumu tartışılmaya başlandı. ♦Halifenin ve bazı kişilerin halifelik…
Devamı

Hukuk, Eğitim, Kültür, Toplumsal ve Ekonomik Alandaki İnkılaplar

HUKUK ALANINDAKİ İNKILAPLAR Türk İslam devletlerine bakıldığında iki hukuk görülür.Bunlardan biri şer’i diğeri de örfi hukuktur.Osmanlı da bu iki hukuku kullandı.19. yy’la doğru Osmanlının  içine Tanzimat ve Islahat Fermanıyla Avrupa tarzında hukuk kuralları da girmeye başladı.Bundan önce kapitülasyonlarla zaten yabancıların kendi hukuklarını ülkede kullanma hakları vardı.Bu durum Osmanlıda bir hukuk çeşitliliği olduğunu ve bir hukuk…
Devamı

tarihtendersler.com