Kategori: Yükselme Dönemi

II.Mehmet Dönemi 1451-1481

Fatih’in yapmak istediği en büyük iş İstanbul′u almaktı.Önce Karamanoğulları üzerine yürüdü ve onları sindirdi.Venedik, Sırp ve Macarlarla anlaştı.Bunları yaptıktan sonra İstanbul′un fethi için hazırlıklara başladı. İSTANBUL′UN FETHİNİN SEBEPLERİ ♦Osmanlı topraklarını bölmesi ♦Asya’yı Avrupa’ya bağlaması açısından jeopolitik önemi ♦İpek Yolu bitiminde olmasından dolayı ticari önemi ♦Haçlıları, şehzadeleri, Anadolu beyliklerini kışkırtması ♦Taht mücadelelerinde taraf olması ♦Hıristiyanların doğuda…
Devamı

II.Bayezid Dönemi 1481-1512

Fatih’in ölümünden sonra devlet adamlarının desteğini alan Bayezid Amasya’dan gelerek tahta oturdu.Cem Sultan ise Konya’da babasının ölümü geç duydu ve Bursa’ya geldi.Bazı devlet adamlarının desteğini alarak burada adına hutbe okuttu ve para kestirtti.Cem bu durumun çözümünü ülkenin paylaşılmasında gördü ve kardeşine teklif ettiyse de kabul görmedi. Bayezid kardeşinin üzerine yürüdü ve iki kardeş Yenişehir Ovası’nda…
Devamı

I.Selim Dönemi (Yavuz) 1512-1520

Yavuz′un İstanbul’da tarhta oturmasından bazı devlet adamlarının desteğini alan Ahmet Amasya’da kendisini sultan ilan etti.Ahmet ayrıca Safavilerle de işbirliği içerisine girdi.Yavuz üzerine yürüdü ve Yenişehir Ovası’nda Ahmet’i yenerek öldürdü.Daha sonra Şehzade Korkut’un üzerine yürüdü ve onu da ortadan kaldırdı.Böylece çıkacağı İran seferinde arkasında bir güç bırakmadı.Yavuz Osmanlıyı öncelikle tehdit eden iki mesele olduğuna inanıyordu. İRAN…
Devamı

I.Süleyman Dönemi 1520-1566

Kanuni Osmanlıya en ihtişamlı çağını yaşatan padişahtır.Kanuni tahta çıktığı zaman bazı avantajları önceden vardı. Bunlar ♦Tecrübeli bir devlet adamı kadrosu vardı. ♦Muhteşem bir ordu mevcuttu. ♦Ağzına kadar dolu bir hazine vardı. ♦Tahtın tek varisiydi ve taht kavgası ihtimali yoktu. ♦Bütün bunlara rağmen yine de iç isyanlar çıkmıştır. MISIR İSYANLARI CANBERDİ GAZELİ İSYANI Canberdi bir Memluk…
Devamı

II.Selim – III.Murat Dönemi (Sokullu Mehmet Paşa Dönemi) 1564-1579

SOKULLU MEHMET PAŞA  Hırvat asıllı olan Sokulu devşirme sistemi ile gelmiş ve Enderun’da yetişmiş 1564’te Kanuni′ye vezir olmuştur.Kanuni′den sonra ll.Selim’e ve lll.Murat’a vezirlik etmiştir.II.Selim devlet işlerinde gevşek davrandığı için Sokullu ön plana çıkmış işte bu yüzden bu döneme Sokullu dönemi denmiştir.Fakat son söz padişahta bitmiştir. AVUSTURYA İLE ANTLAŞMANIN YENİLENMESİ 1568 Kanuni 1533 Avusturya ile anlaşma…
Devamı

tarihtendersler.com