Küreselleşen Dünya -3

Küreselleşen Dünya -3

Tebrikler - Küreselleşen Dünya -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1996 da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın katılımıyla kurulan, 2001 yılında da Özbekistan'ın katılımı sağlanan uluslararası işbirliği örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şanghay İş Birliği Örgütü
B
Bağımsız Devletler Topluluğu
C
Egemen Devletler Birliği
D
NAFTA
E
ASEAN
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin hedefleri arasında gösterilemez?

A
Avrupa ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek
B
Üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirine yaklaştırmak
C
Avrupa vatandaşlığı kavramını oluşturmak
D
Hukuk ve içişleri alanlarında işbirliği gerçekleştirmek
E
NATO'nun askeri etkinliğinin artırılmasını sağlamak
Soru 3
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1990'lı yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler Barış Gücü bünyesinde dünyanın farklı bölgelerinde görev yaptığı görülür.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev yaptığı ülkeler arasında gösterilemez?

A
Lübnan
B
Kosova
C
Pakistan
D
Somali
E
Afganistan
Soru 4
I. İLO

II. UNİCEF

III. UNHCR

IV. WHO

V. İLESAM

Yukarıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltılmış adıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi 1997 yılında imzalanmasına karşın 2005 yılında yürürlüğe girebilen Kyoto Protokolü'nün hazırlanma amaçlarından birisi olarak gösterilebilir?

A
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda kalıcı önlemler almak
B
Devletler arası gerginliklere politik çözümler bulmak
C
Birleşmiş Milletlerin etkinliğini artırmak
D
Devletler arası silahsızlanma sürecine katkı sağlamak
E
Bölgesel anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak
Soru 6
Türkiye, bugünkü adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilk bağlantısını aşağıdakilerden hangisi ile kurmuştur?

A
Zürih Antlaşması
B
Brüksel Antlaşması
C
Ankara Anlaşması
D
Cenevre Antlaşması
E
Londra Antlaşması
Soru 7
ABD'nin İngiltere ile birlikte 1991 yılında Irak'a savaş açmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İran-Irak Savaşı'nın yaşanması
B
Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunun ileri sürülmesi
C
Saddam Hüseyin'in yönetimden indirilmek istenmesi
D
Irak'ın Kuveyt topraklarını işgal etmesi
E
Irak'ta Saddam rejiminin baskıcı bir yönetim sergilemesi
Soru 8
Türk hükümeti 1967 Arap - İsrail Savaşı sırasında ABD'nin İsrail'e yardım ederken Türkiye'deki üsleri kullanmasını engellemiş ve bu üslerin Araplara karşı kullanılamayacağını ABD yönetimine bildirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu girişimin sonuçları arasında yer almaktadır?

A
Arap ülkelerinin İsrail karşısında savaşı kazanması
B
Türkiye'nin Arap ülkeleri ile olan ilişkilerinin gelişmesi
C
ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması
D
Türk hükümetinin İncirlik üssünü kapatma kararı alması
E
Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na katılma sürecine hız vermesi
Soru 9
12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A
TBMM'nin faaliyetlerinin durdurulmasına
B
Siyasi partilerin kapatılmasına
C
Sıkıyönetim ortamının yaşanmasına
D
Parti liderlerinin göz altına alınmasına
E
Uluslar arası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin askıya almasına
Soru 10
Türkiye'nin aşağıdaki devletlerin hangisinde diplomatik temsilciliği bulunmamaktadır?

A
İran
B
Ermenistan
C
Afganistan
D
İsrail
E
Irak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com