Ergenekon bulundu!

Türk Akademisi’nin Yaptığı Çalışmalarda Altay dağlarında bulunan bir ova ve çıkan buluntular Ergenekon destanında anlatılanlarla birebir örtüştü. Akademi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali bölgenin Ergenekon olabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Kürşad Zorlu olayı Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşesine taşıdı. Kıdırali, aynı hususu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen “Kazak Hanlığının 550. Yılı ve Kazakistan” Paneli’nden sonra da ifade etti.
Türk Akademisi’nin ortak Türk tarihi yazımına yönelik yürüttüğü Altay bölgesindeki kazılarda, Oğuzlar’a ait olduğu sanılan nesnelerle 40 yaşında öldüğü tahmin edilen bir savaşçının kemikleri bulundu.
Kazak arkeolog, Prof. Dr. Zeynolla Samaşev yönetiminde, Doğu Kazakistan eyaletinin Katonkaragay bölgesinde yaklışık iki aydır kazılar devam ediyor.
Karakaba nehrinin yaklaşık 500 metre yakınındaki kazılarda, Oğuzlara ait silahlar, askeri başlık, yay, ok, okluk, kılıç ve at kemikleriyle altın yaldızlı koşum ve dizgin takımı bulundu.
Arkeolog Samaşev, gün yüzüne çıkartılan, 40 yaşında öldüğü tahmin edilen insan kemiklerinin de 7. yüzyılda yaşamış bir savaşçıya ait olduğunu söyledi.
İnsan ve at kemiklerinin çok iyi korunduğuna dikkati çeken Samaşev, bulunan insan kemiklerinin sıradan değil yüksek dereceli birine ait olduğunu vurguladı.
– Kopuz’a benzeyen yeni bir müzik aletine rastlandı
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin 2012’de Bişkek’te imzaladığı anlaşmayla kurulan Türk Akademisi’nin “Batı Türk Kağanlığı’nın Devlet Yapısı” saha çalışması çerçevesinde, uzmanlar Türk halklarının ortak müzik enstrümanı Kopuz’a benzeyen yeni bir müzik aletine de rastladı.
Prof. Dr. Samaşev’in ekibi, daha önce de Kazakistan’ın en doğu ucunda yer alan Altay yamacındaki Berel’de Türk ve Altay kültüründe kutsal mezar ve türbe anlamına gelen kurgan ortaya çıkarmıştı.

Altaylar’ın zirvesindeki yurt

 Bir zamanlar Türk’e boyun eğmeyen bir yer yoktu. Ancak düşmanlar birleşip acımasızca saldırdılar. Töre ağaları “Düşmanların bulamayacağı bir yeri yurt tutalım” dediler. Bir dağın tepesinde öyle bir yer buldular ki bitkiler, yemişler, hayvanlar, akarsular vardı. Bu yere Ergenekon dediler.

Her türlü meyve ağacı var

Kıdırali, Altay Dağları’nın tepesinde buldukları eşsiz ovayı şöyle anlatıyor: Bu yükseklikte böylesine düz ovada neredeyse her türlü meyve ve ağaç var. Koyun sürüleri, hayvanlar ve eşsiz bir bitki örtüsü. Asil kurtlar koyunlara kesinlikle saldırmıyordu. Elinizi uzatsanız sanki yıldızlara değeceksiniz.

KÜRŞAD ZORLU YENİÇAĞ’DA YAZDI
“Ecdatlarımız Altay Dağlarından Akdeniz’e kadarki geniş coğrafyada hakimiyetini sürdürmüştür. Bizlere zengin kahramanlık destanları ile paha biçilmez manevi zenginlikler bırakmıştır. Türk halklarının tarihi, kültürünü araştıracak ve ortak öğretim sistemi oluşturacak özel bir merkez oluşturulması kaçınılmazdır. Bence böyle bir kahramanlık destanını dünyaya tanıtma zamanı gelmiştir. Bu yüzden Türk Akademisi’nin kurulma zamanıdır…”
Bu sözler Türk Dünyasının aksakalı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e ait… Böylesine önemli ve anlamlı bir temel üzerinde Astana şehrinde kurulan ve 2010 yılında faaliyete geçen Türk Akademisi çok önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de geçtiğimiz aylarda bulunan ve kimilerinin sadece bir efsane dediği Ergenekon (yüksek yere konmak)…

Evet gerçekten de Ergenekon’u buldular.
Nasıl olduğunu Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali’den aktaracağız.
Ancak önce Ergenekon neydi, neresiydi onu hatırlayalım.
Bir zamanlar Türk’e boyun eğmeyen, Türk’ün gücünün yetmediği bir yer yoktu. Bir gün düşmanlar birleşti ve Tan ağardığında aldatmaca ile Türk’e acımasızca saldırdılar. Büyükleri kılıçtan geçirip, küçükleri tutsak ettiler. O dönem Türk’ün töre ağası olanlar düşündüler ve  “insanın bilip bulamayacağı bir yere gidip, orayı il tutalım”  dediler. Öyle bir dağın tepesinde öyle bir yer buldular ki bitkiler, yemişler, hayvanlar, akarsular vardı. Bu yere Ergenekon dediler. Ve çoğaldılar, sığmaz oldular… Yüzyıllar sonra göç kararı aldılar. Yol aradılar ama bulamadılar. Bunun için demir madenleri eriterek yol yaptılar. Ve nihayet Bozkurt çıktı meydana. Türk’e yol gösterdi…
İşte, kimsenin erişemediği ve bulamadığı o yeri, Ergenekon’u Darhan Kıdırali başkanlığındaki Türk Akademisi çalışma grubu gün yüzüne çıkardı. Kazakistan’ın Çin ve Rusya sınırında Altın Adam’ın bulunduğu Berel kurganı üzerinde, Altay Dağlarının tepesinde eşsiz bir ova görüldü.
Türk-akademi Kıdırali’nin gördüklerini aynen aktarıyorum;
Burası öyle bir yer ki inanması çok zor, o yükseklikte bir canlı yaşar mı, diyeceğiniz bir mekanda adeta cennetten bir yer bulduğumuzu düşündük. Bu yükseklikte böylesine düz bir ovada neredeyse her türlü meyve ve ağaç var. Koyun sürüleri, hayvanlar ve eşsiz bir bitki örtüsü. Üstelik inanmayacaksınız ovanın üzerinde asil kurtlar gördük. Ve hiç birisi oradaki koyunlara yaklaşmıyor, saldırmıyordu. Elinizi uzatsanız sanki yıldızlara değeceksiniz. Ben bu kadar yıldızı bir arada görmemiştim. Onlarca açılmamış kurgan bulduk. Kurganlarda okuyla, yayıyla, atıyla gömülmüş insanlar tespit ettik. Kazılar sonucunda 7. yüzyıla ait olduğu düşünülen Kopuz, Kanun ve Ud’a benzer müzik aletler bulundu. Kopuz ortasından kırılmıştı. Mekan öylesine korunmuş ki her şey tüm gerçekliğiyle duruyordu.
Kıdırali; Türk tarihinin, belgeler dışında sözlü anlatımlara büyük önem verdiğini ve bu anlatımlardan yola çıkarak buldukları bu muhteşem yerin, Ergenekon olduğundan hiç şüphe etmiyor. Kıdırali’ye göre Türkler (Oğuzlar) yenilgiye uğrayınca doğudan (Ötüken Vadisi) batıya doğru ilerliyorlar. Burada yerleşip, çoğalıyorlar ve metalleri keşfediyorlar. Altayların ise kutsal dağ olarak ifade edildiğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl Moğolistan Cumhurbaşkanı buraya gelmiş. Kazakların ünlü düşünür ve şairi Mağcan Cumabay’ın   “Ey Pirim! Değil miydi Altın Altay Anamız bizim?”  şeklindeki dizelerini hatırlatıyor.
 Eğer gerçekten burası Ergenekon ise (ki Darhan Bey bu konuda tüm Türk dünyasını heyecanlandıran resmî bir açıklama yapıyor) Türk’ün kutlu destanını, Türk’e yol gösteren Bozkurt gerçeğini yeniden anlamak ve dünyaya anlatmak zamanıdır. Kaynak: http://turkyurduhaber.org www.genelturktarihi.net

25.06.2015

www.tarihtendersler.com