Yumuşama Dönemi -5

Yumuşama Dönemi -5

Tebrikler - Yumuşama Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1973 yılında başlayan Arap-İsrail Savaşı'nda,

I. ABD,

II. İngiltere,

III. Sovyetler Birliği

devletlerinden hangileri Arap ülkelerinin yanında yer almıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Türkiye'de yaşanan,

I. ekonomik sorunların artması,

II. siyasi ve ideolojik suikastların yoğunlaşması,

III. cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlandırılmaması

gelişmelerinden hangileri 1980 Askeri Darbesi'ne ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, Afganistan'ın SSCB tarafından işgaline karşı dünya devletlerinin önemli bir bölümünün destek verdiği ortak tepkidir?

A
SSCB mallarına boykot uygulanması
B
SSCB ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi
C
SSCB'nin BM'deki veto hakkının geri alınmaya çalışılması
D
1980 Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesi
E
SSCB ile ekonomik ilişkilerin azaltılması
Soru 4
Keşmir Meselesi, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında günümüzde de sorun olmaya devam etmektedir?

A
ABD - Rusya
B
Hindistan - Pakistan
C
Pakistan - Bangladeş
D
Hindistan - İngiltere
E
Bangladeş - Hindistan
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde, Kıbrıs'ta Türkiye ile beraber "garantör devlet" durumunda olan devletler birlikte verilmiştir?

A
ABD - İngiltere
B
ABD - Sovyetler Birliği
C
İngiltere - Fransa
D
İngiltere - Yunanistan
E
ABD - Yunanistan
Soru 6
Küba Bunalımı'nın yaşanmasında,

I. ABD'nin Küba'da Castro yönetimini devirmeye çalışması,

II. ABD'nin NATO'nun kurulmasına öncülük etmesi,

III. SSCB'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi

gelişmelerinden hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
1975 yılında imzalanan Helsinki Deklarasyonu'nda gündeme gelen konulardan bazıları şunlardır:

- Temel hak ve özgürlüklerin korunması,

- Devletlerin toprak bütünlüğünün sağlanması,

- Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi

Bu girişimle ilgili olarak,

I. Uluslararası barışın korunması amaçlanmıştır.

II. Evrensel insan hakları temel alınmıştır.

III. SSCB'nin etkinliği azaltılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
I. John Kennedy

II. Nikita Kruşçev

III. Winston Churchill

IV. Harry Truman

Yumuşama Dönemi'nin başlamasında yukarıdaki devlet adamlarından hangilerinin belirleyici bir rolü olmuştur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 9
OPEC'in kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsrail'in işgal altında tuttuğu Arap topraklarını iadesini sağlamak
B
Dünya genelinde ham petrol fiyatlarını belirlemek
C
Yeni petrol rezervleri bulunmasını sağlamak
D
Petrol ihraç eden ülkeler arasında görüş birliği sağlamak
E
Devletler arası siyasi istikrara katkı sağlamak
Soru 10
1961 Anayasası'nın

I. TBMM tarafından kabul edilen yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemek üzere Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasını öngörme,

II. güçler ayrılığı ilkesini benimseme,

III. temel hak ve özgürlükleri genişleterek, birey haklarına vurgu yapma

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
1970 - 1980 arası dönemde Türkiye'de sık sık koalisyon hükümetleri kurulmuş ve bu hükümetler uzun ömürlü olmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Ülkedeki eğitim düzeyinin yeterince yüksek olmadığının
B
Siyasi istikrarın sağlanamadığının
C
Çok partili yaşamın geç başladığının
D
Hukuk sisteminde sorunlar yaşandığının
E
Ekonomik kalkınmanın hızlandırılamadığının
Soru 12
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulanmamıştır?

A
Helsinki Nihai Senedi
B
SALT-I Antlaşması
C
SALT-II Antlaşması
D
Cenevre Antlaşması
E
Roma Antlaşması
Soru 13
I. ABD'ye gelmek isteyen Çinlilere vize kolaylığı sağlanması

II. Birlikte Barış İçinde Yaşamanın Beş ilkesinin yayınlanması

III. SALT-II Antlaşmasının yapılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Ping-Pong Diplomasisinin bir sonucudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
1971 -1979 yılları arasında Türkiye'de aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından hükümet kurulmamıştır?

A
Nihat Erim
B
Ferit Melen
C
Bülent Ecevit
D
İsmet İnönü
E
Süleyman Demirel
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com