Yumuşama Dönemi -4

Yumuşama Dönemi -4

Tebrikler - Yumuşama Dönemi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1956 yılında Avrupalı devletler ile Mısır arasında yaşanan Süveyş Krizi, aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur?

A
Dünyaya egemen olan Batı Avrupalı devletlerin mutlak egemenliğinin son bulduğunu
B
ABD'nin Avrupalı devletlere olan askeri ve siyasi desteğinin sona erdiğini
C
Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'da etkinliğini artıramadığını
D
Nükleer savaş tehlikesinin sona erdiğini
E
NATO'nun etkinliğinin arttığını
Soru 2
1980 yılında düzenlenen Moskova Olimpiyatları'na ABD'nin başını çektiği 64 ülkenin katılmama kararı aldığı görülür.

Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küba Bunalımının yaşanması
B
Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki nüfuzunun azaltılmak istenmesi
C
Sovyetler Birliği'nin Varşova Paktı'nı kurması
D
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinin protesto edilmesi
E
NATO'nun etki alanının genişletilmek istenmesi
Soru 3
Amerika Birleşik Devletleri, İran - Irak Savaşı'nda,

I. çeşitli kanallardan Irak'a silah yardımı yapılması,

II. İran’a büyük ölçekte finans desteğinin sağlanması,

III. Irak'ın biyolojik ve kimyasal silahlar üretmesine yardımcı olunması

politikalarından hangilerini izlemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Petrol ihraç eden Arap ülkeleri 1973 yılında petrol üretimini her ay % 5 oranında kısma kararı almıştır.

Bu girişim,

I. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesini sağlama,

II. ABD karşısında Sovyetler Birliği'nin desteğini elde etme,

III. Filistinlilerin yasal haklarının güvenceye kavuşturulmasını sağlama

amaçlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Birleşmiş Milletler, Mart 1960'da Kıbrıs'a Barış Gücü göndermiştir.

Birleşmiş Milletler Örgütü'nün bu girişiminde,

I. Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs meselesinde garantör konumunda olması,

II. Rumların Kıbrıslı Türkleri anayasal haklarından yoksun bırakması,

III. Türk Hükümetinin Kıbrıs'a askeri müdahale için TBMM'den yetki alması

gelişmelerinden hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, 1979 yılında gerçekleşen devrim ile İran'da Şah rejimine son vermiştir?

A
Ali Hamaney
B
Haşimi Rafsancani
C
Muhammed Hatemi
D
Ayetullah Humeyni
E
Muhammed Rıza Pehlevi
Soru 7
Keşmir Meselesi'nin çözümlenmemiş olması, Hindistan'ın aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin koşullarını kabullenmediğini gösterir?

A
Helsinki Nihai Senedi
B
Taşkent Deklarasyonu
C
SALT-I Antlaşması
D
SALT-II Antlaşması
E
Cenevre Antlaşması
Soru 8
I. Vietnam Savaşı

II. Kore Savaşı

III. SSCB'nin Afganistan'ı işgali

ABD yukarıdaki savaşlardan hangilerinde doğrudan savaşan devlet olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
1958 Berlin Buhranı sonrasında Doğu ve Batı blokları arasında ilişkiler kurulmaya başlandı. 1959, 1960 ve 1961 yıllarında yapılan görüşmeler sonucunda ABD ve SSCB arasında anlaşma yolu açıldı ve Moskova'da ABD-SSCB zirvesi yapıldı.

İki ülke arasında soğuk savaştan diplomatik ilişkilere geçilmesinde,

l. nükleer savaştan kaçınılması,

II. sorunların müzakerelerle çözümüne daha fazla önem verilmesi,

III. SALT-I Antlaşmasının imzalanması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 10
Türkiye'de 1960 askeri darbesinin ardından hazırlanan anayasa,

I. Senato'nun oluşturulması,

II. Anayasa Mahkemesi'nin oluşturulması,

III. TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini elinde bulundurması

düzenlemelerinden hangilerini beraberinde getirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com