Yumuşama Dönemi -2

Yumuşama Dönemi -2

Tebrikler - Yumuşama Dönemi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1: Türkiye'nin İran - Irak Savaşı'ndaki tutumuyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
ABD'nin İran'a yönelik politikalarına karşı çıkmıştır.
B
Orta Doğu'daki bağımsızlık çabalarını desteklemeye çalışmıştır.
C
Türkiye'nin içişlerine karışılmasını önlemeye çalışmıştır.
D
Barışı sağlama amacına dönük olarak tarafsız bir politika izlemiştir.
E
Sovyetler Birliği'nin İran üzerinde nüfuz kurmasını engellemeye çalışmıştır
Soru 2
2: II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomik kalkınmayı hızlandırma düşüncesini bırakmış, bunun yerine savaşın ekonomik zararlarını en aza indirmeye çalışmıştır.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

A
Karaborsa ile mücadele etmek
B
Tüketim ürünlerine olan talebi artırmak
C
Üretim, dağıtım ve tüketimi devlet kontrolüne almak
D
Temel tüketim maddelerinin satışını karne ile yapmak
E
Fiyat artışlarını denetim altına almaya çalışmak
Soru 3
3- 1960'lı yıllarda dünya politikasında bir yumuşama döneminin yaşanmasında,

I. John Kennedy,

II. Nikita Kruşçev,

III. Josef Stalin

gibi devlet adamlarından hangileri katkıda bulunmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Iı ve III
Soru 4
4- Küba Bunalımının yaşanmasında,

I. Fidel Castro'nun iktidarı ele geçirmesi sonrasında Küba'nın, SSCB ile ilişki kurması,

II. SSCB'nin Küba'ya güdümlü füzeler yerleştirmesi,

III. ABD'nin Avrupa'da ekonomik etkinliğini artırmak istemesi

gelişmelerinden hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
5- 18-24 Nisan 1955'te toplanan ve o dönem yeni bağımsızlığını kazanan Asya - Afrika devletlerini bir araya getiren konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bandung Konferansı
B
Helsinki Konferansı
C
Cenevre Konferansı
D
Londra Konferansı
E
Jakarta Konferansı
Soru 6
6- 1975 yılında imzalanan Helsinki Nihai Senedi,

I. devletler arası eşitlik ve egemenliğe saygı,

II. kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,

III. sınırların ihlal edilmezliği,

IV. devletlerin toprak bütünlüğünün korunması

ilkelerinden hangilerini içermektedir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 7
7- ABD ile SSCB arasında 1963'te yapılan ve atmosferde, atmosfer dışındaki uzayda ve deniz altında nükleer denemeleri yapılmasını yasaklanmasını amaç edinen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cenevre Konferansı'nın düzenlenmesi
B
Paris Konferansı'nın düzenlenmesi
C
Moskova Antlaşması'nın imzalanması
D
Yalta Konferansı'nın düzenlenmesi
E
Londra Antlaşması'nın imzalanması
Soru 8
8- 17 Kasım 1969'da başlayan, Helsinki'de ve Viyana'da iki buçuk yıl süren toplantılardan sonra 26 Mayıs 1972'de Moskova'da imzalanan SALT-I Antlaşması'nın aşağıdakilerden hangisini öngördüğü söylenebilir?

A
Doğu ve Batı Almanya'nın birleştirilmesini
B
Avrupa'da sınırların değişmezliğinin sağlanmasını
C
Birleşmiş Milletlerin kurulmasını
D
Sovyetler Birliği'nin NATO'ya üye olmasını
E
Stratejik nükleer silahlara sınırlamalar getirilmesini
Soru 9
9- Yumuşama Dönemi'nde değişen dünya koşulları,

I. Batı ile Doğu blokları arasındaki ilişkilerin gelişmesi,

II. devletler arasında güvenlik, kültür, ticaret, turizm gibi alanlarda anlaşmalar yapılması,

III. devletler arası blokların eski önemlerini kaybetmesi

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
10- Bağlantısızlar Hareketi'nin kurulmasında,

I. üye ülkelerin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini koruma,

II. sömürgecilik, yayılmacılık, ırkçılık, dış baskı ve istilayı önleme

III. Birleşmiş Milletler'in yetkilerini sınırlandırma

amaçlarından hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
11- İran - Irak Savaşı'nın çıkmasında,

I. İran'ın 1937'de Irak-İran Sınır Antlaşması ile Irak'a bırakılan Şatt-ül-Arap'ı geri almak istemesi,

II. Irak'ın, İran'daki Arap bölgesi Huzistan'a özerklik verilmesi fikrini savunması,

III. İran'ın Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'ne üye olması

durumlarından hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12
12- 7 Eylül 1978 tarihinde yapılan Camp David Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

A
Mısır - İran - ABD
B
Mısır - İngiltere
C
İsrail - Mısır
D
İsrail - Irak
E
Mısır - Ürdün - Suriye
Soru 13
13- Aşağıdakilerden hangisi uzaya çıkan ilk insan olma özelliğine sahiptir?

A
German Titov
B
Neil Amstrong
C
Yuri Gagarin
D
James Lovell
E
Bili Anders
Soru 14
14-

I. OECD

II. OPEC

III. AGİK

IV. SEATO

V. NAFTA

Yukarıdakilerden hangisi petrol ihraç eden devletler tarafından kurulmuş bir oluşumdur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15
15- Türkiye-ABD ilişkilerinde 1970'li yıllarda ciddi sarsıntılar yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rolü olduğu söylenebilir?

A
1973 Petrol Bunalımının yaşanması
B
Arap - İsrail Savaşları'nın yaşanması
C
CENTO'nun dağılmasına karar verilmesi
D
Kıbrıs Barış Harekatı’nın düzenlenmesi
E
ASALA örgütünün suikastlar düzenlemesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.