XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -4

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -4

Tebrikler - XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Monroe Doktirini,

I. Avrupa'da sınırların değişmesini önleme,

II. ABD'yi Avrupa'da yaşanan siyasi sorunların uzağında tutma,

III. Avrupa devletlerinin Amerika kıtasındaki gelişmelere müdahalesini önleme

hedeflerinden hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
I Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarla Avrupa siyasi haritası yeniden belirlendi. Ancak bu işler sırasında ulus esası fazlaca dikkate alınmadı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Azınlık sorunlarının yaşanmasına
B
Ekonomik sorunların büyümesine
C
Demokratik yönetim anlayışının gerilemesine
D
Avrupa'da ekonomik rekabetin şiddetlenmesine
E
Almanya'nın siyasi ve ekonomik etkinliğinin sona ermesine
Soru 3
Japonya'da imparator Matsuhito döneminde,

• İngiliz donanması örnek alınarak Japon donanması geliştirilmiş,

• Alman subaylardan yararlanılarak ordu modernize edilmiştir.

Bu durum,

I. batılı anlayışta yenilikler yapıldığı,

II. denizcilikte İngiltere'nin ileri seviyede görüldüğü,

III. reformlar yapılırken batılı devletler arasında ayrım yapılmadığı

yargılarından hangilerini doğrular?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4
• Locarno Antlaşması

• Briand Kellogg Paktı

Yukarıdaki gelişmelerin,

I. imzalanma tarihi,

II. imzalayan devlet sayısı,

III. barışın korunması amacının güdülmesi

özelliklerinden hangileri ortaktır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Türkiye Lozan Antlaşması gereği yabancı okullara bazı sınırlamalar getirmiştir.

Hükümet bu okulların kontrolü için,

I. dini tören ve derslere ancak aynı dine mensup öğrencilerin girmesi,

II. bu okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması,

III. okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi kararını almıştır.

Avrupalı devletler bu kararlardan en çok hangilerine itiraz ettikleri için Türk hükümetinin isteklerine direnmişlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
I. Dünya Savaşı sonlarında ABD'nin,

I. Wilson İlkeleri'ni yayınlaması,

II. Monroe Doktrini ‘ne dönüş yapması,

III. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını istemesi,

tutumlarından hangileri, İngiltere ve Fransa'nın dünya siyasetinde yeniden etkin rol oynamalarını sağlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
I. Dünya Savaşı sırasında yenen tarafta yer aldığı halde,

I. İngiltere,

II. Fransa,

III. İtalya

devletlerinden hangileri, Paris Barış Konferansı'nda istediklerini elde edememiştir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
1925 yılında imzalanan Locarno Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A
Ekonomik işbirliğini güçlendirmek
B
Sömürgecilik düşüncesini sona erdirmek
C
Almanya-Fransa ilişkilerini normalleştirmek
D
Askeri ittifaklar kurmak
E
ABD'nin uluslararası alandaki etkinliğini sınırlandırmak
Soru 9
I. ABD

II. Fransa

III. İngiltere

IV. Japonya

V. Almanya

1929'da ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyanın farklı bölgelerine yayılan ekonomik kriz yukarıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nden ayrılan,

I. Filistin,

II. Suriye,

III. Lübnan

bölgelerinden hangileri Fransız mandası altına verilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com