XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -3

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -3

Tebrikler - XX. Yüzyıl Başlarında Dünya -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi 1929 Ekonomik Bunalımı'nın sonuçları arasında gösterilemez?

A
Milyonlarca kişi işsiz kalmıştır.
B
Devletler arasındaki ekonomik rekabet sona ermiştir.
C
Birçok ülkede ekonomik durgunluk ve gerileme yaşanmıştır.
D
Halkın alım gücü önemli oranda gerilemiştir.
E
Dünya üretiminde azalmalar yaşanmıştır.
Soru 2
Meiji Restorasyonu Japonya'da,

I. siyasi,

II. sosyal,

III. ekonomik

alanların hangilerinde köklü değişikliklere yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
Türkiye'nin 1934 yılında Balkan Antantı'nın, 1937 yılında ise Sadabat Paktı'nın oluşturulmasına öncülük yapmasında aşağıdaki hedeflerden hangisi rol oynamıştır?

A
Sınır güvenliğini artırmak
B
Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
C
Çıkabilecek bir dünya savaşının ekonomik etkilerini hafifletmek
D
Bölge ülkeleri ile kültürel ilişkileri güçlendirmek
E
Milliyetçilik düşüncesini etkisizleştirmek
Soru 4
I. Dünya Savaşı sonrasında devletler arası sorunlara politik çözümler bulmak ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A
Birleşmiş Milletler
B
Sadabad Paktı
C
Milletler Cemiyeti
D
Varşova Paktı
E
Balkan Antantı
Soru 5
Orta Doğu topraklarını Osmanlı Devleti'nin denetiminden çıkarmak isteyen İngiltere, XX. yüzyıl başlarında Arapların bağımsızlık duygularını kışkırtmıştır.

İngilizlerin bu girişimleri,

I. Suudi Arabistan,

II. Ürdün,

III. İran,

devletlerinden hangilerinin kurulmasına ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
Basmacı hareketinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliğinin azaltmak
B
Rusya'nın Türk topluluklarını egemenliği altına almasını önlemek
C
Orta Asya'da ekonomik faaliyetlerin Türklerin eline geçmesini sağlamak
D
Çin'in Rusya ile işbirliğine yönelmesini önlemek
E
Uygur Türklerinin Çin'den bağımsızlığını kazanmasını sağlamak
Soru 7
XX. yüzyıl Ortadoğu olarak anılan toprakların öneminin arttığı bir dönem olarak bilinir.

Bu gelişmede,

I. önemli enerji kaynaklarına sahip olması,

II. sanayileşmiş ülkeler için önemli hammadde kaynaklarını barındırması,

III. bölgede farklı etnik unsurların bulunması

olgularından hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
I. Montrö Boğazlar Sözleşmesi

II. Balkan Antantı

III. Sadabat Paktı

1980 yılında İran-lrak Savaşı'nın çıkmasıyla bunlardan hangilerinin geçerliliği sona ermiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan Mac Mahon Antlaşması aşağıdaki özelliklerden hangisiyle daha fazla önem taşır?

A
Gizli antlaşma olmasıyla
B
Bağımsız Arap Krallığı'nın temellerinin atılmış olmasıyla
C
İngiltere'nin Mısır valisi tarafından imzalanmış olmasıyla
D
Orta Doğu'yla ilişkili olmasıyla
E
Osmanlı Devleti'nin parçalanması amacını gütmesiyle
Soru 10
1939 tarihli Çelik Pakt Antlaşması,

I. Japonya,

II. SSCB,

III. Almanya,

IV. İtalya

ülkelerinden hangileri arasında imzalanmıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com