XIX.YY Osmanlı Dağılma Dönemi 1792 – 1911

Osmanlı bu dönemde gücünü tamamen kaybetti.Bu yüzden topraklarını koruyamaz hale geldi.Çağın güçlü devletleri Osmanlı üzerinde çeşitli pazarlıklar yapmaya başladılar.Osmanlı bu yüzden sürekli değişen ittifaklar içerisinde yer aldı.Devletler arasındaki rekabet Osmanlının işine geldi.Osmanlıya saldıran devlete çıkarı elden giden devlet yardım etti.Bu da Osmanlının ömrünü uzattı.Osmanlının uyguladığı bu politikaya denge politikası denildi.

1806-1812 OSMANLI –RUS SAVAŞI (BÜKREŞ ANTLAŞMASI)
(III. SELİM, IV. MUSTAFA, II. MAHMUT)
Napolyon’un mısırı işgalinde Rusya ve İngiltere bize yardım etmişti.Bu olayın halledilmesinden sonra Rusların savaş zamanında yerleşmelerine izin verdiğimiz Ege’deki yedi adadan çıkmak istemediler.Bu arada Napolyon Rusya-İngiltere ve Prusya ile savaşa devam ediyordu. (İhtilal-Koalisyon savaşları)Ruslar Balkan milletlerini bize karşı kışkırtıyorlardı.1804 yılında Sırplar isyan etti.Eflak ve Boğdan Beyleri’nin de isyan edeceğini anlayan Osmanlı bunları görevden aldı.Rusya Küçük Kaynarca’da aldığı hakka dayanarak bu beylerin göreve iadesini istedi.Osmanlı bunu yapmayınca da Osmanlıya savaş ilan etti.Aynı anda Rusya Fransa ile de savaştığından doğal olarak Osmanlı Fransa ile müttefik oldu.Rusya’nın müttefiki olan İngiltere 1807’de ise boğazlardan geçerek İstanbul önlerine geldi ve bir ültimatom verdi.
Buna göre
♦Rusya ile savaşı bırakmayı
♦Eflak Boğdan Beyleri’nin göreve iade edilmesi.
♦Fransız elçisinin sınır dışı edilmesi.

Bu isteklerden sadece beylerin göreve iadesi kabul edildi.Bu arada Ruslar Eflak Boğdan’ı işgal ettiler.İngiltere boğazlarda yapacak bir işi kalmadığını anlayınca buradan çekilmeye karar verdi.Çanakkale Boğazı’ndan geçerken Osmanlı birkaç İngiliz gemisini batırdı.İngiltere buna karşılık Mısır’a saldırdı ama Mehmet Ali Paşa gereken cevabı verdi. final n.kılıç1807’de savaş devam ederken Napolyon Tilsit’te Rus Çarı ile görüşerek ateşkes imzaladı.Aynı yıl Osmanlıda ll. Mahmut padişah oldu.1809’da Napolyon Rus Çarı ile Erfurt’ta tekrar görüşerek Osmanlıyı paylaşmayı teklif etti.Bu ikiyüzlü siyaset karşısında İngiltere de Osmanlı ile anlaştı.Yapılan Kale-i Sultaniye Antlaşması ile boğazlar geçişe kapatıldı.Artık hiçbir savaş gemisi boğazlardan geçemeyecekti.1812’ye doğru Napolyon’un Ruslarla olan yakınlaşması son buldu ve savaş yine başladı.Osmanlının da savaşa devam etmesini Fransa istedi ama ikiyüzlü siyasetten dolayı Osmanlı barış istedi.Sonuçta Bükreş antlaşması imzalandı.
Buna göre
♦Prut Nehri sınır kabul edilecek.
♦Eflak Boğdan Osmanlıya bağlı kalacak.
♦Ruslar Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden çekilecek.
♦Sırbistan’a imtiyaz verilecek.
Böylece
♦Milliyetçilik hareketleri ilk defa başarıya ulaştı.Sırbistan’a ilk defa imtiyaz verildi.

www.tarihtendersler.com