Türklerin Anayurdu Ve Göçler

Türk adı çeşitli zamanlarda değişik milletler tarafından değişik manalarda izah edilmiştir.Bunların içinde en aygını güçlü kuvvetli, töre sahibi,türeyen çoğalan,mihverdi.

TÜRKİSTAN’IN SINIRLARI
Doğuda Kingan Dağları
Batıda Hazar Denizi
Kuzeyde Sibirya Altay DağlarıGüneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları.

Bu bölgede çeşitli kültür merkezleri tespit edilmiştir.
Anav Türkmenistan Aşkabat MÖ 5 ile1 binde
Kalteminar Harzem MÖ 3 bin
Afenosyova Altay Sayan dağlarının kuzeybatısı
Andronova Afenosyova’nın devamı
Abakan
Namazgah

TÜRKİSTAN’DAN GÖÇLER
Türklerin tarih içerisinde yaptığı göçler MÖ ve MS olmak üzere iki kısımda incelenmelidir.MÖ göçlerindeki ana sebep ekonomidir.MS göçlerde ise siyasi sebepler ağır basmaktadır.MÖ 4000’lerde başlayan göçler uzun yıllar sürmüştür.

Ana göçlerin sebeplerine bakıldığında:
İklim şartlarının değişmesi
Kuraklığın başlaması
Otlakların daralması
Hayvan hastalıkları
Nüfus artışı
Boylar arası çekişmeler
Yeni ülkeler fethetme arzusu
Çin’in kısmi baskısı

Gidilen yerlere bakıldığında:
Kuzeye gidenler:Sibirya’ya
Güneye gidenler:Afganistan İran,Hindistan’a
Doğuya gidenler:Cin,Uzak Doğu,Amerika’ya
En büyük kitle batıya gitmiştir, bunlardan bir kısmı Hazar Denizi’nin kuzeyinden Orta Avrupa İskandinav ülkeleri Balkanlara. Hazar Denizi’nin altından gidenler ise İran Mezopotamya Anadolu Mısır Suriye’ye gitmişlerdir.

Göçlerin sonuçlarına bakıldığında:
1) Gidilen yerlere maden işlemesi götürüldü.
2) Atın evcilleştirilmesi ve at arabası götürüldü.
3) Tarım faaliyetleri gidilen yerlerde öğrenildi.
4) Örgütçü, fetihçi, savaşçı yönümüz gelişti.
5) Kültür alışverişi oldu.

www.tarihtendersler.com