Tarih Öncesi Çağlar

KABA TAŞ ÇAĞI:
♦Bu dönemde araç gereç yapılmamıştır.

♦Yontma taş ile aynı özellikleri gösterir.                                                      

  YONTMA TAŞ (ORTA-MEZOLİTİK) ÇAĞI:
♦Avlanmak için taştan e kemikten araçlar yapılmıştır.
♦Dünya buzullarla kaplıdır.
♦İnsanlar mağaralarda e ağaç kovuklarında yaşamış, acılık e toplayıcılık yapmışladır.
♦Dönemin sonlarına doğru buzullar erimeye başladı.
♦İnsan bu dönemin sonunda ateşten yararlanmaya başladı.
♦Mağaraların duvarlarına resimler çizmişlerdir.
♦Tüketici bir toplum yapısı ardır.

CİLALI TAŞ (YENİ-NEOLİTİK) ÇAĞI:
♦Bu çağda buzullar erimiştir.
♦İklimler yumuşamış e insanlar mağaralardan dışarı çıkmışlardır.
♦Tarım hayatı başlamış yerleşik hayata geçilmiştir.
♦Hayanlar
evcilleştirilmiştir. 
♦Tüketicilikten üretici hayata geçilmiştir.
♦Seramik sanatı doğmuştur.
♦Toplumda iş bölümü başlamıştır.
♦Özel mülkiyet doğmuştur.
♦Elbise karamı doğmuştur.
♦Aile e klan (sülale ) doğmuştur.
♦Takas usulü ticaret başlamıştır.
♦İnsanoğlunun en büyük gelişmeyi sağladığı çağdır.

MADEN ÇAĞI:
  İnsanlar bu çağda madeni kullanmaya başladı.

BAKIR-TAŞ (KALKOLİTİK)ÇAĞ
  Bu çağ taş çağı ile maden çağı arasında bir geçiş sürecidir.

BAKIR ÇAĞI
  İnsanların bakır, altın e gümüşten aletler yaptığı çağdır.

TUNÇ ÇAĞI
  Bu dönemde devletler doğmaya başladı.

DEMİR ÇAĞI
  Demir işlenmeye başlandı.


MADEN ÇAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ
♦Acılık ve toplayıcılık önemini yitirmiştir.
♦Ticaret gelişmiştir.
♦Köyler büyüyerek şehirler kurulmuştur.
♦El sanatları gelişmiştir.
♦Tarım hayvancılık gelişmiştir.
♦İlk devletler kurulmuştur.
♦Devletler arası egemenlik savaşları yapılmıştır.
♦Çömlekçi çarkı, saban, tekerlek, dokuma tezgâhı bulunmuştur.
 
TAKİM 
♦Güneş yılı takvimi: Mısır 
♦Ay yılı takvimi  : Sümer


TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKİMLER
1)  Oniki hayvanlı takvimi
2)  Hicri
3)  Celali
4)  Rumi
5)  Miladi