Tarih İlmi -4

Tarih İlmi -4

Tebrikler - Tarih İlmi -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Güneş yılına dayalı takvimlerin dünya genelinde Ay yılına dayalı takvimlerden daha yaygın olarak kullanılmasının aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili olduğu savunulabilir?

A
Ay yılı takviminin ekonomik açıdan yetersiz olmasıyla
B
Güneş yılı takviminin daha yeni bir takvim olmasıyla
C
Takvimlerin kültürel değerleri yansıtmasıyla
D
Güneş yılı takviminin Batılı toplumlar tarafından geliştirilmesiyle
E
Ay takviminin daha çok Müslümanlar tarafından kullanılmasıyla
Soru 2
Tarih öncesi devirlerin isimlendirilmesinde kazılarda ortaya çıkarılan alet, araç gereç ve bunların yapıldığı madenler etkili olmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?

A
Kazılarda değişik madenlerden yapılmış malzemelerin ortaya çıkarılmasının
B
Bu döneme ait bilgilerin bu malzemenin yorumlanması ile elde edilmesinin
C
Böyle bir isimlendirmenin daha belirleyici olmasının
D
Akılda kalıcılığın sağlanmasının
E
Yazılı belgelere ihtiyaç duyulmamasının
Soru 3
"Büyük Hun Devleti'ni demokratik bir yönetim kurmamakla” eleştiren bir tarihçinin, tarih biliminin aşağıdaki yöntemlerinden hangisini ihmal ettiği söylenebilir?

A
Birden fazla sayıda kaynağa başvurma
B
Olayın geçtiği yerde araştırma yapma
C
Yeni belge ve bilgilerin eski yargılan değiştirebileceği gerçeğini göz önünde bulundurma
D
Olayın gerçekleştiği dönemin koşullarını dikkate alma
E
Olayın sonuçlarının tam olarak oluşması için bir süre bekleme
Soru 4
"Tarihi toplumların oluşturduğunu, tarihte etkili olan şahısların dahi bir toplumun değer yargıları ve yaşadığı çalkantılarla şekillendiğini, bu nedenle tarihin toplumların geçmişini ve faaliyetlerini araştırması gerektiğini" savunan bir tarihçinin tarih biliminin gelişim aşamalarından olan,

I. hikayeci tarih,

II. öğretici tarih,

III. sosyal tarih,

IV. kronik tarih,

V. bilimsel tarih

çalışmalarından hangisini öne çıkardığı söylenebilir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Tarihi bir olayın araştırılmasında fen bilimlerinin yöntemlerinin kullanılamamasının sebebi nedir?

A
Tarihi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisinin bulunması
B
Fen bilimlerinin yöntemlerinin her zaman aynı sonuçları vermemesi
C
Tarihi olayların tekrarlanamaz olması
D
Tarihi olayların belgelere dayanarak incelenmesi zorunluluğu
E
Fen bilimlerinde araştırmaların uzun sürmesi
Soru 6
Tarih biliminin geçmişte yaşanmış gerçeği ortaya çıkarabilmek için çok geniş bir yardımcı bilim yelpazesine sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
İlgilendiği konuların genişliği
B
Kendi verilerinin yetersizliği
C
Bilimsel tarihin yeni bir alan olması
D
Tarih araştırmalarının çok uzun sürmesi
E
Belge sayısının çokluğu
Soru 7
Türk tarihinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Yazıtları Danimarkalı Türkolog W. Thomsen tarafından okunmuştur.

Danimarkalı Türkolog'un,

I. epigrafya,

II. filoloji,

III. paleografya

bilimlerinin hangilerinde uzman olduğu ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Türklerin Müslüman olduktan sonra kullanmaya başladıkları Hicri takvimin yanısıra Celali, Rumi gibi takvimler kullanmalarında;

I. Hicri takvimin dini günlerin tespitinde kullanılması,

II. vergi tahsilatında düzensizlikler yaşanması,

III. Hicri takvimin dünyada yaygın olarak kullanılmaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Toplumlar arası ilişkilerin gelişmesinde,

I. yazının kullanılmaya başlanması,

II. bölgeler arasında göçler yaşanması,

III. ticari faaliyetler yaşanması,

IV. çok tanrılı dinlerin görülmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğundan söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 10
Tarih öncesi devirlere ait kazılarda Ege Bölgesi'nde ortaya çıkarılan ev tipi,

I. Megaron,

II. Karum,

III. Kibele,

IV. Pankuş,

V. Tapates

kavramlarından hangisi ile adlandırılmıştır?

Soru 11
Sosyal tarih çalışmalarının önemini savunan bir tarihçinin,

I. etnografya,

II. arkeoloji,

III. antropoloji,

IV. sosyoloji,

V. epigrafya

bilimlerinden öncelikle hangilerinin verilerini değerlendirmesi beklenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 12
Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesine Hicret denir.

I. Hicri takvim,

II. Rumi takvim,

III. Miladi takvim

Türkler tarafından kullanılan yukarıdaki takvimlerden hangileri Hicret olayını başlangıç yılı olarak kabul etmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
Hikayeci tarih çalışmalarının güvenilirliğinin az olmasında;

I. mitolojik unsurlar barındırması,

II. yer zaman unsurlarının çoğu zaman ihmal edilmesi,

III. insanları eğlendirmek ve öğüt vermek amacıyla yapılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com