Tarih İlmi – 2

Tarih İlmi -2

Tebrikler - Tarih İlmi -2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.  Tarih öncesi döneme ait bilgilerimizin yüzeysel ve yanlışlanabilir bilgiler olmasında,

I. yazılı belgelerin bulunmaması,

II. arkeolojik buluntuların yorumlanmasına dayanması,

III. zaman içerisinde yeni belge ve bilgilere ulaşılması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
2 .Tarihi bir olayın gerçekleştiği tarihin tam olarak belirlenmesinde karşılaşılan zorlukların sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?

A
Ana kaynağın zaman belirtmemesi
B
Kaynaklarda farklı tarihlerin verilmiş olması
C
Farklı takvimlerin birbirine çevrilmesinde zorluklar yaşanması
D
Olayın üzerinden uzun zaman geçmiş olması
E
Olayın gerçekleşmesinde farklı toplumların rol oynaması
Soru 3
3. Büyük Selçuklu Devleti döneminde ekonomik amaçlarla kullanılmak üzere düzenlenen takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicri takvim
B
12 Hayvanlı takvim
C
Celali takvim
D
Jülyen takvimi
E
Miladi takvim
Soru 4
4. Tarihin sınıflara ayrılarak incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Tarihin belgelere dayalı bir bilim olması
B
Araştırma yapmanın kolaylaştırılmak istenmesi
C
Araştırılması gereken konuların belirlenmesi
D
Tarihçilerin tercihi
E
Diğer bilimlerin örnek alınması
Soru 5
5.

I. Olayın gerçekleştiği yer ve zamana ait olma,

II. Olayın gerçekleşmesine tanıklık etme,

III. Birden fazla sayıda örneği bulunma

Yukarıdakilerden hangileri bir ana kaynağın sahip olması gereken özellikler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
6. Bir belgenin gerçekliğinin araştırılmasında;

I. belgenin ait olduğu dönem,

II. kullanılan yazı türü,

III. imza ve mühür

unsurlarından hangileri dikkate alınmalıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
7. Aşağıdakilerden hangisinin arkeoloji biliminin tarih bilimine sağladığı malzemeler arasında olduğu söylenemez?

A
Şehir kalıntısı
B
Para
C
Gazete
D
Silah
E
Anfora
Soru 8
8. Tarihi, toplumların oluşturduğuna inanan bir tarihçi,

I. Antroponimi,

II. Sosyoloji,

III. Diplomatik

bilimlerinden hangilerinin verilerini öncelikle dikkate almalıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
9. Nümizmatik biliminin aşağıdaki konuların hangisinde tarih bilimine yardımcı olduğu söylenemez?

A
Hükümdar unvanları
B
Hükümdarların tahtta bulundukları yıllar
C
Devletin ekonomik kaynakları
D
Kullanılan madenler
E
Kullanılan yazı türleri
Soru 10
10. Hicri ve Miladi takvimler arasında,

I. yıl süreleri,

II. başlangıç tarihleri,

III. kullanım amaçları

özelliklerinden hangilerinin farklılık içerdiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
11.

I. MÖ. 900

II. M.S. 476

III. M.Ö. 676

IV. M.Ö. 687

V. M.S. 333

Yukarıda verilen tarihlerden hangisi günümüze daha uzak bir dönemi göstermektedir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
12. Aşağıdakilerden hangisi tarihi devirleri başlatan olaylardan biri değildir?

A
Kavimler Göçü
B
Fransız İhtilali
C
Yazının icadı
D
İstanbul'un Fethi
E
Ateşin bulunması
Soru 13
13. Aşağıda verilenlerden hangisinin ateşin bulunması ile doğrudan ilişkili olduğu söylenemez

A
Yerleşik hayata geçilmesi
B
İnsanların yaşam koşullarının kolaylaşması
C
Seramik sanatının gelişmesi
D
Madenlerin işlenmesi
E
Dayanıklı araç - gereçlerin yapılması
Soru 14
14. Güneş yılına dayalı bir takvimdir. Mısırlılar tarafından icat edilmiştir. Bir yılın hesaplanmasındaki aksaklıkların düzeltilmesinde Roma İmparatoru Sezar ve Papa XIII. Gregor'un çabaları nedeniyle "Jülyen takvimi" ya da "Gregoryen takvimi" olarak da anılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicri takvim
B
12 Hayvanlı takvim
C
Celali takvim
D
Miladi takvim
E
Rumi takvim
Soru 15
15. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmaları sırasında dikkate alınması gereken unsurlar arasında yer almaz?

A
Olayın üzerinden belli bir süre geçmesinin beklenmesi
B
Olayın farklı birçok nedeninin olabileceğinin göz önünde tutulması
C
Olayın günümüzün bakış açısı ve değer yargıları dikkate alınarak incelenmesi
D
Birden fazla sayıda kaynağa başvurularak çalışılması
E
Olayın geçtiği yerde araştırma yapma imkanının aranması
Soru 16
16. Cilalı Taş Dönemi'nde tarımsal üretime geçilmesi,

I. toplumsal işbölümünün ortaya çıkışı,

II. sınıfsal farklılıkların görülmesi,

III. ticari faaliyetlerin başlaması

olgularından hangileri ile ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17
17. I. Macellan ve Del Kano'nun Dünya'nın çevresini dolaşması, II. skolastik düşüncenin yerini özgür düşüncenin alması, III. burjuva sınıfının Avrupa'da siyasi ve ekonomik alanlarda etkin hale gelmesi gelişmelerinden hangileri tarihi olaya örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) D) I ve II E)
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.