Soğuk Savaş Dönemi -5

Soğuk Savaş Dönemi -5

Tebrikler - Soğuk Savaş Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
ABD'nin Soğuk Savaş Dönemi'nde, farklı Batı Bloku ülkelerinde çok sayıda askeri bulunuyordu. Birden fazla askeri örgütün üyesi durumundaki ABD, birçok devlete de askeri destek sağlıyordu.

Bu bilgiler dikkate alındığında ABD ile ilgili olarak,

I. Dünya siyasetinde belirleyici bir güç haline gelmiştir.

II. Politikalarını güvenlik kaygılarını dikkate alarak oluşturmuştur.

III. Dünya genelindeki çıkarlarını korumaya çalışmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 1954 yılında uluslararası bir mesele haline gelerek Türk dış politikasının 1955 -1960 yılları arasındaki başlıca konusunu oluşturmuştur?

A
Kıbrıs meselesi
B
Balkan azınlıkları sorunu
C
Misak-ı Milli
D
Boğazlar sorunu
E
Türk azınlıkları meselesi
Soru 3
Türkiye'nin de üye olduğu Bağdat Paktı'nın kurulması, Orta Doğu'da,

I. Suudi Arabistan,

II. Mısır,

III. Irak

devletlerinden hangileri tarafından tepkiyle karşılanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Filistin topraklarında bağımsız bir İsrail devleti kurulması çabalarına İngiltere tarafından açık destek verildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Atlantik Bildirisi
B
Balfour Deklerasyonu
C
Yalta Konferansı
D
Sevr Antlaşması
E
McMahon Antlaşması
Soru 5
ABD ve SSCB'nin aşağıdakilerden hangisinde ortak bir tutum benimseyerek birlikte hareket ettikleri söylenebilir?

A
Arap - İsrail Savaşları
B
Süveyş Krizi
C
Küba Krizi
D
Kore Savaşı
E
Vietnam Savaşı
Soru 6
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde gündeme gelen,

I. Nazizm'in bütün kurumlarıyla birlikte yasaklanması,

II. Alman ve Japon savaş suçlularının cezalandırılması,

III. Alman topraklarının yönetiminin Müttefikler tarafından paylaşılması

konularından hangileri, Berlin Bunalımı'na ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, COMECON'un kuruluş amacı olarak gösterilebilir?

A
Doğu ve Batı Blokları arasındaki işbirliği çabalarını desteklemek
B
Avrupa'da devletler arası sınırların değişmezliğini sağlamak
C
Bağlantısız ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri geliştirmek
D
Komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliğini sağlamak
E
SSCB'nin Orta Doğu'daki siyasi ve ekonomik etkinliğini güçlendirmek
Soru 8
ABD'nin Batı Bloku ülkeleri üzerindeki etkinliğinde,

I. Marshall Planı'nın uygulanması,

II. NATO'nun kurulması,

III. Truman Doktrini'nin ilan edilmesi

gelişmelerinden hangilerinin belirleyici rolünden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
SSCB'nin, II. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Avrupa ülkelerinde komünist rejimlerin işbaşına gelmesini sağlaması, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Türkiye üzerindeki SSCB baskısının sona ermesi
B
Dünyada bağımsızlık hareketlerinin hızlanması
C
Orta Doğu'da manda yönetimlerinin kurulması
D
Doğu Blokunun oluşması
E
Avrupa'da siyasi istikrarın sağlanması
Soru 10
Türkiye'nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi NATO'ya üye olma sürecinde ABD'nin desteğini sağlama amacına yöneliktir?

A
Marshall Planı'nda yararlanma
B
Kore'ye asker gönderme
C
Sadabad Paktı'nı oluşturma
D
1961 Anayasası'nı hazırlama
E
Bağdat Paktı'na üye olma
Soru 11
1956 da yaşanan Süveyş Krizi,

I. SSCB'nin Orta Doğu'daki etkinliğinin daha fazla artırması,

II. Arap ülkelerinde Batı karşıtlığının artması,

III. bağımsız İsrail devletinin kurulması

gelişmelerinden hangilerine yol açmamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
II. Dünya Savaşı sırasında SSCB'nin Alman işgalinden kurtardığı ve zamanla kendi yönetim biçimini uyguladığı ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Macaristan
B
Polonya
C
Bulgaristan
D
Yunanistan
E
Romanya
Soru 13
Türkiye'de 1947 yılı ekonomi alanında değişimlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. 7 Eylül 1947 kararları ile Türk Lirasının değeri % 50 düşürülmüş ve 1 ABD Doları 280 kuruş olmuştur. Ayrıca bankaların altın satmalarına da izin verilmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?

A
CHP'nin devletçi politikadan tavizler verdiği
B
İthalatın kolaylaştırılmaya çalışıldığı
C
Liberal ekonomiye adım atıldığı
D
Cari açığın kapatıldığı
E
İç piyasada yabancı malların daha fazla yer edinmesine ortam hazırlandığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com