Soğuk Savaş Dönemi -1

Soğuk Savaş Dönemi -1

Tebrikler - Soğuk Savaş Dönemi -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1-

I. Suudi Arabistan

II. Ürdün

III. Filistin

IV. Suriye

V. Irak

Ortadoğu'da bulunan yukarıdaki devletlerden hangisi, Fransız mandasının kaldırılması ile tam bağımsızlığına kavuşmuştur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
2- Irak'ın çekilmesinin ardından 18 Ağustos 1959'da Bağdat Paktı'nın adının değiştirilmesi ile ortaya çıkan yeni uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
CENTO
B
Sadabad Paktı
C
COMECON
D
SEATO
E
NATO
Soru 3
3- 1956 Süveyş buhranının yaşanması sonucunda İngiltere ve Fransa'nın Mısır'a saldırmaları,

I. Suriye ile Mısır'ın birbirine daha da yaklaşması,

II. Arap dünyasında Batı karşıtlığının yükselmesi,

III. Arap toplumlarında sol akımların etkinliğinin artması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
4- Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'ya yönelik ilgisinde,

I. Süveyş Kanalı'na ve Orta Doğu'daki petrol kaynaklarına hakim olma,

II. bölgeyi siyasi kontrol altına alarak Batılı devletlerin bölgedeki etkinliğini sona erdirme,

III. NATO'ya Avrupa devletlerinin desteğini sona erdirme

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
5- Ortadoğu'da Irak, İngiltere, Pakistan, iran ve Türkiye'nin katılımıyla Bağdat Paktı'nın kurulduğu görülür.

Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Paktı'nın kuruluş amaçları arasında yer almaktadır?

A
Ortadoğu devletleri arasında kültürel işbirliğini artırmak
B
Çin'in yayılmacı politikalarını önlemek
C
Arap dünyasında siyasi birlik sağlamak
D
Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da etkinlik kurmasını önlemek
E
Almanya'ya karşı ekonomik ve askeri güç oluşturmak
Soru 6
6- Eisenhower Doktrini'nin temel hedefinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Japonya'nın Uzakdoğu'daki etkinliğini sona erdirme
B
Askeri güç kullanılarak Ortadoğu'daki ülkelerin komünizme karşı savunulması
C
ingiltere'nin askeri desteğinin alınması
D
Almanya'nın ekonomik açıdan denetim altına alınması
E
Sömürgeci politikaları sona erdirme
Soru 7
7- 1917 yılında İngiltere'de yayınlanan Balfour Deklarasyonumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamak
B
İngiltere'nin Ortadoğu'da sömürge edinmesini sağlamak
C
ABD'nin Ortadoğu'daki etkinliğini sınırlandırmak
D
Filistin'de bir Musevi devletinin kurulmasını sağlamak
E
Ortadoğu'da sınırların değişmezliğini sağlamak
Soru 8
8- Mayıs 1948 tarihinde bağımsız İsrail Devleti kurulur kurulmaz, Arap devletlerinin askeri harekata girişmesi ile başlayan I. Arap-İsrail Savaşı'nda,

I. Mısır,

II. İran,

III.Suriye,

IV. Irak

devletlerinden hangilerinin İsrail'e karşı girişilen askeri mücadelede yer aldığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 9
9- Eylül 1954'te kurulan SEATO'nun üyeleri arasında aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?

A
Hindistan
B
Avustralya
C
Fransa
D
Filipinler
E
Amerika Birleşik Devletleri
Soru 10
10- Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Muhammed ikbal
B
Mahatma Gandhi
C
Neville Chamberlain
D
Rajiv Gandhi
E
Mahadev Desai
Soru 11
11- 1948-1949 Arap-İsrail Savaşı'nın,

I. Filistin'de Mülteciler Meselesi'nin ortaya çıkması,

II. Arap devletleri arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesi,

III. bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
12- Soğuk Savaş döneminde,

I. Pakistan,

II. Hindistan,

III. Ukrayna

devletlerinden hangileri bağımsız bir devlet haline gelmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
13- Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin dış politikasına yön veren dış etkenler arasında gösterilebilir?

A
Almanya ile ittifak kurulmak istenmesi
B
Ortadoğu'daki Arap ülkelerinin manda yönetiminden uzaklaştırılmaya çalışılması
C
Varşova Paktı'na üye olunmak istenmesi
D
Sovyet yayılmacılığına karşı toprak ve sınır güvenliğinin sağlanmaya çalışılması
E
Avrupa'daki toprakların genişletilmek istenmesi
Soru 14
14- Temelleri 24 Şubat 1955'de atılan Bağdat Paktı'nın kurulmasında,

I. Türkiye,

II. Irak,

III. Fransa

devletlerinden hangileri öncülük yapmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız I
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 15
15- Türkiye II. Dünya Savaşı sonrası dönemde toprak bütünlüğünü korumak ve sınır güvenliğini artırmak amacıyla,

I. NATO,

II. Balkan İttifakı,

III. Bağdat Paktı

oluşumlarından hangilerinde yer alma yoluna gitmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com