Sınav Sorularının Özellikleri..

ÜNİVERSİTE SINAV SORULARININ ÖZELLİKLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ÖSS’de yer alan sorular, ortaöğretimin ilk sınıfından lise son sınıfına kadar olan bilgi düzeyini temel kavram ve ilkelerle düşünme yeteneğini ölçmeyi amaçlar nitelikte sorulardır. Bu sorular, zorluk düzeylerine göre 5e ayrılmaktadır.

Zorluk Düzeyi Yüzdesi%
Çok kolay  10
Kolay 20
Normal 40
Zor 20
Çok Zor 10

Tablo dikkatlice incelendiğinde, herhangi bir dersi (testi) dışlamanın son derece yanlış olduğu görülmektedir. Çünkü kolay ve normal sorular az ve dikkatli bir çalışmayla rahatlıkla yapılabilir. Dikkat edilirse, % 70 lik bir bölüm, rahatlıkla cevaplandırılabilecek türden sorulardan oluşmaktadır.

AYNI TEST İÇİNDEKİ EN ZOR VE EN KOLAY SORULARIN PUAN DEĞERİ, BİRBİRİNDEN FARKLI DEĞİLDİR!…

Aynı test içindeki soruların zorlukları düzeyleri birbirinden farklı; fakat kazandırdığı puan açısından farklı değildir. Bu özelliğin bilinmesi test tekniği açısından çok önemlidir.

Turlama tekniğini bilen ve uygulayan öğrenci, birinci turda, her testte varolan kolay ve normal soruları çözerek soruların % 70ini yapabilme şansına sahiptir.

Sınavda zamanı iyi kullanabilmek ve kapasiteniz oranında, en yüksek puanı elde edebilmek için “turlama tekniği”ni uygulamada uzmanlaşmanız büyük önem taşımaktadır.

TURLAMA TEKNİĞİ NEDİR VE SİZE NE KAZANDIRIYOR?
Sınavda yanıtlanacak tüm testlerde, birinci turda, yanıtı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına TURLAMA TEKNİĞİ denir.
Öğrenci birinci turda yanıtladığı normal, kolay ve çok kolay sorularla ortalama bir puan elde etmeyi sağlarken, ikinci turda çözeceği zor sorularla, puanı daha da yükseltme şansına sahip olmaktadır.

ÇÖZÜME HANGİ TESTTEN BAŞLAMAK DAHA DOĞRUDUR?…
Testlerin çözüm sırası öğrenciden öğrenciye farklılık gösterir. Önemli olan, öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun çözüm sırasını, yıl içerisinde yaptığı test çözümü çalışmaları ile bulmasıdır.
Genel ilke, en başarılı olunan testten başlamaktır. En başarılı olunan testten başlamak, sınavın başında, her öğrencide belirli bir düzeyde bulanan sınav kaygısının da kontrol altına alınmasına yardımcı olacaktır.

ANCAK SINAVDA YÜKSEK PUAN GETİREN TESTLERİ ÖNCELİKLE CEVAPLAMAK GEREKTİĞİ DE UNUTULMAMALIDIR.
Öğrencinin başarılı olacağı testte hata yapma olasılığı azalacağından, panik ve heyecan ortadan kalkacak ve öğrenci dikkatini yoğunlaştırabilecektir.
Soruları cevaplarken soru köklerini çok dikkatli okuyun. Yanlışların çoğu soruyu iyi anlayamamaktan kaynaklanmalıdır. Sınavda bazı soru kökleri “hangisi değildir.” gibi olumsuz olarak verilmektedir. Bu durumda olumlu soru köklerine alışkın olan öğrenci, bu tip soruları yanlış cevaplandırabilir. Bu nedenle acele etmeden, ilk önce soruyu iyi anlamaya çalışın.
Sınavda zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, sıralı çözüm yapma alışkanlığıdır. Sıralı çözüm alışkanlığı, öğrencinin yeterince güçlü olmasa dahi, sorularda zor – kolay ayırımı yapmadan ve bir soru başına düşen puan değerinin aynı olduğuna dikkat etmeden soruları sırayla çözmesidir.
Turlama Tekniğinin tam tersi olan bu çözüm yolunda, öğrenci, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden fazla zaman yitirmektedir.
Öğrenci puanını yükseltmek için, her testin çok zor bir sorusuna ayrılan sürede, aynı testin 5 kolay sorusunu yanıtlamayı tercih etmelidir.

YAPABİLECEĞİNİZ SORULARI SINAVDA BOŞ BIRAKMAYIN…
Bir soru başlangıçta çok karışık görünse bile, o soruyu otomatik olarak atlamayın. Bu iyi sonuç almanın ilk ve önemli adımıdır. Bu adım turlama tekniği çerçevesinde atılmalıdır.
Sınavdaki soruların güçlük derecelerini belirleyen içeriklikleridir. Uzunlukları veya karmaşık görün-meleri değil. Uzun veya karmaşık görünen sorulara hiç bakmamak veya yapamama kaygısı ile okumayı yarıda bırakmak test tekniği açısından son derece hatalı bir tutumdur. Ancak belirli bir süre geçtiğinde soru çözülemiyorsa bırakılmalı, sınav bitiminde, süre artarsa tekrar o soruyla uğraşılmalıdır. Öte yandan hakkında hiçbir bilginiz olmayan soruları yanıtlamayın. Rastgele işaretleme yapmak size zarar verir.

HER TESTE NE KADAR SÜRE AYIRMALI?…
Süre ayarlaması, öğrencinin yöneldiği teste ve o testle ilgili başarı düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterir ve göstermelidir. Bu nedenle testlerde her öğrenci için geçerli bir süre kalıbı göstermek yanlış olur.
Bu konuda temel ilke, öğrencinin başarılı olduğu testten başlayıp daha az başarılı olunan testin de tüm sorularına bakarak süreyi, Turlama Tekniği doğrultusunda en verimli bir biçimde kullanmasıdır. Düzenli ve çok çalışmanıza rağmen sınavlardan umduğunuz kadar net çıkartamıyor ve çok hata yapıyorsanız, yanlış yapma nedenlerinizi dikkatlice araştırmalısınız.
Sınavlarda soruların çözülememesinin temel nedenleri :
1. Konular hakkında yeterince bilgiye sahip olmamak,
2. Yeterince bilgi olmasına rağmen:
a) Bu bilgileri kullanamamak
b) Bu bilgileri hatırlayamamak (Tekrar eksikliği)
3. Konularla ilgili bolca pratik (Test Sorusu Çözümü) yapmamak.

ÖSSDE BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN, ÇOK SORU ÇÖZMELİSİN…
•  Dergilerinizdeki ve öğretmenlerinizin derste anlattığı çözülü örnekleri inceleyin.
•  Bilginin soru çözümünde nasıl kullandığını inceleyin.
•  Çok sayıda kolay soru çözmekten sakınmayın. Bu, bilgiyi pekiştirir.
•  Öğrendiklerinizi unutmamak için tekrarlamalısınız.
Tekrar, bir anımsama yoludur. Daha önce öğrenilenler tekrar yoluyla anımsanır. Özel bir yetenek söz konusu değilse öğrenmenin temeli tekrara dayanır. Düzenli tekrar yapmayan bir öğrenci, daha önce öğrendiği bilgilerin çok azını anımsayacağı için, bilgiler arası bağlantı kurmakta zorlanır ve öğrencinin verimi düşer. Bu yüzdende öğrenmek için gayret boşa gitmiş olur.
Tekrar yaparken beynin ilk ve son şeyleri daha iyi anımsadığını unutmayın. Buna göre anımsamayı artıracak şekilde zamanınızı organize edebilirsiniz. Örneğin, aralıksız dört saat çalışmak yerine, bu dört saati birer saatlik birimlere bölerseniz daha çok “ilk ve son” durumları yaratır ve daha kolay anımsarsınız.
Tekrar Zamanı                         Genel Tekrar Süresi                            Bilginin Saklanma Süresi
50 dakikalik çalışma sonunda          5-10 dakika                                               1 gün
1 gün sonunda                                   15 dakika                                                   1 Hafta
1 hafta sonunda                                 20 dakika                                                   1 ay
1 ay sonra ve her ay                          30 dakika uzun                                           süreli bellek

Hiç tekrar yapılmazsa öğrenilenlerin % 80i unutulur. Öğrenmek için ders başında çok vakit geçirmek değil, verimli çalışmak ve çok sayıda tekrar yapmak önemlidir.

UNUTMANIN TEK İLACI PERİYODİK TEKRARDIR.

www.tarihtendersler.com