Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -3

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -3

Tebrikler - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Karadeniz′in batı kıyılarının Osmanlı egemenliğine girmesi

II. Cem Sultan′ın isyan etmesi

III. Fransa′ya imtiyazların verilmesi

gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti′nin merkezi otoritesini zayıflattığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Avrupa'da XV. ve XVI. yüzyıllarda,

I. Kilise ve papanın büyük ölçüde gücünü yitirmesi

II. Yeni mezheplerin ortaya çıkması

III. Kültür ve sanat alanında çalışmaların artması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti üzerine Haçlı Seferlerinin düzenlemesini engelleyici niteliktedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Osmanlı Devleti, Mısır Seferi sonucunda Baharat yollarını ele geçirmesine rağmen, bu yollardan istediği kazancı elde edememiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında,

I. Avrupalı devletlerin Coğrafi Keşifleri yapması

II. Osmanlı Devleti'nin dinsel karakterinin pekişmesi

III. Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesi

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Fatih Kanunnamesi'nde, "Hükümdar devletin bütünlüğünü korumak amacıyla kardeşlerini öldürebilir." hükmü yer almıştır.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'yle ilgili;

I. Merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.

II. Padişahın rahat hareket etmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

III. Sadrazamın yetkileri sınırlandırılmaya çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Kapitülasyonların belgeyi imzalayan padişahın saltanatı süresince geçerli olmasının,

I. Tahta geçen padişahların bağımsız hareket etmesi

II. Osmanlı ekonomisinin tamamen yabancıların kontrolüne girmesi

III. Ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilere göre şekillendirilmesi

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu ileri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 6
Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda,

I. Halifelik Osmanlı'ya geçti.

II. Kutsal emanetler Topkapı Sarayı'na getirildi.

III. Hicaz'ın anahtarı Yavuz Sultan Selim'e verildi.

IV. Kutsal yerler Osmanlı hakimiyetine girdi.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğinin bir kanıtıdır?

A
İslam dünyasının liderliğinin Osmanlı'ya geçtiğinin
B
Osmanlı Devleti'nin Memlüklerin üstünlüğünü kabullendiğinin
C
Osmanlı-Memlük ilişkilerinin düzeldiğinin
D
Safevilere karşı üstünlük sağlandığının
E
Memlûk Devleti'nin ekonomik olarak güçlendiğinin
Soru 7
• Şeyhülislam'ın divan üyesi olması

• İslam devletlerinin dini liderliğinin Osmanlı'nın eline geçmesi

• Osmanlı yönetiminin teokratik niteliğinin pekişmesi

Bu gelişmeler aşağıdaki hangi olayın sonucunda gerçekleşmiştir?

A
İstanbul'un fethi
B
Kırım'ın fethi
C
Kuzey Afrika'nın fethi
D
Mısır'ın fethi
E
Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi
Soru 8
Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık süreyle Osmanlı tahtında en fazla kalan hükümdardır. Tahtta kaldığı sürede Avrupa'ya birçok seferler düzenlemiş ama bunların bazılarını yarıda bırakarak geri dönmüştür.

Kanuni'nin böyle davranmasında,

I. doğuda Safevilerin sık sık Osmanlı aleyhine propaganda yapması,

II. saray kadınlarının Osmanlı yöneticileri üzerinde etkin olması,

III. İstanbul'un imar edilmesinin gerekliliği

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Fatih Dönemi'nde Venediklilerle yapılan anlaşmada bulunan,

I. Venedik İstanbul’da devamlı elçi bulundurabilecek.

II. Venedik gemileri daha az gümrük vergisi ödeyecek.

III. Venedik her yıl Osmanlı Devleti'ne vergi ödeyecek.

IV. Venedik bayrağı taşıyan gemilere zarar verilmeyecek.

V. Osmanlı-Venedik ilişkiler geliştirilecek.

gibi maddelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Venedik'ten daha güçlü olduğunu kanıtlar?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
I. Sokullu Mehmet Paşa'nın Kıbrıs'ı fethetmesi

II. Fatih'in Ortodoksları himaye altına alması

III. II. Bayezid döneminde Anadolu'da Şii propagandasının artması

IV. Kanuni döneminde 1535 yılında Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Avrupa Hristiyan birliğini bozmaya yönelik değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 11
Avrupalı devletlerin Cem Sultan isyanını destekleyerek Osmanlı Devleti'nin,

I. Merkezi otoritesini zayıflatma

II. Islahatlar yapmasına ortam hazırlama

III. Dış politikada zor duruma düşmesini sağlama

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com