Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -5

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -5

Tebrikler - Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Devletin her alanda gerilemeye başladığı XVII. yy.'da Osmanlı aydınları kurtuluşu, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi kanun ve nizamlarının yeniden iyi bir şekilde uygulanmasında görmüşlerdir.

Yukarıdaki bu düşünce aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Ordunun güçlü olmasının
B
Veraset sisteminin değişmesinin
C
Kendilerini Avrupa'dan üstün görmelerinin
D
Geleneksel yapının güçsüzlüğünün
E
Şeyhülislamların baskısının
Soru 2
Osmanlı Devleti'nde,

I. Sadrazamın Divan'a başkanlık yapması

II. Ülkenin eyaletlere ayrılarak yönetilmesi

III. Şehzadelerin küçük yaşta tahta çıkması

gelişmelerinden hangilerinin padişahların devlet işlerinden uzaklaşmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Osmanlı Devleti'nin Ferhat Paşa Antlaşması ile Safevi Devleti'nden aldığı topraklar, aşağıda verilenlerden hangisi ile kaybedilmiştir?

A
Serav Antlaşması
B
Kasr-ı Şirin Antlaşması
C
Hotin Seferi
D
Nasuh Paşa Antlaşması
E
Revan Seferi
Soru 4
XVII. yüzyılda Ege'deki adaların büyük bir kısmı Osmanlı egemenliği altında olduğu halde Girit hâlâ Venedikliler'in elindeydi. Ada'nın stratejik konumu ve buradaki korsanların faaliyetleri adanın alınmasını gerekli kılıyordu. 1645’de başlayan kuşatma ancak, 1669'da adanın fethiyle sonuçlandı.

Girit'in 25 yılda ancak alınabilmesinin ortaya çıkarttığı temel sonuç Aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Osmanlı deniz gücü eski gücünden uzaktır.
B
Osmanlılar çok zorlansalar da adayı alabilmişlerdir.
C
Osmanlılar geç de olsa büyük bir zafer elde etmişlerdir.
D
Osmanlılarda hâlâ büyük denizcilerin varlığı kanıtlanmıştır.
E
Osmanlıların Akdeniz'de üstünlüğü devam etmiştir.
Soru 5
XVII. yüzyıl Osmanlı padişahlarından II. Osman'ın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma düşüncesine sahip olmasında,

I. Bucaş Antlaşması'nın imzalanması,

II. Yeniçerilerin Hotin Seferi'ndeki disiplinsizlikleri,

III. Şeyhülislam'ın fetva verme dışındaki yetkilerinin elinden alınması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda İran'la yaşadığı askeri mücadelelerde,

I. İran'ın Anadolu'da Şii propagandası yapması,

II. Osmanlı Devleti'nin İran'daki taht kavgalarından yararlanmak istemesi

III. iki devlet arasında sınır anlaşmazlıkları yaşanması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıl sadrazamlarından Kuyucu Murat Paşa'nın döneminde yaşanan Celali isyanlarına karşı,

I. askeri tedbirlere başvurma,

II. azınlık haklarını genişletme,

III. baskı ve şiddet kullanma

politikalarından hangilerini benimsediği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin sancağa çıkması yasaklanmıştır.

Bu durumun;

I. Şehzadelerin tecrübe kazanmadan tahta çıkması

II. Divan teşkilatının öneminin azalması

III. Taht kavgalarının artması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
I. Yaş Antlaşması

II. Berlin Antlaşması

III. Belgrat Antlaşması

IV. İstanbul Antlaşması

V. Küçük Kaynarca Antlaşması

Rusya'nın Karadeniz'e ilk defa inmesini sağlayan gelişme yukarıdakilerden hangisidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı'nın Ferhat Paşa Antlaşması ile ele geçirdiği yerlerden değildir?

A
Gürcistan
B
Dağıstan
C
Bağdat
D
Azerbaycan
E
Luristan
Soru 11
Osmanlı ordusunun II. Viyana Kuşatması'nda başarısız olmasında,

I. Lehistan ordusunun Avusturya'ya yardıma gelmesi,

II. Kırım Hanı'nın kendisine verilen destek görevini yerine getirmemesi,

III. Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışına girmemesi

gelişmelerinden hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Duraklama Dönemi'ne ait değildir?

A
Karlofça
B
Zitvatoruk
C
Vasvar
D
Pasarofça
E
Bucaş
Soru 13
XVII. yüzyılda imzalanan,

I. Vasvar,

II. Bucaş,

III. Zitvatoruk

antlaşmalarından hangilerinin Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14
Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldaki ıslahatçılardan hangisi özellikle mali alanda düzenleme ile dikkat çekmiştir?

A
Köprülü Mehmet Paşa
B
Fazıl Ahmet Paşa
C
II. Osman
D
Tarhuncu Ahmet Paşa
E
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com