Mondros ve İşgaller -4

Mondros ve İşgaller -4

Tebrikler - Mondros ve İşgaller -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Anlaşma Devletleri, Milli Mücadele hareketine karşı olan ve Türkler tarafından kurulan cemiyetleri desteklemişlerdir.

Anlaşma Devletleri'nin bu politika ile,

I. Türkler arasında ulusal birliğin güçlenmesini önleme

II. Türklerin birbirleriyle mücadele etmesini sağlama

III. Mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesini sağlama

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Mondros Ateşkesi'nin,

I. Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilecektir.

II. Osmanlı Devleti'nin elindeki tüm tutsaklar serbest bırakılacaktır.

III. Alman ve Avusturya uyruklu görevliler Osmanlı ülkesini terk edecektir.

maddelerinden hangilerinin Anlaşma Devletleri'nin Osmanlı topraklarını işgal etmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre; Türkiye'deki yeraltı zenginlikleri yurt dışına satılamayacak, İtilaf Devletleri tarafından denetlenecekti.

Buna göre,

I. Devletler arası ekonomik rekabet sona erdirilmek istenmiştir.

II. Osmanlı askeri etkinliği yok edilmek istenmiştir.

III. Osmanlı ekonomik kaynakları kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sadece iki hafta sonra İtilaf Devletleri donanması İstanbul Boğazı'na demirlemiştir.

İtilaf Devletleri'nin bu girişiminin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A
Boğazın gemi geçişine kapatılmasına
B
Azınlıklarla birlikte hareket edilmesine
C
İşgallerin sınırlı kalmasının sağlanmasına
D
Osmanlı yönetiminin baskı altına alınmasına
E
İstanbul'da toplumsal düzenin korunmasına
Soru 5
Mondros Ateşkesi'nin ardından yaşanan işgallere karşı kurulan direniş cemiyetleri, basın - yayın yoluyla işgallerin haksızlığını ortaya koymaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Halkın direniş düşüncesinin zayıflamasına
B
Osmanlı yönetiminin işgal girişimlerine karşı harekete geçmesine
C
Azınlıklarla birlikte hareket edilmesine
D
Padişaha bağlılığın sona ermesine
E
Silahlı direniş mücadelesinin başlatılmasına
Soru 6
İtilaf Devletleri, 1919 yılı başlarından itibaren " Türkler Batı Anadolu'daki Hristiyanları yok etmeye çalışıyor." propagandasıyla dünya kamuoyunu etkilemek istemiştir.

İtilaf Devletleri bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A
İtalya’nın bölgeden uzaklaştırılmasını
B
Erzurum'da yapılacak kongreyi engellemeyi
C
İzmir’in işgaline ortam hazırlamayı
D
İstanbul’un işgalini kolaylaştırmayı
E
Mustafa Kemal'i Anadolu'ya göndermeyi
Soru 7
Wilson ilkelerine göre,

I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.

II. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde egemenlik hakları tanınacaktır.

III. Dünya barışı için Milletler Cemiyeti kurulacaktır.

Yukarıdaki maddelerden hangileri işgallere karşı direniş amacıyla kurulan milli cemiyetlerin konumunu daha da güçlendirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
Paris Barış Konferansı'nda daha önce İtalya'ya bırakılan bazı toprakların Yunanistan'a verilmesi aşağıdakilerden hangisinin var olduğunu gösterir?

A
İtilaf Devletleri'nin ortak hareket ettiğinin
B
İtilaf Devletleri arasında paylaşım sorunu yaşandığının
C
İzmir'in işgal bölgesi dışında kaldığının
D
İngiltere'nin sömürgecilikten vazgeçtiğinin
E
ABD'nin Yunanistan'a destek vermediğinin
Soru 9
Ulusal Cemiyetler;

• Bölgesel kurtuluşu hedeflemişlerdir

• İşgal edilen ya da işgal tehlikesi olan bölgelerde kurulmuşlardır.

• Osmanlı Devleti'nın görevini yerine getirememesi kurulmalarındaki en büyük etkendir.

Kuruluş, nedenleri ortak olmasına rağmen bütünlük sağlayamamalarındaki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulaşımın ve haberleşmenin yetersiz olması
B
Bağımsız devletler kurmak istemeleri
C
Farklı devletlerin tarafını tutmaları
D
Birleştirici bir gücün olmaması
E
Farklı uyruklara mensup olmaları
Soru 10
İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı tek taraflı olarak uygulamaya koyup Anadolu'yu işgale başlamasına Türk halkı başlangıçta topyekûn bir tepki göstermemiştir.

Bu durumda,

I. ulusal direniş düşüncesinin henüz oluşmaması,

II. Osmanlı yönetimine güven duyulması,

III. azınlık unsurların taşkınlıklarından çekinilmesi

olgularından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden öncelikle hangisinin, I. Dünya Savaşı sürerken İtilaf Devletleri arasında imzalanan gizli antlaşmaların uygulanmasına ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Osmanlı orduları terhis edilecektir.
B
Boğazlar itilaf Devletleri'nin denetimi altında olacaktır.
C
İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden yerleri işgal edebileceklerdir.
D
Tüm haberleşme araçları İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır.
E
Osmanlı Devleti, İtilaf ve Ermeni esirlerini serbest bırakacaktır.
Soru 12
İstanbul Hükümeti Mondros Ateşkesi sonrasında başlayan işgallere tepki gösteren halkı yayınladığı bildirilerle sakinleştirmeye çalışmış, antlaşma hükümlerine karşı gelinmemesini istemiştir.

İstanbul Hükümeti'nin bu çabası,

I. işgallerin yayılmasını önleme,

II. itilaf Devletleri'nin tepkisinden çekinme,

III. azınlık haklarını koruma

olgularından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com