Mısır Medeniyeti

Bu medeniyet Nil Nehri’nin etrafında doğmuştur.Yukarı ve aşağı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştır.Yontma taş çağına kadar tarihi gitmektedir.Mısırın coğrafi konumundan dolayı pek istilalara uğramamıştır.Bu da Mısır’daki devletlerin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.Dış medeniyetlerden pek etkilenmemiş ama onları etkilemiştir.Mısır medeniyeti Samiler ve Hamiler tarafından kurulmuştur.Mısırdaki yöneticilere Firavun denir ve tanrı krallardır.Şehirlere nom veye nomus denilmiştir.Ege göçleri sırasında zayıfladılar.Daha sonra Perslerin istilasına uğradılar.MÖ 333 İskender Mısır’ı işgal etti ve buradaki devleti yıktı.Mısırlılar 1286’da Hititlerle Kadeş Savaşında Suriye için savaştılar ve 1280’de Kadeş antlaşmasını imzaladılar.Bu antlaşma tarihte bilinen ilk antlaşmadır.Resim, edebiyat, bilimsel gelişmeler, mimari kaynağını dinden almıştır.Mumyacılık, eczacılık, tıp, anıt mezar gelişmiştir.Hiyoroglif yazısı ve papirus denilen kağıdı kullanılmıştır.Fenike alfabesine öncülük etmişlerdir.Nil’in hareketlerinden dolayı geometri, vergi hesaplarından dolayı matematik gelişmiştir.Pi sayısını kullanmışlardır.Güneş yılı takvimini bulmuşlardır.Halk sınıflara ayrılmıştır.

www.tarihtendersler.com