Milli Mücadelede Cepheler -5

Milli Mücadelede Cepheler -5

Tebrikler - Milli Mücadelede Cepheler -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Lozan'da çözüme kavuşturulan,

I. Patrikhane

II. Azınlıklar

III. Osmanlı borçları

konularından hangileri daha sonra Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ermenilerin Kars ve çevresini işgal etmesi için kışkırtan, destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
İngiltere
C
Fransa
D
İtalya
E
ABD
Soru 3
Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM'ne destek veren, dayanışma halinde olan devlet aşağıdakilerin hangisidir?

A
Rusya
B
İngiltere
C
ABD
D
İtalya
E
Fransa
Soru 4
I-Londra Konferansı

II-Moskova Antlaşması

III-Mudanya Ateşkes Antlaşması

IV-Ankara Antlaşması

V-Kars Antlaşması

Bunlardan hangisi Büyük Taarruz sonrası gerçekleştirilmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir-Kütahya savaşları öncesinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A
Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi
B
Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
C
Hıyanet-i Vataniye yasasının kabul edilmesi
D
İtilaf Devletlerince TBMM'nin varlığının tanınması
E
Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzenli hale getirilmesi
Soru 6
M. Kemal'e karşı TBMM'de muhalefet hangi olay sonrasında artmıştır?

A
I. İnönü
B
II. İnönü
C
Sakarya Meydan Savaşı
D
Eskişehir-Kütahya savaşları
E
TBMM'ye karşı yapılan isyanlar
Soru 7
İstiklal Marşı, hangi olaydan sonra milli marş olarak kabul edilmiştir?

A
II. İnönü
B
I. İnönü
C
Eskişehir - Kütahya
D
Sakarya
E
Büyük Taarruz
Soru 8
Doğu sınırını belirleyen ve buradaki kuvvetlerin batıya aktarılmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mudanya Ateşkes Antlaşması
B
Moskova Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Ankara Antlaşması
E
Kars Antlaşması
Soru 9
Aşağıdaki hangi antlaşma ile Anlaşma Devletleri, Osmanlı Hükümetini yok sayarak boğazların yönetimini TBMM'ye bırakmıştır?

A
Kars Antlaşması
B
Ankara Antlaşması
C
Mondros Ateşkes Antlaşması
D
Mudanya Ateşkes Antlaşması
E
Lozan Antlaşması
Soru 10
TBMM Hükümetinin ilk kez antlaşma yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenistan
B
Yunanistan
C
Fransa
D
İtalya
E
Rusya
Soru 11
İngilizler, Fransa ile yaptıkları bir antlaşmayla Güneydoğu Anadolu şehirlerini Fransa'ya bıraktılar.

Aşağıdakilerden hangi şehir bunlardan biri değildir?

A
Antep
B
Urfa
C
Hakkâri
D
Adana
E
Maraş
Soru 12
Kurtuluş savaşının neden-sonuçları verilmiştir.

Bunlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A
II. İnönü - Fransa'nın güneydoğuyu boşaltma kararı alması
B
Ermenistan savaşı - Kars ve çevresinin TBMM'ye verilmesi
C
Büyük Taarruz - Düşmanın Anadolu'dan atılması
D
Eskişehir-Kütahya - Yunan ordusunun durdurulması
E
I. İnönü -Türk Ordusuna olan güvenin artması
Soru 13
I. Yunanlıların taarruz gücü kırıldı.

II. Fransızlar Anadolu topraklarını (Hatay dışında) boşalttı.

III. Kafkas ülkeleriyle Kars Antlaşması yapıldı.

IV. M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı verildi.

Bu özellikler aşağıdaki hangi savaşın sonuçları ile ilgilidir?

A
Eskişehir-Kütahya
B
Sakarya
C
Büyük Taarruz
D
II. İnönü
E
I. İnönü
Soru 14
M. Kemal, olumlu sonuç alamayacağını bildiği halde Londra Konferansına İstanbul Hükümeti temsilcisi ile birlikte temsilci göndermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin Londra Konferansına delege göndermesinin amaçlarından biri değildir?

A
İtilaf Devletlerine barışçı bir politika izlediğini kanıtlamak
B
Türk davasını dünyaya duyurmak
C
Sevr Antlaşmasını yeni değişikliklerle kabul etmek
D
TBMM'nin İtilaf Devletlerince tanınmasını sağlamak
E
TBMM'nin Türk ulusunun en yetkili temsilcisi olduğunu kabul etmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com