Küreselleşen Dünya -5

Küreselleşen Dünya -5

Tebrikler - Küreselleşen Dünya -5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Avrupa Topluluğu, 22 Ocak 1982'de Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.
A
Türkiye'de hükümet darbesi gerçekleşmesi
B
Türkiye'nin ekonomik açıdan gerekli gelişmeyi sağlayamaması
C
Türkiye'de azınlık hakları sorunlarının gündeme getirilmesi
D
Türkiye'nin askeri etkinliğinin artmasının istenmemesi
E
Türkiye'nin yüksek nüfusa ve işsizlik oranına sahip olması
Soru 2
Türkiye'nin Orta Asya'da,

I. Orta Asya'da devletleri ile ortak pazar kurma,

II. bölge devletlerine askeri üstünlük kazandırma,

III. bölge devletlerinin istikrar ve kalkınmasına yardımcı olma

hedeflerinden hangilerine öncelik verdiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
GAP, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri gerginleştirmiştir.

Bu durumda,

I. Fırat üzerinde çok sayıda baraj ve sulama projesi öngörülmesi,

II. Fırat'ın sularının kontrol altına alınması,

III. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarım üretiminin artırılması

girişimlerinden hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
I. Irak

II. Çad

III. Kanada

IV. Pakistan

V. Endonezya

Türk Kızılay’ı 2000'li yıllarda yukarıda verilen ülkelerden hangisine insani yardımda bulunmamıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Türk Silahlı Kuvvetleri yurt dışı görevlerinde,

I. demokratik yönetimlerin kurulması,

II. gruplar arasında düşmanlığın durdurulması,

III. insani yardımlar için güvenli ortamın oluşturulması

görevlerinden hangilerini üstlenmektedir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
E) II ve III
Soru 6
Türkiye'de yıllardır sorun durumunda olan bölücü terör,

I. ekonomik kaynakların israf edilmesi,

II. toplumsal birlik duygusunun zarar görmesi,

III. ülke içinde göçlerin yaşanması

sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini yaşamaktadır.

Bu çaba aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A
Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması
B
Ülkede siyasal istikrara katkı sağlanması
C
Avrupalı devletlerle olan ilişkilerin artırılması
D
Batı dünyası ile olan bağların güçlendirilmesi
E
Çok partili siyasal yaşamın egemen kılınması
Soru 8
NATO"ya üyelik için üye ülkelerin tamamının kabul etmesi şartı aranmaktadır Makedonya ..................... tarafından, Kıbrıs Rum Yönetimi ise ................. tarafından veto edildikleri için NATO'ya üye olamamışlardır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A
Türkiye - Sırbistan
B
Sırbistan - Yunanistan
C
Yunanistan - Türkiye
D
Sırbistan - Türkiye
E
Yunanistan - Sırbistan
Soru 9
Üye devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yılda iki kez toplanır.

• Merkezi Brüksel'dir.

• Birliğin karar alma ve yasama organıdır.

• Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.

Yukarıda özellikleri belirtilen Avrupa Birliği organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet Divanı
B
Avrupa Parlamentosu
C
Sayıştay
D
Avrupa Konseyi
E
Ekonomik ve Sosyal Komite
Soru 10
Sovyetler Birliği'nde Glasnost ve Perestroyka sürecinde yaşanan gelişmeler aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A
Sovyetler Birliği'nin dağılmasına
B
Soğuk Savaş döneminin uzamasına
C
Çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasına
D
Sosyalizm 'in uluslar arası etkinliğinin artmasına
E
Sovyetler Birliği'nde sosyalist düşüncenin güçlenmesine
Soru 11
Bulgaristan'ın 1980'li yıllarda ülkede yaşayan Türkleri baskı altına almasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye'nin baskılarını önlemek
B
Ülkedeki Türk unsurları asimile etmek
C
Bulgaristan ekonomisini güçlendirmek
D
Bulgaristan'ı Sovyet denetimine sokmak
E
Ülkede etnik çatışmaların önüne geçmek
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de faaliyet gösteren sendikalar arasında yer almaz?

A
Türk - iş
B
Hak - iş
C
Kamusen
D
KESK
E
Gazeteciler Cemiyeti
Soru 13
Aşağıda verilen Türk edebiyatçılarından hangisi Nobel Ödülü'nü almıştır?

A
Yaşar Kemal
B
Orhan Pamuk
C
Kemal Tahir
D
Orhan Duru
E
Zülfü Livaneli
Soru 14
Afganistan'a yönelik olarak 2002 yılında ABD liderliğindeki çok uluslu bir askeri gücün müdahalesi söz konusu olmuştur.

Bu girişimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saddam Hüseyin'in Irak yönetiminden uzaklaştırılmasını sağlamak
B
Rusya'nın Orta Asya'daki varlığını sona erdirmek
C
Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban yönetimine son vermek
D
Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamak
E
Afganistan - Pakistan gerginliğini ortadan kaldırmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com