Küreselleşen Dünya -4

Küreselleşen Dünya -4

Tebrikler - Küreselleşen Dünya -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında Glasnost ve Perestroika'nın ortaya atılmasında,

I. SSCB'de mevcut ekonomik sistemin çökmüş durumda olması,

II. askeri harcamaların halkın refah düzeyini her geçen gün düşürmesi,

III. Doğu Bloku ülkelerinde milliyetçilik, özgürlük ve bağımsızlık amaçlı hareketlenmelerin başlaması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türk Kızılay’ının sahip olduğu nitelikler arasında yer almaz?

A
Özel hukuk hükümlerine tabidir.
B
Tüzel kişiliğe sahip bir kurumdur.
C
Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün denetimine tabidir.
D
Hizmetlerini karşılıksız olarak gerçekleştirmektedir.
E
Kamu yararına çalışan bir sosyal örgüt konumundadır.
Soru 3
ABD II. Körfez Savaşı'nda Türkiye'den destek alarak,

I. Basra'dan Irak'a çıkarma yapma,

II. daha etkin hava saldırıları gerçekleştirme,

III. Irak'a kuzeyden cephe açarak işgali kolaylaştırma

olanaklarından hangilerini elde etmeyi hedeflemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
1985 yılında ozon tabakasında ciddi bir delik oluştuğu belirlenmiştir.

Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fosil yakıt rezervlerinin azalması
B
Buzullardaki erimenin hızlanması
C
Nükleer teknolojilerin yaygınlaşması
D
Kloroflorokarbon gazının kullanımının artması
E
Zararlı güneş ışınların dünyaya doğrudan ulaşması
Soru 5
SSCB sonrası dönemde bağımsız hareket etmeye başlayan Doğu Bloku ülkelerinden bazıları, süreç içinde AB ve NATO'ya üye olmuşlardır.

Eski Doğu Bloku ülkelerinin bu politikalarında,

I. ABD ve Batılı devletlerin desteğini elde etme,

II. güvenlik kaygılarını giderme,

III. demokratik yönetim anlayışını kurumsallaştırma

amaçlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
I. Ege karasularının genişliği,

II. Türk azınlığın hakları

III. bölücü terör

konularından hangileri Türkiye'yi 1980 sonrası dönemde komşularıyla karşı karşıya getirmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi TİKA'nın kuruluş amaçları arasında bulunmamaktadır?

A
Bölgesel işbirliklerini geliştiren projelerin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak
B
Az gelişmiş bölgelerde öncelikli insani problemlerin çözümüne yönelik projeler hazırlamak
C
Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği konularını belirlemek
D
Gelişmekte olan devletler arasındaki sınır anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak
E
Gelişmekte olan ülkelerde bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek ve bu ülkelerin pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek
Soru 8
Orta Doğu'da bulunan Fırat, Dicle, Asi, Şeria ve Nil nehirleri farklı ülkeler arasında sorununa yol açmaktadır.

Bu sorunda,

I. sınırları aşan bu akarsuların sularının paylaşılması,

II. bölge devletlerinin bu akarsular üzerinde barajlar kurması,

III. bazı ülkeler arasında sınır anlaşmazlıkları yaşanması

konularından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
I. Slobodan Miloseviç

II. Radovan Karadziç

III. Ratko Mladiç

IV. Franjo Tudjman

Yukarıda verilenlerden hangileri, Bosna Savaşı'nda sivil Boşnakları hedef alan katliamları planlanma ve gerçekleştirme suçlamasıyla, Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
E) I, II ve III
Soru 10
1990' lı yıların başında komünizmin çökmesi sonrasında Avrupa'da,

I. Çekoslovakya,

II. Doğu Almanya,

III. Estonya

devletlerinden hangileri tarihe karışmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com