Küreselleşen Dünya -1

Küreselleşen Dünya -1

Tebrikler - Küreselleşen Dünya -1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Baltık ülkeleri arasında,

I. Estonya,

II. Litvanya

III. Letonya,

devletlerinden hangileri yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
2.

I. Rusya

II. Beyaz Rusya

III. Kazakistan

IV. Bulgaristan

V. Kırgızistan

Yukarıdakilerden hangisi, Birleşik Devletler Topluluğu'na üye devletler arasında bulunmamaktadır?

A
I
B
II
C
II
D
IV
E
V
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği'nin parçalanmasıyla ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilemez?

A
Varşova Paktı'nın dağılması
B
SALT II Antlaşması'nın imzalanması
C
Doğu Avrupa ülkelerinin AB'ye üyelik başvurusunda bulunması
D
BDT'nin kurulması
E
Asya'da sınırların değişmesi
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku'nun dağılmasının sonuçlarından biri olarak gösterilemez?

A
Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanması
B
Doğu Bloku ülkelerinde siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesi
C
COMECON'un feshedilmesi
D
Varşova Paktı'nın dağılması
E
İki Alman devletinin birleşmesi
Soru 5
5.

I. Dağıstan

II. Kazakistan

III. Kırgızistan

IV. Özbekistan

V. Türkmenistan

Yukarıdakilerden hangisi, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında bağımsızlığını kazanan Türk devletleri arasında değildir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
6.

I. İKÖ

II. TÜBA

III. TİKA

IV. CENTO

V. Anadolu Ajansı

Türk devletleriyle işbirliği yapma düşüncesi Türkiye'de yukarıdakilerden hangisinin kurulmasında rol oynamıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
7. Avrupa Birliği'nde yasama ve denetleme görevleri,

I. AGİK,

II. Avrupa Konseyi,

III. Avrupa Parlamentosu

kurumlarından hangileri tarafından üstlenilmiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
8. Komünist yönetimlerin Doğu Avrupa'da çökmesi Avrupa'da,

I. Avrupa Birliği'nin üye sayısının artması,

II. Bağlantısızlar Hareketi'nin kurulması,

III. Doğu Avrupa ülkelerinde demokratik yönetimlerin kurulması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9
9. Aşağıdakilerden hangisi Orta Doğu'da siyasi dengelerin değişmesine yol açmamıştır?

A
ABD'nin Irak'ı işgali
B
Körfez Savaşı
C
Kıbrıs Barış Harekatı
D
İran-Irak Savaşı
E
Arap-İsrail Savaşları
Soru 10
10. Avrupa Birliği'nin oluşturulması sürecinde aşağıdakilerden hangisi yaşanmamıştır?

A
Avrupa Parlamentosu'nun oluşturulması
B
COMECON'un oluşturulması
C
Kopenhag Kriterleri'nin belirlenmesi
D
Avrupa Konseyi'nin kurulması
E
Maastrict Antlaşması'nın imzalanması
Soru 11
11. Orta Doğu'da,

I. Ürdün,

II. Filistin,

III. Azerbaycan

devletlerinden hangilerinin topraklarının bir bölümü başka bir ülkenin işgal altındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 12
12. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında,

I. NATO,

II. Varşova Paktı,

III. Avrupa Birliği

örgütlerinden hangilerinin üye sayısı artmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 13
13. Avrupa Birliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Birlik üyesi ülkeler arasında mal dolaşımının serbest olmasını öngörür.
B
Ortak para biriminin kullanılmasını öngörür.
C
Üye ülkeler arasında ekonomik bütünleşmeyi amaçlar.
D
Birlik üyesi ülke vatandaşları birlik sınırları içinde vizesiz seyahat edebilmektedir.
E
Sadece Avrupa kıtasındaki ülkeleri kapsayan siyasi bir oluşumdur.
Soru 14
14. Türkiye'de işçilerin daha önceden elde ettikleri bazı haklarının 1980 sonrasında kısıtlandığı görülür.

Bu gelişmede aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmeye çalışılması
B
Toplumsal çatışma ortamının dikkate alınması
C
Sanayileşme girişimlerinin özendirilmesi
D
Kalkınmanın planlı şekilde gerçekleştirilmek istenmesi
E
Ekonomik alanda devlet denetiminin azaltılmak istenmesi
Soru 15
15. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

A
Ortak bir pazar oluşturmak
B
Üye ülke vatandaşlarının yaşam düzeyini yükseltmek
C
Üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirine yaklaştırmak
D
Avrupa'da sınırların değişmezliği ilkesini hayata geçirmek
E
Siyasi açıdan birleşik bir Avrupa meydana getirmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com