Kimya

KİMYA DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ?
Kimya Dersinin İçeriği
Kimya dersi içerdiği konular itibariyle, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini inceler. Bu dersle bir anlamda, gözlemlerin formüle edilişi, analitik ve çok faktörlü düşünme ya da problem çözme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Kimya başlı başına bir bilim olmasına rağmen Matematik, Biyoloji ve Fizik dersleri ile de bağlantılıdır. Bu sebeple ÖSS’de çıkan bazı Kimya soruları, bu derslerin konularını da kapsamına almaktadır. Eğer bu derslerde (Matematik, Fizik ve Biyoloji) başarılı iseniz, Kimya dersinde de başarılı olmanız kuvvetle muhtemeldir. Özellikle Trigonometri, Denklem Kurma, Grafikler ve Türev gibi Matematiğe âit konuların, bağıntı ve formüllerin iyi öğrenilmesi Kimya dersine ait çalışmalarınızda işinizi çok daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz.
Zaman zaman Kimya sorularında zorlanabilirsiniz. Bu patinaja düşmemek için en başta yapılması gerek şey; Kimya dersi ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi öğrenmek ve özümsemektir. Lise 1. ve Lise 2. sınıfta işlenen Kimya dersi konularından ayrıntılara dikkati gerektiren sorular gelebilmektedir. Diğer tüm sayısal derslerde olduğu gibi Kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bunun için soru kiplerinde; “iki katına çıkarılırsa” , “aynı sıcaklıkta” , “eşit mollerde” , “sıcaklık iki katına çıkarılırsa”,.. Gibi ayrıntılara çok ama çok dikkat edilmelidir.
Kimya Dersine Çalışma

A) Derste: Diğer derslerde de olduğu gibi derste aktif olmanız gerekir. Bunun için derste işlenecek konuya bir ön hazırlık yaparak gelmeniz, hem aktif olmanızı, hem ilgili ve yatkın olmanızı, hem aşinâ ve önyargısız olmanızı, hem de konuya daha hızlı bir şekilde hâkim olmanızı sağlayacaktır. Bu şekilde derste işlenen konulara dâir eksiklerinizi fark ederek kısa sürede konunun bütününe hâkim olmanız ve böylece hız ve tekniğinizi daha geliştirmeniz çok daha mümkün olacaktır.
Tüm derslerde olduğu gibi Kimya dersinde de başarılı olmak için ön yargısız bir şekilde dersi iyi dinlemeli, ayrıntıya kaçmadan önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmeli, problemlerin çözüm aşamalarına dikkat etmeli, anlamadığınız yerleri de mutlakã öğretmeninize sıcağı sıcağına sormalısınız.

B) Bireysel Çalışmalarda: Dersi, derste verimli bir şekilde dinlediğiniz zaman konunun anlamanız gereken % 70’lik kısmını halletmişsiniz demektir. Bundan sonraki göreviniz ise öğrenmiş olduklarınızı pekiştirmek, unutmamak ve tam manasıyla öğrenemediğiniz konuları da mikro taramalar yaparak öğrenmeye çalışmaktır.
Dershaneden aldığınız tüm kaynakları özellikle bireysel çalışmalarda kullanmalısınız. Total tarama yapan, makro tarama yapan ve de analitik tarama yapan ileri düzey konu testlerini aşamalı olarak çözmelisiniz. İşte bu yol haritası, farklı kaynaklardan da yararlanarak değişik soru tiplerine aşinâlık kazanmanızı sağlayacaktır. Ancak konu ve soru kitaplarını bitirdikten sonra ÖSS denemeleri çözmeye başlamalısınız. Böylece deneme dışı kaynakları da çözerek gerçekleştirmiş olduğunuz atölye çalışmalarını sınav kıvamına taşıyabilmek için yeniden deneme sınavlarına ağırlık ve öncelik vererek yolunuza devam edebilirsiniz.
Nitekim en iyi öğrenme yollarından biri de deneme sınavlarının sonunda, yapamadığınız soruları, yeniden masaya yatırıp; yapamıyor olmanızın, konu ve bilgi eksikliğinden mi, yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklandığını tespit etmektir. Böylece yanlış yaptığınız veya boş bıraktığınız tüm soruların püf noktalarını yeniden kavrama şansını yakalayarak ÖSS’ye ve tüm sorulara karşı bağışıklık sisteminizi daha güçlendirebilir ve bu anlamda teknikalitenizi daha da artırabilirsiniz.
Bu cümleden hareketle Kimya dersine çalışılıyorken aşağıdaki argümanlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz:
· Derse ve konuya ilişkin kavramlar iyi anlaşılmalıdır. Bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden kesinlikle bir diğerine geçilmemelidir.
· Anlaşılmayan konular öğretmene hemen sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili benzer / çözümlü / basitten zora doğru / ÖSYM’ce geçen yıllarda sorulmuş sorular mutlakã çözülmelidir.
· Zorlandığınız tüm konuları iyice öğrendikten sonra problem çözmeye geçmelisiniz. Bu anlamda soru bankalarındaki soruların çözümüne tüm ön kaynaklar bittikten sonra başlamalısınız.
· Diğer taraftan Kimya konuları ezberlenmemelidir. Tersine, işlenen konular anında somut örneklerle açıklanmalıdır / pratiğe ve işlem becerisine dönüştürülmelidir. Çünkü Kimya dersi çözüme dayalı ve uygulamalı soru çözüm etkinlikleri ile öğrenilebilen bir derstir.
· Dahası, öğrenci işlenmiş konuları örneklerle açıklayabilmelidir. Benzer örneklerle yeni edindiği bilgileri irtibatlandırabilmeli, bunun için de konuları daha başka örneklerle çalışmalıdır ve de zenginleştirmelidir. · Öte yandan soruların genelde sayısal ağırlıklı değil de, yorum ağırlıklı olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda tüm sayısal verileri yorumlayarak ve harmanlayarak çözüm yollarına odaklanılmalıdır.
· Sorunun köküne dikkat edilmeli (….olabilir, ……kesinlikle doğrudur, ……oda koşulunda, ………….normal koşul gibi.) ifadeler ile soru topyekun ele alınmalıdır. Bu anlamda yalın bir Matematik sorusu çözüyormuş gibi, sayılar ve verilerle hareket etmenin ötesinde, soru kökündeki sözcükleri de problemin her aşamasında yoruma ve çözüme dâhil etmek gerekmektedir.
· Ders bir öğretmenden dinleniliyorsa çok dikkatli dinlenilmeli, önemli noktalar not edilerek püf noktalar iyi tespit edilmelidir. Teorik ve pratik bilgilerin yeterli olduğu durumlarda test çözerek konu pekiştirilmelidir. Kimya soruları genellikle yarım dakika ile bir buçuk dakika arasında çözülebilecek şekildedir. Konu hâkimiyeti, sezgi ve dikkat, Kimya dersinde tam anlamıyla bir başarı göstermenize fazlasıyla yetecektir.
· Çünkü Kimya dersinde, üniteler arasındaki bağlantılar açık ve net bir şekilde görülebilir niteliktedir. Derslerde bir sonraki yeni konu, önceki ünitelerin üzerine bina edilmektedir. Bu bakımdan Kimya öğrenirken karışık bir sıra takip edilmemeli, özellikle ilk 4 ünite sıralı olarak ve çok iyi öğrenilmelidir.
· Bir oturuşta bıktıracak sayıda değil, 25-30 civarında test sorusu çözülmesi daha uygundur. Örneğin 30 kimya sorusunu en çok 40-45 dakikada cevaplandırmalısınız. Her üniteden üç grup soru çözdükten sonra, son 20 yılın o ünite ile ilgili ÖSS ve ÖYS soruları da mutlaka incelemelisiniz. Kimya sorularında normal sürede %65, sınırsız sürede ise %90 oranında başarıyla çözüyorsanız, bu durum iyi yolda olduğunuzu gösterir niteliktedir. Artık bu performans datalarıyla bir sonraki üniteye geçebilirsiniz.
· Unutmamak gerekir ki; Lise 1. sınıf konuları Kimya dersinin temelidir. ÖSS’nin tamamı ve ÖYS sorularının bağlantılı olanları bu kısımdan çıkar. Bu konular, anlaşılması kolay olmakla beraber, bol test çözmekle pekiştirilmesi gereken konulardır.
Ayrıca ilk üç-dört ünite kolaylıkla anlaşılabilen konular olduğu için, bu avantajınız büyük ölçüde önyargınızı da ortadan kaldıracaktır ve kendinize olan güveninizi artıracaktır, diye düşünüyoruz.
· Eğer problemde denklem hazır verilmişse, hele denkleştirilmiş olarak verilmişse zaten mesele yoktur! Ama bir denklemi teşkil eden maddelerin bir kaçı verilmiş ve denklemi tamamlayıp denkleştirme işi size bırakılmışsa bu dikkatli olmayı, yorumlamayı ve konu ile ilgili zinde bir bilgi donanımına sahip olmayı gerektirir.
· Lise 2. sınıf konularının ortak özelliği şudur: Hiçbir şekilde ezberlemeyi gerektiren konular yoktur. Fakat önemli bazı püf noktaları vardır ki bunlar iyi öğrenilmezse, öğrenci ezbere kaçma kolaylığına düşebilir. Nitekim konular sıkı sıkıya birbirine bağlıdır da! Örneğin Reaksiyon hızı ile reaksiyon ısısı üniteleri, potansiyel enerji diyagramları içerik bakımından birbirleriyle ilgilidir. Aynı şekilde çözünürlük dengesi, denge ünitesinin uzantıları, Elektrokimya, aktifler, piller ve elektroliz bölümleri de birbirini destekler niteliktedir.
· Lise 3. sınıf ve Lise 4. sınıf konuları ise kısmen ezber gerektiren ve sık tekrar yapmanın gerekli olduğu konulardır. Yani organik kimya bu manada biraz nankördür. ÖSS öncesi son bir iki haftaya kadar tekrar edilmesinde fayda vardır. Öğrenme zorluğu itibariyle Organik Kimya, müfredatın yaklaşık %25’ini teşkil eder. Fakat ÖSS’de yaklaşık 3-4 soru civarında (görece az) soru çıktığı için bu kısım hep sona bırakılır veyâ öğrenciler tarafından ihmâl edilir.
Aman, siz bu ihmali yapmayın! Belli mi olur; bir de bakmışsınız ki organik kimyadan 3-4 yerine 6 soru çıkmış. Nitekim, bu ihtimal hiç te imkânsız değildir. Şunu unutmayınız ki, özellikle sayısal öğrenciler olarak, Kimya dersi çalışmanızın karşılığını kolaylıkla alabileceğiniz en avantajlı derstir.
·Kapsamı ve sınırlı soru türleri ile, diğer derslere göre daha kalıplaşmış olan Kimya dersi, Fen dersleri içinde en garantili olanıdır. Sözel tercihi yapacak adayların bile kolayca anlayabileceği bir ders durumundadır. Dolaysıyla iyi bir çalışmayla, Kimya dersinde % 100’lük bir başarıya ulaşmak pekâlâ mümkündür.