Kavimler Göçü Ve Avrupa Hun İmparatorluğu

KAVİMLER GÖÇÜ
Aral Gölü ve Balkaş Gölü etrafında toplanan Türkler (Hunlar)
♦Çin baskısı
♦Ekonomik sebeplerden dolayı
374 yılında batıya göç ettiler. Bu dönemde Roma’nın sınırları Avrupa’da Ren ve Tuna Nehirleri’ne Asya’da ise Dicle Nehri ve Kafkas Dağları’na dayanmıştı.Romalılar bu sınırların dışında kalan herkese Hıristiyan olmadıkları için barbar diyorlardı.Bunlar Franklar Alanlar Angıllar Vandollar Vizigotlar Ostragotlar Saüebler Slavlar Germenler Gepitler İranlılar.Balamir Alanlardan sonra Gotları yendi.Bu yenilen kavimler batıya doğru hareket ederek önlerindeki kavimleri itmeye başladılar. Onlar da Kafkaslardan Roma sınırından içeriye girdiler. Böylece yüz yıl sürecek bir göç hareketi başladı.İşte lV. yüzyıldaki kavimlerin birbirlerini iterek yer değiştirme olayına Kavimler Göçü denir.

Sonuçlarına bakıldığında
♦395’te Roma ikiye bölündü.
♦Hıristiyanlık Katolik ve Ortodoks olmak üzere ikiye ayrıldı.
♦Avrupa’nın etnik yapısı oluştu, bugünkü milletlerin temelleri atıldı.
♦Bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
♦Hıristiyanlık Barbar kavimler arasında yayıldı.
♦Mutlak krallıklar gücünü kaybetti, “Feodalite” doğdu.
♦Kilise güç kazanarak Skolastik düşünce doğdu.
♦Avrupa Hun Devleti doğdu.
♦Türk kültürü Avrupa’ya taşındı.
♦Avrupa’da yüz yıl sürecek karışık ortam doğdu.
♦Batı Roma bir süre sonra yıkıldı. 476
♦İlk Çağ bitti, Orta Çağ başladı.

AVRUPA HUN DEVLETİ
Kavimler Göçü sırasında Türkleri Avrupa’ya Balamir taşımıştı. Balamir’den sonra başa Uldız geçti.Bunun zamanında bir kol Avrupa’ya bir kol Anadolu’ya girdi.Daha sonra Karaton başa geçti.Karaton’dan sonra Rua geçti.Rua Bizans’a baskı yapınca Bizans elçi gönderdi ve yıllık vergi vermeyi kabul etti.Daha sonra Atilla başa geçti. 434Atilla Bizans üzerine l.Balkan seferini yaptı. Atilla Bizans’la Kostatiniye (Margos) barışını yaptı. Doğu Roma’yı vergiye bağladı.
Buna göre
♦Yıllık vergiyi iki katına çıkardı.
♦Hun kaçaklarını geri istedi.
♦Bizans’ın kendisine karşı ittifaklar içinde olmamasını istedi.
Atilla daha sonra Batı Roma’nın yardım isteği üzerine buradaki iç isyanları bastırdı.Onun Roma’da olmasından yararlanan Bizans antlaşmayı bozdu. Bunun üzerine Atilla tekrar Bizans üzerine yöneldi.Bizans’ın barış istemesi sonucu Anatolius antlaşmasını imzalayarak vergiyi üç katına çıkardı.Bizans Atilla’dan kurtulmak için ona suikast dahi düzenlemeyi düşündü.451 yılında Atilla Romalı prenses Honaryayı istedi.Çeyiz olarak da Roma’nın yarısını istedi.Verilmeyince Roma seferine çıktı.Galya’ya girerek Aetyus ile savaştı.Her iki ordu da birbirini yenemedi.452 yılında Atilla ikinci defa Roma üzerine yürüdü.Papanın yalvarması sonucu Roma işgalden kurtuldu.453 yılında Sasaniler üzerine sefere çıkmayı düşünürken Atilla öldü.Başa önce İlek geçti Germen isyanıyla uğraşırken öldü ve Germenler Hun devletinde ayrıldı.(454)Bundan sonra başa Dengizek geçti.İmparatorluğu ayakta tutmak için çok mücadele verdi.469’da öldü.Bu sefer başa İrnek geçti.İrnek Orta Avrupa’da tutunamayacağını anlayınca önce Karadeniz’in batı kıyısına döndü.Bu da Bulgar ve Macar devletinin doğmasına neden oldu.
Bu devletin kısa sürede yıkılmasına sebep olan:
♦Arkadan takviye Türk göçü gelmediğinden azınlıkta kalmaları,
♦Asker sayılarının düşmesi,
♦Avrupa’nın (Roma) yerleşik kültürünün göçebe kültür karşısında ağır basması,