İskit Medeniyeti

M.Ö.7yy’da Tuna nehrinden Kara denizinin düzlüklerine kadar hakim olan Türk kavmidir.M.Ö.2.yy’da Karadeniz bölgesine kadar inmişlerdir İranla (Med Pers ) mücadele etmişlerdir.Yunanlılara hekimliği öğretmişlerdir.Atlı göçebe kültürü Orta Asya’nın dışına çıkarmışlardır.İran’la savaşlarını anlatan Alper Tunga (Afrasyab) ve Şu destanı bunlara aittir.

www.tarihtendersler.com