İlkçağın Özellikleri

Yazının icadı ile başlayıp Kavimler Göçüne kadar süren zamandır.
Bu çağda çok tanrılı dinler hakimdir.
Bunun yanında Musevilik ve Hıristiyanlık bu çağda gelmiştir.
Siyası yapı olarak şehir devletleri merkezi krallıklar ve imparatorluklar görülür.
Yönetim şekli ise teokratik demokratik oligarşi mutlakıyetler görülür.Halk sınıflara ayrılmıştır.
Ekonomik ilişkiler gelişmiştir.
İpek baharat ve kral yolları etkindir.
Pozitif ilimlerde gelişme olmuş, yeni icatlar bulunmuştur.
Para, takvim, alfabe bu çağda bulunmuştur.
İlk büyük imparatorluklar (Roma, Pers, İskender) bu çağda kurulmuştur.
Toplumsal ilişkiler toplumu etkileyen olaylar yavaş geliştiği için bu çağ uzun sürmüştür.

www.tarihtendersler.com