III.Selimin Tahtan İndirilmesi Ve Senet-i İttifak

III.SELİMİN TAHTTAN İNDİRİLMESİ 1807
Selim’in nizam-ı cedit hareketleri ile Osmanlıyı canlandırması Avrupa’nın işine gelmiyordu.Osmanlı orduları Tuna boylarında Ruslarla savaşırken bunu fırsat bilen Avrupalı elçiler Kabakçı Mustafa’yı İstanbul’da kışkırttılar.Bu isyanda yeniçerilerin nizam-ı cedidin başarılarını çekememesinin de etkisi vardı.Sonuçta Selim tahtan indirilerek lV.Mustafa padişah yapıldı.Nizam-ı Cedit ordusu ve yenilikleri kaldırıldı.Yenilik yanlıları İstanbul’dan kaçarak Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa’ya sığındılar.Alemdar yenilik taraftarı olduğu için İstanbul’a yürüdü.Niyeti Selim’i tekrar padişah yapmaktı.Alemdar önce Kabakçı Mustafa’yı ortadan kaldırdı.Bu arada lV. Mustafa Selim’i katletti.Alemdar Selim’i bulamayınca ll. Mahmut’u padişah yaptı.

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA VE SENED-İ İTTİFAK
II.Mahmut Alemdar’ın kendisinin padişah olmasına vesile olmasından dolayı onu sadrazam yaptı.
Alemdar yeniliklere devam etti.
♦Olaylara karışanları İstanbul’dan sürdü.
♦Nizam-ı Cedit yanlılarını işbaşına getirdi.
♦Selim’in öldürülmesine karışanları cezalandırdı.
♦İstanbul’da asayişi sağladı.
♦Ulufe alım satımını yasakladı.
♦Sekban-ı Cedit Ocağını kurdu.
♦Yeniçerilere eğitim koydu.
Anadolu’da otorite kurmak içinde ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı.Bir bölgede ileri gelen sözü geçen kişiler olan ayanlarla şu antlaşma imzalandı.
♦Devlet ayanların varlığını tanıyacak
♦Ayanlar devletin otoritesini tanıyacak.
♦Ayanlar yapılacak ıslahatlara bağlı kalacak.
♦İstanbul’da isyan çıkarsa ayanlar bastırmak için yardıma gelecek.
♦Halka adaletli davranacaklar
♦Ayanlar vergi ve asker toplamada devlete yardımcı olacak.
Böylece
♦Osmanlı ayanların tanınmasını hukuki hale getirdi.
♦Osmanlının ayanlara söz geçiremeyecek kadar güçsüz olduğu görüldü.
♦Padişah yetkilerini ilk defa paylaştı ve sınırlandırdı.
♦Padişah otoritesini başkalarıyla paylaştı.
♦Ayanlara hanedanı denetleme herhangi bir eylemi önleme ve cezalandırma yetkisi verildi.
♦Osmanlıda başka örneği olmayan bir belgedir.
♦Magna Karta’ya benzetilmektedir.
♦Bazı tarihçiler bunu anayasal monarşi kabul eder.
Alemdar’ın böyle bir senet imzalaması onun padişahın gözünden düşmesine neden oldu.Yeniçerilere eğitim koyması, ulufe satımını yasaklaması yeniçerileri zaten kızdırmıştı.Padişah da desteğini çekince Kandıralı Halil İsyanı çıktı.Alemdar öldürüldü.II.Mahmut, lV. Mustafa’yı öldürüp Sekban-ı Cedit ocağını kaldırarak isyanı önlemeyi başardı.

www.tarihtendersler.com