II. Dünya Savaşı -4

II. Dünya Savaşı -4

Tebrikler - II. Dünya Savaşı -4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından işgal edilen toprakların SSCB tarafından kurtarılması ve işgal altına alınması sırasında SSCB'nin batıya doğru ilerlemesine batılı devletler ses çıkarmamışlardır.

Batılı devletlerin Sovyet yayılmacılığına karşı sessiz kalmalarında,

I. SSCB'nin savaştan çekilmesinden endişe duyulması,

II. komünist ideolojilere karşı sıcak bakılmaması,

III. İtalya'nın savaştan çekilmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin,

• Mihver ve Müttefik devletlerle denge politikası izlemesi,

• SSCB ile iyi ilişkiler sürdürmek istemesi,

• Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzalaması

gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?

A
Batılı ülkelerin ekonomik desteğini sağlamak
B
I. Dünya Savaşı'nda kaybedilen toprakları geri almak
C
Dünya barışını sağlamak
D
Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na katılmasını önlemek
E
Almanya'ya karşı İngiltere ve Fransa'nın yanında savaşa girmek.
Soru 3
Hitler döneminde Almanya'nın,

I. ABD ile ittifak çabalarına girişilmesi,

II. Versay Antlaşması'na karşı çıkılması,

III. silahsız bölge olarak belirlenen Ren bölgesini silahlandırmaya başlaması

girişimlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Fransa'nın Alman ordusunun işgali altına düşmesi üzerine Özgür Fransa Hareketi'ni başlatarak işgale direnen Fransız devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles de Gaulle
B
James Balfour
C
Winston Churchill
D
General Petain
E
Franklin Boullion
Soru 5
II. Dünya Savaşı'nda görülen,

- Almanya'ya karşı Avrupa'nın batısında yeni cephelerin açılarak Fransa'nın işgalden kurtarılması

- Japonya'nın Büyük Okyanus'taki etkinliğinin sarsılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A
Babarossa Harekatı'nın düzenlenmesi
B
Japonya'nın savaştan çekilmesi
C
Sovyetler Birliği'nin Polonya topraklarını işgal etmesi
D
ABD'nin savaşa dahil olması
E
Pearl Harbour Baskını'nın gerçekleşmesi
Soru 6
II. Dünya Savaşı'nda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. ABD, Almanya'ya karşı savaşa girmiştir.

II. İtalya Balkan topraklarını işgale başlamıştır.

III. Barbarossa Harekatı başarısız olmuştur.

Bu gelişmelerden hangileri Müttefik Devletleri olumlu etkilememiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
Yalta Konferansı'nda 1 Mart 1945'e kadar ortak düşmana savaş ilan etmemiş olanların Birleşmiş Milletler üyeliğine alınmamalarına karar verildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu karar üzerine yaşanan bir gelişmedir?

A
ABD'nin savaşa girmesi
B
İspanya'nın Mihver devletlere destek olması
C
İtalya'nın teslim olma kararı alması
D
Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmesi
E
Türkiye'nin tarafsızlığını ilan etmesi
Soru 8
Almanya'nın II. Dünya Savaşı'nda Norveç'i işgal etmesinde,

I. sahip olduğu denizaltılar için üsler kurma,

II. Sovyetler Birliği'ni barışa zorlama,

III. Narvik Limanı'na gelen demire el koyma

amaçlarından hangileri rol oynamıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Dünya Savaşı'nı başlattıktan kısa bir süre sonra Avrupa'nın önemli bir bölümünü işgal eden Almanya, doğuda Sovyetler Birliği'ne karşı da işgal harekatına girişmiştir.

Bu gelişmede,

I. Alman ordusunun kara etkinliğinin üst düzeyde olması,

II. İtalya’nın Habeşistan'ı işgal etmesi,

III. İngiltere ve Fransa'nın Alman ilerleyişi karşısında başarılı olamaması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Mart 1944’te İngiltere, Nisan 1944'te de ABD, Türkiye'ye yaptıkları askeri yardımı durdurmuştur.

ABD ve İngiltere'nin bu girişiminin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya'nın Avrupa'da etkinliğini koruması
B
Müttefiklerin savaşa katılması yönündeki İsteklerinin Türkiye tarafından geri çevrilmesi
C
Askeri harcamaların azaltılmak istenmesi
D
Sovyetler Birliği'ne yardımların artırılmak istenmesi
E
Avrupa'daki insan kayıplarının azaltılmak istenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com