II. Dünya Savaşı -3

II. Dünya Savaşı -3

Tebrikler - II. Dünya Savaşı -3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Soru Sayısı %%TOTAL%%.

Sizin Doğru Cevaplarınız %%SCORE%%

 %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İtalya'da yaşanan,

I. Mussolini'nin iktidara gelmesi,

II. Habeşistan'ın saldırılması,

III. Anadolu'da işgal edilen toprakların boşaltılması

gelişmelerinden hangileri II. Dünya Savaşı öncesi dönemde İtalya'nın Ortadoğu'da etkinliğini artırmaya çalışma politikasının bir sonucu olarak nitelendirilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
Alman orduları II. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmemiştir?

A
Fransa
B
İspanya
C
Çekoslovakya
D
Macaristan
E
Polonya
Soru 3
I.Ren

II.Barbarossa

III.Maginot

IV.Normandiya

V. Stalingrad

Yukarıdakilerden hangisi Fransa topraklarını hedef alan Alman işgaline karşı Fransız hükümeti tarafından kurulan savunma hattıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
Japonya'nın ABD'ye ait Pearl Harbour'un Üssü'ne saldırı düzenlemesi üzerine ABD, Japonya'ya karşı atom silahları kullanmıştır.

Bu gelişme,

I. Almanya'nın savaştan çekildiğini açıklaması,

II. Müttefik Devletlerin Avrupa'da etkinliğinin artması,

III. Pasifik'teki Japon egemenliğinin sona ermesi

durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
II. Dünya Savaşı'nın önemli askeri girişimlerinden birisi de Almanya'nın gerçekleştirmeye çalıştığı Barbarossa Harekatı'dır.

Bu harekat aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir?

A
Japonya'yla deniz bağlantısı kurma
B
Polonya'yı ele geçirme
C
SSCB'yi işgal etme
D
İngiltere'nin hava gücünü ortadan kaldırma
E
Müttefik Devletleri arasında bağlantıyı koparma
Soru 6
Müttefik Devletlerin Kuzey Afrika topraklarına yönelik çıkarma harekatları başarılı olmuş, Sicilya da Müttefik kuvvetlerce işgal edilmiştir.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

A
Maginot Hattı'nın kurulması
B
Normandiya çıkarmasının gerçekleşmesi
C
Fransa'da Alman işgalinin sona ermesi
D
İtalya'nın teslim olması
E
Milletler Cemiyeti'nin dağılması
Soru 7
Türkiye 1939'da savaş olasılığının iyice artması üzerine bazı devletlerle ittifak anlaşmaları yapmıştır.

Bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa'daki Alman yayılmacılığını önlemek
B
Milletler Cemiyeti'nin yeniden kurulmasını sağlamak
C
ABD'nin desteğini elde etmek
D
Toprak bütünlüğüne yönelebilecek tehlikelere karşı önlem almak
E
Ekonomik etkinliği artırmak
Soru 8
Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda,

I. savaşın dışında kalma,

II. Almanya'nın Balkanlarda yayılmasını destekleme,

III. savaşın ekonomik yıkımından daha az etkilenmeyi sağlama

esaslarından hangilerine dayanan bir dış politika izlemiştir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
II. Dünya Savaşı'nda İran’da düzenlenen Tahran Konferansı'nda bir araya gelen Müttefik devletler, Türkiye'nin savaşa dahil edilmesi ve Avrupa'da bir an önce yeni bir cephe açılmasını kararlaştırmıştır.

Bu kararlar,

I. Almanya'nın Avrupa'nın batı bölümündeki etkinliğini sarsma,

II. Türkiye'nin Müttefik Devletlerarasında yer almasını sağlama,

III. savaşın daha kısa sürede sonlanmasını sağlama

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
19 Ekim 1939'da Ankara'da Türkiye-İngiltere-Fransa İttifak anlaşması imzalanmıştır.

Bu anlaşmada,

I. Türkiye bir Avrupa devletinin saldırısına uğrarsa İngiltere ve Fransa yardımda bulunacaktır.

II. Avrupa'da çıkacak bir savaş Akdeniz'e yayılırsa Türkiye'de İngiltere ve Fransa'ya yardımda bulunacaktır.

III. Türkiye, Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesecektir.

hükümlerinden hangileri yer almıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
www.tarihtendersler.com