I.Murat Dönemi 1362-1389

Murat ilk iş olarak 1362’de Ankara’yı Eratna Beyliği’nden aldı.Ardından Rumeli′ye geçti fetihlere başladı Murat′ın ilk hedefi Edirne’yi almaktı.Bunun için önce Bizans’tan gelebilecek tehlikeyi önlemek için Lüleburgaz ve Çorlu’yu aldı.Batıdan gelebilecek tehlikeler için de İpsala, Dimetoka ve Dedeağaç’ı aldı.Artık Edirne’nin alınması kolaylaşmıştı ve Edirne kuşatıldı.Edirne’yi kurtarmaya gelen Bulgar ve Bizans ordusu Sazlıdere Savaşı’nda mağlup edildi.Bu zaferden sonra 1363’te Edirne’nin fethi gerçekleşti.Aynı yıl Gümilcine 1364’te ise Filibe alındı.Edirne ve Filibe’nin fethi Sırp Bulgar ve Bizans’ın birbirleri ile olan bağlantısını kesti.Bu gelişmeler Osmanlının üzerine ilk Haçlı Seferinin gelmesine neden oldu. 1364

Sırpsındığı’nın sebeplerine bakıldığında.
♦Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak.
♦Türkleri Rumeli′den atmak.
♦Macarların Balkanları almak istemesi.
İşte bu sebeplerden dolayı ve papanın da kışkırtması ve Macar kralı Layoşun öncülüğünde Sırp, Bulgar, Eflak, Bosna prensleri harekete geçti.Hacı İlbey l.Murat’ın gelmesini beklemeden Haçlı ordusunu dağıttı.

Böylece
♦Balkanların kapısı açılmaya başladı.
♦Edirne başkent yapıldı.
♦Balkanları almak isteyen Macarlar bundan vazgeçti.
♦Bulgarlar Osmanlıya vergi vermeye başladı.
Osmanlının Edirne’yi alıp başkent yapması göstermiştir ki fetih politikası batı yönünde tercih edilecektir.Bu zaferden sonra Osmanlının batıya doğru ilerleyişi devam etti.1367’de Trakya’nın fethi tamamlandı.1371’de Sırplarla Makedonya için Çirmen Savaşı yapıldı ve Makedonya alındı.1372’de Sofya’ya kadar olan topraklar alındı.1374’te ise Sırplar Osmanlıya vergi vermeye başladı.Murat zamanında Anadolu Türk birliği için önemli adımlar atıldı.
Barışçı bir politika izlenerek bazı topraklar alındı.Germiyanoğullarından oğluna kız aldı ve çeyiz olarak Kütahya, Simav, Tavşanlı’yı aldı.Hamitoğullarından parası ile Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç, Karaağaç ve Isparta’yı satın aldı.Karamanoğlu Alaaddin Bey’e de kızını verdi.Karamanoğlu rahat durmayarak Osmanlıya saldırdı.Bunun üzerine sefere çıkıldı ve Alaaddin yakalandı ve affedildi.Anadolu’da bu faaliyetler devam ederken Osmanlı ordusu batıda Sofya, Niş ve Manastır’ı aldı.Bu durum ve Osmanlının Karamanoğulları ile uğraşmasının fırsat bilen Haçlıları harekete geçirdi.1388’de Osmanlı ordusu Ploşnik’te ilk yenilgisin aldı.Bu yenilgi Haçlıları daha da cesaretlendirdi.
Bunlara göre: I.Kosova Haçlı Seferinin sebeplerine bakıldığında.1389
♦Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
♦Osmanlıyı Balkanlardan atmak
♦Ploşnik yenilgisinin verdiği avantajdan yaralanmak
1389’da Bulgar, Sırp, Bosna, Boşnak, Eflak, Arnavut, Leh, Çeklerden oluşan ordu Kosova’da Osmanlı ile karşılaştı.Bu Osmanlı ile yapılan ilk büyük meydan muharebesi idi.Osmanlı ordusu şehzade Beyazıt’ın üstün gayretleri sonucu bu savaşı kazandı.I.Murat savaş meydanını gezerken bir Sırplı tarafından şehit edildi.

Sonuçta
♦Osmanlının Balkanlarda kalıcı olduğu bir kez daha görüldü.
♦Haçlıların azmi kırıldı.
♦Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişi durdurulamadı.
♦Osmanlıda taht değişikliğine neden oldu.
♦Osmanlı bu savaşta ilk defa ses topu kullandı.
♦Tuna’ya kadar olan topraklar Osmanlının eline geçti.
♦Osmanlının karşısında sadece Macarlar kaldı.
♦Osmanlının İslam dünyasında itibarı arttı.
I.Murat devlet teşkilatında da bazı değişiklikler yapmıştır.

Bunlar
♦Yaya ve Müsellem ordusu yetmeyince
♦Pencik sistemi ile Kapıkulu ocaklarını
♦Tımar sistemi ile tımarlı sipahileri kurdu
Rumeli’de topraklar genişleyince Manastır merkez olmak üzere Rumeli Beylerbeyliğini kurdu.Düzenli bütçe hazırladı.Topçu ocağını kurdu.Ülke ve taht hanedanın ortak malıdır anlayışına son vererek tahtın babadan oğla geçmesini sağladı.Böylece merkeziyetçi yapıyı sağlamlaştırdı.